Het verschil tussen DOOOZz en andere bescherming tegen elektromagnetische straling

DOOOZz voor slapen zonder slaappillen

Sinds 2014 laat DOOOZz mensen weer slapen in een zwaar wifi en zendmast-straling vervuilde omgeving. Veel klanten konden binnen een paar dagen met slaappillen stoppen. DOOOZz buffert de schadelijke werking van elektromagnetische straling met schone geïnformeerde orgonvelden, die via een biologisch-ayurvedisch formule worden opgewekt. DOOOZz drijft op mond tot mond-reclame en levert inmiddels over de hele wereld aan klanten van de VS tot Australië.

 

door Benjamin Adamah

 

Dit artikel is een afgeleide van een artikel dat eerder verscheen in Frontier Magazine in het voorjaar van 2014 onder de kop: Diep slapen ondanks de Wi-Fi – Na 12 jaar testen met tachyons en orgoniet blijkt bioniet het Ei van Columbus. Het is hier opgenomen omdat het verschil tussen tachyon of nulpuntenergie en orgon of levensenergie wordt uitgelegd. Beide energievormen worden veel gebruikt voor ontstoring van elektrosmog. Het probleem met onder meer tachyonen / nulpuntenergie-devices is, dat de theorie erachter niet deugt, ze niet tegen wifi helpen en langdurige blootstelling juist steeds elektrohypersensitiever maakt.

 

Gaat DOOOZz samen met andere bescherming tegen elektromagnetische straling?

Wij krijgen vaak de vraag van klanten of DOOOZz samen kan worden gebruikt met andere anti-straling of huisontstoringsproducten. Allereerst een opmerking in het kader “bewijs is beter dan belofte”. Wij functioneren hier, met enkel DOOOZz prima onder de onderstaande visueel in kaart gebrachte omstandigheden. Let op, wij zitten vlak bij het centrum en u kunt zien hoeveel zendmasten er binnen de straal van een kilometer staan:

 

Zendmasten in het centrum van Amsterdam. Bron Antennebureau.

Zendmasten in het centrum van Amsterdam. Bron Antennebureau.

 

En daar dwars doorheen meten we op piekuren soms meer dan 60 wifi-velden van buurtbewoners. Om reden van het concrete resultaat drijft DOOOZz sinds haar oprichting op mond tot mond reclame van mensen die een duurzaam resultaat ervaren.

DOOOZz-producten gaan uitstekend samen met aardingslakens en aardingsmatjes (mits die laatste gewoon met een stekker naar de aardlek werken en niet extra zijn getachyoniseerd of zo).

Het beste antwoord op de vraag of je DOOOZz en andere ontstoorders (anders dan aardingslakens of aardingsmatjes) samen kunt gebruiken, is dat ik DOOOZz niet met andere ontstoorders zou gebruiken.

  • Ten eerste is dit zoals uit onze eigen situatie blijkt (zie afbeeldingen) helemaal niet nodig.
  • Ten tweede, blijkt uit het feit dat we zoveel klanten met peperdure investeringen aan de lijn krijgen, die niet doen wat ze beloven, dat DOOOZz blijft scoren waar andere toepassingen falen of half werk verrichten. Extreme locaties vragen wel om een aanpak die afwijkt van het gemiddelde. Uit doorlopende enquete blijken in de meeste woningen in de grote steden en suburbs tegenwoordig minimaal 10 en vaak tussen de 20 en 30 wifi-velden van buiten te meetbaar, naast de zendmastellende. Een van onze meest verkochte producten de DOOOZz 24-Hours voldoet dan toch vaak als set van 3 stuks, vandaar dat we die ook doorlopend met korting aanbieden. In hartje Amsterdam pareren we de straling echter met 10 cups van de 24-Hours. Maar het is hier extreem en ver boven de gemiddelde situatie.
  • Ten derde: Er zijn zeer veer ontstoringsmiddelen betreffende elektromagnetische straling op de markt. Die met Nulpunt of Tachyon energie werken ontstoren door de frictie tussen frequenties weg te halen of te verzachten. Nulpunt of tachyon-energie ontstoorders helpen helemaal NIETS tegen wifi! En dat is nu juist een van de grootste vervuilingsbronnen. Wat verder een zeer ernstige zaak is dat deze ontstoorders fout op het eigen chakra en meridiaansysteem werken door de yin-yang synergie te verzwakken, met als gevolg verzwakking van je hele energieveld. Om deze reden helpen bijna alle ontstoringsproducten die je in het stopcontact steekt, of die welke op nulpunt/tachyon-energie werken in het begin vaak wel iets, of je voelt zelfs een sterk verschil, waarna dit effect al snel zwakker wordt en dan doorslaat naar verslechtering van je conditie, omdat je eigen energieveld steeds meer verzwakt erdoor. En dit is dus de reden waarom we zoveel klanten krijgen die klagen over niet- of halfwerkende aankopen van andere bedrijven.

 

Tachyon ontstoring uitgelegd

De ontstoring met tachyon- of nulpuntenergie is vergelijkbaar met een prisma dat omgekeerd de verschillende frequenties van het kleurenspectrum terugvoert tot het witte licht, waar dit spectrum in potentie in aanwezig is, maar waarbij de onderlinge frequenties nog niet zijn gedefinieerd. In vergelijking halen geconcentreerde tachyonen de frictie deels uit alle mogelijke elektromagnetische straling, maar ze verzwakken daarbij ook de natuurlijke contrastsynergie tussen de yin en yang in ons energiesysteem. Dit heeft als gevolg dat het uw energieveld verzwakt en u op middellange termijn juist elektrohypersensitiever maakt.

 

Natuurlijk opgewekte orgonvelden die corresponderen met uw eigen levensenergie en deze versterken

DOOOZz werkt met natuurlijk opgewekte orgonvelden. Deze orgonvelden zijn pure levensenergie en is dezelfde energie als die welke planten, dieren, mensen en de aarde vitaliseert en levend houdt. Alles wat niet samengaat met orgon is daarom sterk af te raden omdat deze ontstoorders dan ook automatisch je eigen energieveld aantasten. Dit is een hele ernstige zaak en veel te weinig productontwikkelaars in de onstoringsbranche werken vanuit de orgone visie met die relatie ontstoring – menselijk energieveld.

Tachyonen zijn de meest foute en gevaarlijke van alle ontstoorders. Zeer sterk af te raden. Je niveau jing-qi, dus de essentiële seksueel-fysieke energie, dat wat je energieveld vitaal houd wordt gesloopt door tachyonproducten. Om deze reden heb ik zelf voor 2000,- aan tachyonproducten weggegooid en nooit een dag spijt van de overgang naar orgon gehad. Alleen orgon heeft me van mijn EHS afgeholpen.

Wij zitten hier mer ca 30 zendmasten in de buurt rondom en meten soms 60 wifi-velden van buiten in ons huis. En DOOOZz trekt dit bij wijze van bewijs is beter dan de belofte.

 

Nulpunt Revolutie

In 2006 publiceerde ik voor NL/Vlaanderen het eerste uitgebreide boek over tachyonenergie, nadat ik daar al jaren mee experimenteerde. Nulpunt Revolutie was een succes in zoverre dat het boek een katalysator werd voor de bewustwording van het vrije energie fenomeen.

Het boek zette veel mensen ertoe aan zich uitgebreid en ook technisch in vrije energie te verdiepen. Enkelingen hebben de Bedini Schoolgirlmotor gebouwd (constructie waarbij met een accu er 12 kunnen worden opgeladen) en van één kennis weet ik dat deze erin geslaagd is zelfs zijn hele huis op vrije energie te laten lopen. Mijn eigen experimenten met tachyonenergie betroffen vooral de blootstelling van mijzelf aan extreme concentraties tachyonen en het testen van tachyonen met frequenties die erop meeliften. Ik heb vooral veel effecten getest van een tachyongolf door diverse (half)edelsteensoorten, gerelateerd aan oplossingen voor gezondheidsproblemen en slapeloosheid.

Nulpunt Revolutie is inmiddels deels een achterhaald boek. Dat is nu eenmaal het lot van alle pioniersboeken die een deur forceren die leidt naar een verdrukt en schemerig kennisgebied, om dan vervolgens door de versnelde stroom van nieuwe openbaringen binnen dat gebied te worden gedwongen aannames te herzien en scherper te formuleren. In het boek zit een kardinale fout, dezelfde die destijds iedereen maakte en helaas nog steeds wordt gemaakt, namelijk dat het opheffen van de onderlinge frictie tussen frequenties middels geconcentreerde tachyonen, een lange termijn-oplossing is voor stralingsklachten of dat deze extreem hoge frequentie, de mens een beter, meer menselijk wezen maakt. Ik heb dit zeer uitvoering rechtgezet in mijn occult-filosofisch hoofdwerk Vamachara, dat ik als mijn eerste geslaagde boek beschouw.

 

Van elektromagnetische straling ontstoring met tachyonen naar orgon

Hierboven: Kirlian-technologie toont dynamische orgonconcentratie rond DOOOZz 24-Hours. Waar de concentratie het grootst is stond in de testopstelling een elektrisch apparaat. DOOOZz-producten reageren intelligent op elektromagnetische velden door meer orgon te produceren als de elektrosmog toeneemt. Met dank aan Piet Vergunst jouwkoers.com. 

 

Acht jaar geleden ben ik bewust van tachyonen overgestapt op orgon om vervolgens van kunstharsorgoniet weer over te stappen op koude gifvrije orgoniet en tot slot op wat ik bioniet noem. Bioniet is zeer krachtige orgoniet die van natuurlijk materiaal is gemaakt in plaats van giftige epoxiehars en daarbij verantwoord geprogrammeerd op basis van 30 jaar lithotherapeutische kennen en ervaring.

Met deze laatste uitvinding boek ik veruit het meeste succes tegen stralingsklachten, vooral met een speciale slaap-bioniet (DOOOZz Sleep Natural). Iets waar ik me bewust op heb toegespitst. Iedereen weet dat wel of niet goed slapen je dag domweg maakt of breekt. Slaap is ongelofelijk belangrijk.

Je lichaam laadt zich namelijk ’s nachts, tijdens de slaap, weer op met energie, recupereert zich. En ook voor je libido, creativiteit, looks, weerstand, humeur en je alertheid overdag is een goede nachtrust onmisbaar. Een van de grootste problemen van deze tijd is echter de relatie stralingvervuiling, stress en slaapproblemen. Gebrek aan een gezonde diepe slaap neemt epidemisch toe.

Het massaal stiekem veranderen van wifi-routers in hotspots door grote providers als UPC en Ziggo, die nog sterker stralen dan de router al deed, maakt dit probleem er alleen maar erger op. Omdat ik slaapstoornissen als gevolg van straling – met zowel tachyonen als orgoniet en nu bioniet – heb gepareerd en hier erg veel vragen, misverstanden en valse aannames rond bestaan wil ik iets toelichten over de verschillen tussen tachyon- en orgonenergie en hoe dit uitpakt inzake het ontstoren van leefruimtes en wat de voor en tegens zijn.

 

Orgon is beslist GEEN Nulpuntenergie

Orgon en tachyon-energie vormen de basis van veel producten die moeten beschermen tegen elektromagnetische straling en de klachten die daardoor worden ondervonden. Hoewel de termen orgon en nulpuntenergie overal op het Internet als synoniem worden gebruikt is het belangrijk te begrijpen waarom dit pertinent onjuist is. Veel lezers zullen het onderstaande wat lastig te bevatten vinden omdat ik een metafysisch model met aansluiting op de fysische wereld gebruik in plaats van een model en terminologie uit de default-wetenschap, maar gif it a try, en anders lees eerst Rupert Sheldrake’s wetenschapsfilosofische mijlpaal The Science Delusion, indien de kritische geest wat moet worden voor-gemasseerd.

Voor de uitleg van het verschil tussen tachyonen en orgon gebruik ik als model de zogeheten Luriaanse torus, die uitgebreid beschreven staat in mijn boek Vamachara. Dit is geen torus van het donuttype, maar een torus met een nulpunt als bifurcatipunt in het centrum waar een zog-vortex continu omslaat in expansie, een proces dat in de kabbalah tzimtzum wordt genoemd.

Dit nulpunt is een virtueel equilibrium in correlatie met een levens-equator (bio- of orgonzone). Filosofisch metafysisch geformuleerd verhoudt een Zijns-punt zich hier tot een Levensveld. Middels de Luriaanse torusafbeelding heb ik een van de meest eenvoudige weergaves van ons tijd/ruimte/bewustzijn/kundalini(energie)-continuüm neergezet. De belangrijkste illusie die de Luriaanse torus omver blaast is de illusie van “De Bron” waar alles uit voort zou komen.

 

copyright Benjamin Adamah

De Luriaanse torus, een metafysisch model ontwikkeld door Benjamin Adamah in 2006/2011 dat de Zijns- en Bio- of Orgonsfeer uitlegt via dialectisch-correlatieve cybernetica. De stuw achter een continue realiteitsschepping geschiedt via een instorting van kwaliteit aan het eind van een scheppingsgolf, waardoor er in metafysisch opzicht een situatie ontstaat die correspondeert met het Bose-Einstein condensaat uit de reguliere fysica. Veelheid slaat, na het passeren van een horizon waar de enige kwaliteit kwantiteit is, om in (een)heid binnen een nulpunt/bifurcatiepunt. De staat van absolute negativiteit yin (contractie, kwantiteit, vorm) roept conform de dialectisch-correlatieve cybernetica het domein van yang (expansie, kwaliteit, initiatief) op.

 

Er is helemaal geen “bron”, enkel een eeuwig cybernetisch gebeuren of spel [1]. Dit eeuwig gebeuren is de correlatieve dialectiek en dynamiek tussen een centripetaal yin-zog en een centrifugale yang-vortex en twee raakvlakken. Allereerst een overslagpunt, een nulpunt dat als non-lokaliteit, schematisch in het centrum van de torus zit, net “boven” het domein van yin en net “onder” het domein van yang. Daarnaast raken ze elkaar op wat ik de levens-equator heb genoemd. Het eerste raakvlak is metafysisch. Het tweede metafisisch en fysisch want dat vloeit door onze concrete wereld overal waar yin-yang synergie plaatsvindt, dus waar de krachten evenredig sterk zijn.

Yin en yang zijn dan in werkelijkheid ook geen polariserende energieën maar vormen een doorlopende zelf-vernieuwende stroom. Deze energiestroom is de universele of niet-geïndividualiseerde kundalini (tao, spanda). En hiermee sneuvelt de helft van het idee dat ik in 2006 idealistisch maar naïef in Nulpunt Revolutie poneerde over tachyonenergie; dat tachyonen, wegens de pansynthetische eigenschappen ervan, een einde zouden kunnen maken aan een wereld vol vastzittende frictie c.q. een overkill aan entropie, en alle daar dagelijks uit voortkomende conflicten.

Tachyonenergie is de allereerste energie die vrijkomt uit het nulpunt. De eerste trilling, het witte licht bij wijze van spreken, waarin alle kleuren van het spectrum (lees alle deelfrequenties waaruit het Universum bestaat uitgaande van een trillingmodel) zich nog in een conflictloze staat van pansynthese bevinden. Tachyonenergie is zo identiek aan nulpunt-energie dat je die twee voor het gemak wel aan elkaar gelijk mag stellen. Tachyonenergie is “zijns-energie” met totaliteit, heelheid als informatieve lading.

Om deze reden kan tachyonenergie wonderen verrichten op het vlak van zeer snelle genezingen, waarvan ik er meerdere uit de praktijk beschreef in mijn eerste boek. Een blokkade in de homeostase van je totaalsysteem van lichaam, geest en energieveld, verantwoordelijk voor een klacht kan plots verdwijnen en hiermee een snelle genezing bewerkstelligen. Er is dan ook niets mis met het therapeutisch gebruik van tachyonen in een therapieruimte. Chronische blootstelling eraan via getachyoniseerde objecten in huis is alleen sterk af te raden.

 

Orgon is levensenergie en levensenergie is contrastenergie

Orgon is pure levensenergie, maar orgon is ook wat je contrastenergie zou kunnen noemen. Het ontstaat uit contrasten tussen organisch en anorganisch zoals in orgoniet en bioniet en tussen mannelijk en vrouwelijk en in wezen alles wat yin met yang koppelt. Tachyonen heffen contrasten juist op, vandaar dat deze energievormen elkaar bijten. Orgon moet nooit met tachyonen gecombineerd worden en orgon hoort ook niet in een piramidevorm thuis. Helemaal niet in een gulden snede piramide. De energie in een piramidevorm is dan namelijk nulpuntenergie gelieerd. Orgon hoort meer bij de Fibonacci-reeks en heeft een mysterieuze relatie met water, vandaar dat de Polynesische term voor orgon, mana, ook water betekent.

Wifi of magnetronstraling is de waterfrequentie misbruikt, zoals iemand van TNO me ooit uitlegde en waarschijnlijk moet hier de reden gezocht worden waarom orgon wel (beperkt) tegen wifi kan beschermen en tachyonen niet. Op het torusmodel ontstaat orgon waar ik de levensequator heb gelokaliseerd. Waar mannelijk en vrouwelijk, organisch en anorganisch een spanningsveld opbouwen ontstaat orgon als een soort bio-elektrische lading. Het verwarrende aan de begrippen nulpuntenergie en orgon is dat Wilhelm Reich de energie die Karl von Reichenbach (1788 – 1869) al eerder met Od had aangeduid (en door de Taoïsten jing-qi wordt genoemd) orgon noemde, naar de energie die vrijkomt bij een orgasme. Tijdens een orgasme, bij mannen tijdens de ejaculatie en bij vrouwen wanneer het clitoraal wordt getriggerd is er een analogie tussen je psycho-energetisch-fysiek systeem met energie die uit het nulpunt ontlaadt. Erotische spanning is de grootste natuurlijke orgonschepper die er is, maar deze erotiek ontstaat waar op de torus de levensequator is aangegeven.

Met orgon haal je in wezen een stuk natuur terug dat uit je leefomgeving wordt gebeukt. Dat is ook nog eens een kwestie van fine tuning. Bij meer elektrosmog gaat orgoniet meer orgon produceren. In een huis dat behoorlijk veel straling te verstouwen heeft, kunnen dezelfde orgonieten die in het ene huis voor een goed leefklimaat zorgen, in een zwaarder bestraald huis zoveel orgon afgeven dat je er slaperig en passief van wordt. In een paradox is iets minder orgon dan soms beter.

Tachyonen gebruikte ik tegen het slaapstoorniseffect van straling voor het eerst veertien jaar geleden, toen mijn vorige partner slecht sliep nadat er een gsm-mast op een hotel was geplaatst. Slapen ging toen weer goed met een tachyonbol in huis. Ook heb ik rozenkwartsbollen rechtstreeks laten tachyoniseren met een positief effect op het slapen. Echter de vervuiling nam snel toe, waardoor ik naar veel zwaardere middelen greep. Buiten begraven tachyonbollen met een 200 tot 300 meter bereik bijvoorbeeld als buffer en dan nog het huis vol met tachyonen. Ik ontdekte echter op zekere dag aan de hand van Qi Gong dat ik hoofdpijn kreeg wanneer ik dat in de buurt van een tachyonbol deed. Het ging om Qi Gong die veel jing-qi (orgon) in het lichaam pompt. Vanaf dat moment zag ik de link tussen tachyonen en bij lange blootstelling de ondermijning hierdoor van de levensenergie (orgon/jing-qi). Zeven jaar geleden deed ik daarom alle tachyonproducten weg en keek hoe orgoniet beviel.

Ik begon met een orgoniet van kunsthars. Daarna schakelde ik over op koude orgoniet, gemaakt van een gifvrije acrylemulsie met als metaal vooral verpulverde borniet en als organische ingrediënten o.a. zeewier, brandnetel en groene thee. De eerste die ik zo fabriceerde werkte wonderbaarlijk goed tegen wifi en ik was trots dat ik zo met een glazen kuipje bijna enkel gevuld met natuurlijk materiaal deze doodstechnologie kon pareren. Tot voor zeer kort droeg ik in mijn borstzakken steeds twee van deze koude orgonieten. Ik noem het koud omdat bij het vervaardigingsproces geen hitte ontstond, met als voordeel dat je biologisch materiaal niet verbrand maar in de natuurlijke frequenties in de orgon meeliften. Net als tachyongolven en net als water kun je orgon namelijk voeden met extra frequenties.

 

Bioniet liet plantenstek 3 keer zo hard groeien

Koude orgoniet werkte goed in de borstzak tegen de kakofonie van stralingsvelden waar je op straat doorheen moet. In tegenstelling tot een tachyonveld, kun je wel continu in een orgonveld bewegen. Orgon is immers pure levensenergie, vrijwel identiek aan jing-qi, en voedt deze zelfs. Dankzij orgon is mijn elektrohypersensitiviteit steeds minder geworden terwijl deze ooit extreem was. Ik zocht echter naar een oplossing zonder glazen kommetjes en een sterkere orgonbron. Het is geen oordeel, maar ik heb vanaf het begin een gevoelsmatige aversie gehad tegen giftige kunsthars als basis voor orgoniet. De reden hiervoor is dat ik hard bewijs heb dat orgon “kleurt” door het materiaal waaruit het voortkomt. Alles waarvan een orgoniet gemaakt is lift als frequentie mee in het orgonveld dat wordt afgegeven. Dus heb ik langere tijd gezocht naar een basis van biologisch gifvrij materiaal waar ik toch gewoon, net als met kunsthars, mee kon gieten. Dat is me gelukt.

En zo ontstond de bioniet, een orgoniet die biologisch en gifvrij is. Ook gebruik ik geen metaalschaafsel of afval maar een speciaal mengsel van “mannelijk” en “vrouwelijk” metaalpoeder of poeder van metaal dat psychosferisch/astrologisch bij de programmering hoort waardoor er miljoenen meer reactiepunten voor orgonaanmaak ontstaan en/of de orgon energie beter is gekalibreerd voor het doel. Mijn beste getuigen zijn eigenlijk planten. Ik heb twaalf jaar de reactie van planten kunnen observeren op tachyonen, orgoniet en bioniet. Op de orgon uit bioniet wordt veruit het meest overtuigend gereageerd. De planten groeien er snel en overdadig van en alle planten in onze kamer zaten meteen na de bioniet-introductie vol nieuwe scheuten. Het meeste plezier beleef ik aan het stekje dat Peter Tuip naliet bij zijn begrafenis. Ik weet zeker dat de man die zoveel jaar mijn teksten voor Frontier corrigeerde, het prachtig had gevonden als hij kon zien in wat voor grenswetenschappelijk bos dit stekje inmiddels is veranderd.

 

DOOOZz 24 hours en plant

Peter Tuip, eindredacteur van Frontier Magazine, liet na zijn overlijden op zijn begrafenis voor alle bezoekers, een plantenstekje na. Binnen een maand was ons stekje drie keer zo groot uitgegroeid als de stekjes van andere bezoekers. Naast de pot staat de DOOOZz 24-Hours. Planten en dieren kunnen geen effecten faken…

 

NOTEN:
1. Het idee van “De Bron” heeft in het Westen vooral z’n oorsprong in twee logische fouten; een van Aristoteles en een van Plotinus, die door de staatsreligies zowel als mystici werden overgenomen. Sindsdien doet een primitieve projectie van lineair denken over tijd, begin, einde etc. de rest. De benadering volgens dialectisch-correlatieve cybernetica is een totaal andere met verregaande consequenties, niet alleen betreffende het grip kunnen krijgen op energievormen, waar de schoolnatuurkunde geen taal voor heeft en vervolgens de outlier-vervalsingen gebruikt om er geen last van de hebben, maar ook in spiritueel, sociaal, ecologisch en economisch opzicht.