Het Freiburger Appell, meer artsenprotesten en 1168 onderzoeken die volgens GGD, Gezondheidsraad en RIVM, niet bekend zijn

het Freiburger Appell werd in 2002 in Freiburg door 100 medici ondertekend

In de Duitse stad Freiburg, midden in het Zwarte Woud, werd op 9 oktober 2002 het Freiburger Appell ondertekend door 100 artsen en wetenschappers. Inmiddels hebben zo’n 1000 artsen dit appel ondertekend en ca 40.000 burgers.

Dr. Ulrich Warnke attendeert ons op het feit dat de eerste onderzoeken naar de gezondheidseffecten van blootstelling aan microgolven al uit de jaren ’30 van de vorige eeuw stammen. In totaal zijn er volgens stralingsexpert Barrie Trower in dit kader meer dan 8300 wetenschappelijke studies bekend.

 

De Gezondheidsraad, GGD, het RIVM en het onder Economische Zaken ressorterende Antennebureau ontkennen het bestaan van wetenschappelijk bewijs voor schadelijke gezondheidseffecten door straling, omdat dit op “hoger niveau” via het Antenneconvenant tussen overheid en telecom zo is afgesproken in 2002. Dus…, hier heeft u alvast 1168 onderzoeken, keurig gespecificeerd, met wetenschapper en onderzoeksthema (welke schade richt straling ver onder de GGD/RIVM/Gezondsraad-norm aan bij welke organen en biologische processen): Klik hier voor 1168 onderzoeken die volgens de GGD niet bestaan.

 

Doel Antenneconvenant

Citaat van overheid-site het Antennebureau.nl:
“Het Antenneconvenant is opgesteld om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen mobiele operators en gemeenten te stimuleren. Hiermee moet wildgroei van antennes worden tegengegaan, het draagvlak voor de plaatsing van antennes worden bevorderd en maatschappelijke weerstand worden voorkomen.
Bron: antennebureau

 

Waarom GGD en Gezondheidsraad epidemiologische data negeren

In Nederland is, in belang van telecom (en de microgolftechnologie-afhankelijkheid van de NATO) “afgesproken” dat epidemiologische data, dus concrete tijd-ruimtelijk gerelateerde effecten tussen het aanzetten van bv een zendmast en het optreden van gezondheidsschade bij veel bewoners simultaan in de buurt waar de mast werd aangezet, NIET mag worden meegenomen in de discussie straling en gezondheid.

Dr Neil Cherry

Dr Neil Cherry ontmaskerde al in 2002 de onzinnorm die de Gezondheidsraad, RIVM en GGD nog steeds hanteren in de stralingdiscussie.

Economische Zaken laat betreffende het beleid volksgezondheid & telecombelangen alle overheidsinstanties die hier een doorslaggevende zeggenschap over zouden moeten hebben naar haar pijpen dansen. Het is zo extreem dat enige tijd geleden een Gezondheidsraadslid ontslag nam en er zijn verontwaardiging erover uitte. Nog krankzinniger is dat de GGD in Nederland mensen met klachten over straling doorverwijst naar het Antennebureau van EZ, om afgescheept te worden met een WHO-vod gebaseerd op een al op 21 september 2002 door Dr. Neil Cherry ontmaskerd stuk wetenschapsvervalsing. Gefabriceerd door Michael Rapacholi die zowel voor de ICNIRP als WHO werkte (daarbij steeds naar zichzelf als bron verwees) en onder Duitse druk is opgestapt om vervolgens voor de NATO de gevolgen van depleted uranium voor de gezondheid te bagatelliseren. Klik hier voor Cherry’s publicatie over de ICNIRP.

De corruptie is dus totaal en in andere landen is het niet veel beter, al blijft Nederland, zeker betreffende het negeren van enigen verantwoording voor de gezondheid van kinderen, de kroon spannen. In hetzelfde jaar dat in Nederland het Antenneconvenant tussen overheid en telecom werd opgesteld om in praktische zin kritische burgers monddood te maken, werd op 9 oktober 2002 in de Duitse stad Freiburg door de eerste 100 medici het Freiburger Appell ondertekend. We laten dit appel voor zichzelf spreken, want duidelijker kan de boodschap niet gebracht worden:

 

Freiburger Appell

(vertaling)

“Uit grote bezorgdheid over de gezondheid van onze medemensen wenden wij ons als aangesloten Artsen van diverse vakrichtingen, speciaal van de milieugeneeskunde, tot de gezamenlijke artsen, de verantwoordelijken in de gezondheidszorg en politiek, alsook tot de publieke opinie.

Bij onze patiënten stellen wij de laatste jaren een dramatische toename vast van zware en chronische aandoeningen, specifiek:

 • leer, concentratie- en gedragsstoornissen bij kinderen (bv hyperactiviteit)
 • bloeddrukafwijkingen, die met medicijnen steeds moeilijker te beïnvloeden zijn
 • hartritmestoornissen, hartinfarcten en beroertes bij steeds jongere mensen
 • hersendegeneratieve aandoeningen (bv Morbus Alzheimer) en epilepsie
 • kanker zoals leukemie en hersentumoren

Wij constateren bovendien een steeds talrijker optreden van verschillende, vaak bij patiënten ten onrechte als psychosomatische storing gediagnosticeerde, klachten als:

 • hoofdpijn en migraine
 • chronische vermoeidheid
 • innerlijke onrust
 • slapeloosheid en moeheid overdag
 • oorsuizingen
 • gevoeligheid voor infecties
 • zenuw- en andere pijnen, die met normale oorzaken niet verklaarbaar zijn om slechts een paar symptomen te noemen.

Daar ons de woonomgeving en gewoontes van onze patiënten in de regel bekend zijn, zien wij, speciaal na gerichte vraagstelling, steeds meer een duidelijke samenhang in tijd en ruimte tussen het optreden van deze ziektes en het begin van een zenderbelasting bijvoorbeeld in de vorm van

 • installatie van een GSM-antenne in de directe omgeving van de patiënt
 • intensief gebruik van een gsm toestel
 • aanschaf van een draadloze huistelefoon (DECT) in de eigen woning of bij de buren.

Wij kunnen niet meer in een zuiver toevallige samenloop van omstandigheden geloven, want:

 • te vaak constateren wij een opvallende opeenhoping van bepaalde ziektes in soortgelijke stralingsbelaste gebieden of wooneenheden,
 • te vaak verbetert de ziekte of verdwijnen maanden- tot jarenlange klachten in relatief korte tijd na het reduceren of verwijdering van een stralingsbelasting in de omgeving van de patiënten
 • te vaak bevestigen ook bouwbiologische metingen buitengewone elektromagnetische stralingsintensiteiten ter plaatse van onze bevindingen.

Op grond van onze dagelijkse ervaringen zien wij de sinds 1992 ingevoerde, en ondertussen oppervlakte-dekkende mobiele telefonie technologie, en de sinds 1995 op de markt gebrachte snoerloze huistelefoons volgens de DECT standaard, als essentiële veroorzakers van deze fatale ontwikkeling! Niemand kan zich nog langer onttrekken aan deze gepulste microgolven. Ze versterken het risico van de reeds bestaande chemische en natuurkundige milieueffecten, belasten bovendien het immuun-afweersysteem en kunnen de tot dan toe compenserende tegenreguleringsmechanismen tot stilstand brengen. Gevaar lopen in het bijzonder zwangere vrouwen, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen.

Onze therapeutische behandelingen om de gezondheid weer te verbeteren blijven steeds vaker zonder gevolg. Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, speciaal in kinder- en slaapkamers, die wij als zeer belangrijke plaatsen van ontspanning, regeneratie en genezing beschouwen, veroorzaakt onafgebroken stress en verhindert een fundamenteel herstel van de zieke.

Met het oog op deze verontrustende ontwikkeling zien wij ons verplicht, onze waarnemingen de openbaarheid mede te delen, speciaal nadat wij ervoeren dat Duitse rechtbanken een gevaar van mobile telefonie als zuiver hypothetisch beschouwen (zie oordeel van het Bundesverfassungsgericht Karlsruhe en het Verwaltungsgerichtshof Mannheim van het voorjaar 2002).

Wat wij in onze dagelijkse praktijk beleven en tegenkomen is allesbehalve hypothetisch! Wij zien het stijgende aantal chronische zieken ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek, die in plaats van de bescherming van de bevolking voor de korte- en bijzonder de langeduurtermijn uitwerkingen van mobiele telefonie straling als maatstaf tot handelen te nemen, zich het dictaat van een reeds lang uitvoerig als gevaarlijk bekende technologie onderwerpt.

Het is voor ons het begin van een zeer ernstig te nemen ontwikkeling, waardoor de gezondheid van vele mensen bedreigd wordt. Wij laten ons niet langer zoet houden met allerlei, irreële onderzoeksresultaten, die zoals de ervaring leert vaak door de industrie beïnvloed wordt, terwijl bewijskrachtige onderzoeken genegeerd worden.

Wij vinden het dringend noodzakelijk nu te handelen!

Als artsen zijn wij bovenal de advocaten van onze patiënten. In het belang van alle betrokkenen, waarvan het grondrecht op leven en lichamelijke onaantastbaarheid momenteel op het spel worden gezet, doen wij een beroep op de verantwoordelijke in politiek en gezondheidszorg.

Ondersteun met uw invloed onze eisen voor:

 • nieuwe communicatietechnieken die gezondheidstechnisch wel verdragen kunnen worden, met een belangenonafhankelijke afweging van de risico’s speciaal vóór de ingebruikneming ervan en als direct ingaande maatregelen een overgangsregeling.
 • massieve reductie van de grenswaarden, zendcapaciteiten en belastingen op een biologisch aanvaardbaar niveau, speciaal in slaap- en regeneratie gebieden.
 • geen verdere uitbouw van de mobiele telefonietechnologie, opdat de stralenbelasting niet nog met een veelvoud toeneemt.
 • inspraak van de bevolking en de gemeentes bij de bepaling van de plaatsen van de zendmasten, wat voor een democratie eigenlijk iets vanzelfsprekends hoort te zijn.
 • voorlichting van de bevolking en specifiek de mobieltjes gebruiker over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden en daardoor een bewustere omgang, een mobieltjesverbod voor kinderen en gebruiksbeperking voor tieners.
 • verbod van mobieltjes en DECT telefoons in kinderspeeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bejaardenwoningen, zalen, openbare gebouwen en verkeersmiddelen, analoog het rookverbod, mobieltjes- en mobieltjesstralingsvrije zones analoog autovrije zones.
 • herziening van de DECT standaard voor snoerloze huistelefoons met het doel, de stralingsintensiteit te reduceren en deze te beperken tot de werkelijke gebruikstijd, alsmede de biologisch kritische puls te vermijden.
 • industrie-onafhankelijk onderzoek, rekening houdend met de rijkelijk aanwezige kritische onderzoeksresultaten en onze arts bevindingen.”

 

Origineel: Internationaler Aerzteappell.pdf

 

Ondertekenaars Freiburger Appell – artsen en wetenschappers op het gebied van biologie en milieukunde:

 • Franz Adlkofer, Prof. Dr. med., Arzt für Innere Medizin und Biowissenschaftler (Berlin, München)
 • Christine Aschermann, Dr. med., Fachärztin für Nervenheilkunde, Ärztin für Psychotherapie (Leutkirch)
 • Dharam Vir Ahluwalia, Professor of Mathematical Physics, Institute of Mathematics, Statistics and Scientific Computation (IMECC), State University of Campinas (Unicamp) (Brasilien)
 • Dominique Belpomme, Prof. Dr., Professor für Onkologie an der Universität Paris Descartes (Paris, Frankreich)
 • Wolf Bergmann, Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin und Arzt für Homöopathie (Freiburg i. Br.)
 • Karl Braun-von Gladiß, Dr. med., Arzt für Allgemeinmedizin und ganzheitsmedizinische Diagnostik und Therapie (Deutsch Evern bei Lüneburg)
 • Klaus Buchner, Prof. Dr. rer. nat., Physiker und Mathematiker (München)
 • David O. Carpenter, Prof. MD, Director Environmental Health Sciences, School of Public Health der Universität von Albany (USA)
 • Rüdiger Dahlke, Dr. med., Arzt für Naturheilverfahren, Homöopath, Psychotherapeut, Bestsellerautor (Hitzendorf, Österreich)
 • Alvaro Augusto A. de Salles, Ph.D., Professor am ‘Electrical Engineering Department’ der Universität von Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasilien)
 • Ralf Dieler, Prof. Dr. med., Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohren, Allergologie, Umweltmedizin (Würzburg)
 • Barbara Dohmen, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Ärztin für Umweltmedizin und Naturheilverfahren (Murg)
 • Horst Eger, Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin und Epidemiologe (Naila)
 • Andreas Elsen, Chefarzt Psychosomatische Klinik, Isny-Neutrauchburg, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie (Isny)
 • Norbert Fischer, Dr. med., Facharzt für Allgemeinmedizin, Mitglied des Vorstands der Landesärztekammer Baden-Württemberg (Ulm)
 • Rainer Frentzel-Beyme, Prof. Dr. med., Arzt und Epidemiologe (Bremen)
 • Christos D. Georgiou, Prof. Dr., Biologe und Biochemiker, ‘Biology Department’ der Universität von Patras (Griechenland)
 • Claudio Gomez-Perretta, Dr. med., Direktor des ‘Centro de Investigación’ an der Universitätsklinik La Fe (Valencia, Spanien)
 • Yury Grigoriev , Prof., Ph.D, Vorsitzender des ‘Russischen Nationalen Komitees zum Schutz vor nicht-ionisierender Strahlung (Moskau)
 • Livio Giuliani, Ph.D, Senior Researcher am ‘National Insurance Institute (INAIL)’, Leiter der Forschungsabteilung für Strahlung und Ultraschall (Rom)
 • Örjan Hallberg, seit 2003 Leiter und Forscher der Hallberg Independent Research (HIR) (Farsta, Schweden)
 • Magda Havas, Ph.D., Associate Professor für ‘Environmental & Resource Studies’ an der Trent University (Peterborough, Kanada)
 • Karl Hecht, Prof Dr. med., Professor em. für Neurophysiologie, Stress-, Schlaf-, Umwelt- und Weltraum-Medizin der Charité der Berliner Humboldt-Universität (Berlin)
 • Isaac Jamieson, Ph.D., Wissenschaftler und Umweltberater (Hertfordshire, Großbritannien)
 • Reinhold Jandrisovits, Dr. med., Arzt für Allgemein- und Umweltmedizin (Müllendorf, Österreich)
 • Olle Johansson, Prof., MD, Ph.D, Professor für Neurowissenschaften, Karolinska Institut (Stockholm, Schweden)
 • Markus Kern, Dr. med., Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Kempten)
 • Dietrich Klinghardt, M.D., Ph.D., Gründer der ‚American Academy of Neural Therapy’ (Seattle, USA)
 • Wilfried Kühling, Prof. Dr.-Ing., Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sowie des Wiss. Beirats der Dt. Gesellschaft für Umwelt- und Humantoxikologie (DGUHT e.V.)
 • Don Maisch, Ph.D., Forscher und Berater für das Gebiet der Strahlenexposition und entsprechender Standards des Mobilfunks (Tasmania, Australia)
 • Andrew A Marino, Prof. Ph.D., JD, Professor am ‘Department of Neurology LSU Health Sciences Center’, Shreveport (Los Angeles, USA)
 • Alfonso Balmori Martinez, Biowissenschaftler (Valladolid, Spanien)
 • Samuel Milham, MD, Epidemiologe am ‘Washington State Department of Health’ Außerordentlicher Professor, der Mount Sinai School of Medicine (USA)
 • Lloyd Morgan, einer der Gründer und Forscher des ‚Environmental Health Trust’, Direktor der zentralen Registrierungsstelle für Hirntumore der Vereinigten Staaten (Berkeley, USA)
 • Joel M. Moskowitz, Ph.D., Direktor des ‘Center for Family and Community Health, School of Public Health’ der University of California (Berkeley, USA)
 • Joachim Mutter, Dr. med., Arzt und Biowissenschaftler, auch auf dem Gebiet des noch kaum erforschten Zusammenwirkens von EMF mit anderen Umweltfaktoren (Konstanz)
 •  Kurt E. Müller, Dr. med., Facharzt für Dermatologie, Dozent für Umweltmedizin, Vorstandsmitglied des Deutschen Berufsverbands der Umweltmediziner e. V. (Kempten)
 • Gerd Oberfeld, Dr. med., Umweltmediziner bei der Landesregierung von Salzburg und Referent für Umweltmedizin der Ärztekammer Salzburg und der Österreichischen Ärztekammer (Österreich)
 • Peter Ohnsorge, Dr. med., Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohren, Allergologie, Umweltmedizin, Vorstandsmitglied des Deutschen Berufsverbands der Umweltmediziner e. V. (Würzburg)
 • Annie J. Sasco, Dr. MD, Teamleiterin für Epidemiologie und Krebsvorsorge  am ’National Institut of Health (NIH) Research Unit’ der School of Public Health der Victor Segalen-Universität Bordeaux 2 (Frankreich)
 • Stanislaw Szmigielski, MD, Ph.D, Professor für Pathophysiologie, früherer Direktor für Strahlenschutz am ‚Military Institute of Hygiene and Epidemiology’ in Warschau (Polen)
 • Cyril SmithPh.D., Hauptautor von “Electromagnetic Man”, früher Electronic and Electrical Engineering, University of Salford, (Großbritannien)
 • Anne C. Steinemann, Prof. Dr., Professorin für ‘Civil and Environmental Engineering and Public Affairs’ University of California (San Diego, USA)
 • Edith Steiner, Dr. med. Fachärztin für Innere Medizin, Leiterin Arbeitsgruppe elektromagnetische Felder, Zentralvorstandsmitglied ,Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz’, (Basel, Schweiz)
 • Barrie Trower, Physiker und Experte für Mikrowellenwaffen der Royal Navy und des Britischen Geheimdienstes (Großbritannien)
 • Ulrich Warnke, Dr. rer. nat., Bio- und Umweltwissenschaftler, Gründungsmitglied der Gesellschaft für Technische Biologie und Bionik (Saarbrücken)
 • Cornelia Waldmann-Selsam, Dr. med., Autor von „Wirkungen elektromagnetischer Felder auf Pflanzen“, Praktische Ärztin (Bamberg)
 • Otmar Wassermann, Prof. Dr. med., Professor em. für Toxikologie an der Christian-Albrechts-Universität Kiel
 • Jens Wurster, Dr. med., Homöopathische Klinik Santa Croce (Ascona, Schweiz)
 • Guido Zimmer, Prof. Dr. med., Facharzt für Innere Medizin und Biochemiker (Frankfurt a. M.)
 • Stelios A. Zinelis, MD, Arzt für Innere Medizin, Vizepräsident der ‚Hellenic Cancer Society’ (Cefallonia, Griechenland)

 

De 262 artsen en therapeuten die het Freiburger Appell in maart 2013 al ondertekend hadden:

PLZ Ort Vorname Name Titel
1309 Dresden Heike Winiecki Dr. med.
1796 Pirna Lutz Mauer Dr. med.
10367 Berlin Anne Philipp Dr. med.
10439 Berlin Claudia Thiele
10715 Berlin Martin Kiesel
10967 Berlin Heike Reetz Dr. med.
12101 Berlin Nina Kleyer Dr. med.
12101 Berlin Roland Stock
12203 Berlin Gisela Kupfer
12527 Berlin Karl Hecht Prof. Dr. med.
12589 Berlin Britt Meusel Dr. med.
12689 Berlin Sabine Mattheis Dr. med.
13437 Berlin Birgitt Asshener Dr. med.
14532 Stahnsdorf Carola Mushak Dr. med.
14770 Brandenburg Karin Finger Dipl. med.
15236 Frankfurt/Oder Sabine Wolter
16225  Eberswalde Silke Zech Dr. med.
16548 Glienicke Patrick Asshener Dr. med.
16761 Hennigsdorf Dagmar Kruschinsky
17498 Wackerow Carola Hunfeld Dr. med.
20095 Hamburg Renate Ostertun Dr. med.
21357 Bardowick Mustafa Hüseyinoglu
21407 Deutsch Evern Karl Braun-v Gladiß Dr. med.
21709 Düdenbüttel Christine Matthiesen Dr. med.
22177 Hamburg Klaus Schütte  Dr. med.
22299 hamburg Mila Novosad
22391 Hamburg Sandra Umbreit Dr. med.
22523 Hamburg Klara Windisch Dr. med.
22926 Ahrensburg Jan Gerhard Dr. med.
24232 Schönkirchen/Kiel Otmar Wassermann Prof. Dr. med.
24363 Holtsee Barbara Hübner Dr. med.
25335  Elmshorn Martin Weigel Dr. med.
25474 Bönningstedt Susanne Hoffmann
25557 Thaden Birgitt Thenerkauf Dr. med.
25882 Tetenbüll Marion Kern
26123 Oldenburg Wolfgang Burk Dr. med.
27729 Axstedt Jürgen Witte Dr. med.
27793 Wildeshausen Rainer Woltmann Dr. med.
28199 Bremen Ortrun Foth Dr. med.
28329 Bremen Axel Holzhausen Dr. med.
28355 Bremen Rainer Frenzel-Beyme Prof. Dr. med.
29225 Celle Monika Brammer
30966 Hemmingen Barbara Kresler
31737 Rinteln Steffen Martin
32130 Enger Christine Krishnabhakdi Dr. med.
32584 Löhne Elvira Töws
32805 Horn-Bad Meinberg Renate Schmidt-Krause
34131 Kassel Annette Obermüsser
34131 Kassel Martin Schreiber Dr. med.
34131 Kassel Karsten Wurm Dr. med.
34431 Marsberg Brockamp Günter Dr. med.
34497 Korbach Juliane Günther-Pusch Dr. med.
35037 Marburg Klaus Dippel Dr. med.
35037 Marburg Norman Hillenbrand Dr. med.
35085 Ebsdorfergrund Friedrich Stöhr Dr. med.
35390 Gießen Regina Willems
35394 Gießen Andrea Peteri-Kaufmann
35606 Solms Andreas Weselek
36037 Fulda Beatrix Scheich-Hoffmann Dr. med.
37083 Göttingen Hannelore Thal Dr. med.
38350 Helmstedt Ursula Staniek 
38578 Wetzlar Ursula Weinfortner
38640 Goslar Christine Rose Dr. med.
39326 Wolmirstedt Martina Schauen Dr. med.
39606 Osterburg Anett Hoppe Dipl. Med.
40593 Düsseldorf Sabine von Kusserow Dr. med.
40625 Düsseldorf Hans-Joachim Petersohn Dr. med.
41363 Jüchen Reiner Hambüchen
44787 Bochum Bozena Szymczak-Bajer
47809 Krefeld Gertrud Berger Dr. med.
47877 Willich Silke Leibl Dr. med.
48147 München Andreas Holling
50389 Wesseling Bernadette Moch Dr. med.
50935 Köln Xenia Burchardt Dr. med.
51069 Köln Jutta Draeger Dr. med.
51375 Leverkusen Peter Travnik Dr. med.
51427 Bergisch Gladbach Andrea Löhe-Quast Dr. med.
51429 Bergisch-Gladbach Beate Els
52066 Aachen Sigrid Schultes-Gerschwiler Dr. med.
52072 Aachen Helene Horn Dr. med.
52072 Aachen Sibylle Hecking Dr. med.
52264 Aachen Renate Pohle  Dr. med.
53474 Ahrweiler-Walporzheim Hans Heyer Dr. med.
54411 Hermeskeil Ortwin Zais Dr. med.
54673 Neuerburg Ursula Laubach Dr. med.
55276 Oppenheim Daniela Geyer Dr. med.
55442 Stromberg Thea Motsch Dr. med.
55543 Bad Kreuznach Katrin Sutor Dr. med.
56068 Koblenz Susanne Paschen Dr. med.
56068 Koblenz Britta Piesbergen Britta
58452 Witten Brigitte Müller-Krampe Dr. med.
60385 Frankfurt Juliane Sacher
61231 Bad Nauheim Beate Blumrich Dr. med.
61352 Bad Homburg Anna De Mesnil
63477 Maintal Guido Zimmer Prof. Dr. med.
63486 Bruchköbel Heike Herrmann Dr. med.
63897 Miltenberg Johanna Vorwerk Dr. med.
64646 Heppenheim Monika Kalb Dr. med.
64739 Höchst Wolfram Haas Dr. med.
65185 Wiesbaden Alfons Meyer
66117 Saarbrücken Diana Morozova
66424 Homburg Setrak Sallabasoglu Dr. univ.
66424 Homburg Bernhard Meyers
66578 Schiffweiler Bernadette Schmitt Dr. med.
66798 Wallerfangen Birgitt Holschuh-Lorang Dr. med.
67346 Speyer Peter Hegemann Dr. med.
67346 Speyer Michael Sauer Dr. med.
67549 Worms Peter Germann Dr. med.
67655 Kaiserslautern Sieglinde Lauer Dr. med.
67661 Kaiserslautern Justin Fischer Dr. med.
68165 Mannheim Susanne Sieben Dr. med.
69121 Heidelberg Lothar Hollerbach Dr. med.
69123 Heidelberg Christin Fels
69123  Heidelberg Gustav Reimers Dr. med.
69168 Wiesloch Barbara von Eichel Dr. med.
69168 Wiesloch Marianne Nicolai
70435 Stuttgart Dagmar Schmucker Dr. med.
70794 Filderstadt Georg Kenntner Dr. med.
71116 Gärtringen Jürgen Bauer Dr. med.
71263 Weil der Stadt Karl-Heinz Friese Dr. med.
71634 Ludwigsburg Hartmut Endlich
71665  Vaihingen/Enz Andreas Zinser Dr. med.
71706 Markgröningen Walter Ebner Dr. med.
72070 Tübingen Brigitte Meine-Hagmann Dr. med.
72190 Rottenburg Heinz Huber
72250 Freudenstadt Matthias Geis Dr. med.
72406 Bisingen Harald Banzhaf Dr. med.
73033 Göppingen Hans-Albrecht Meyer Dr. med.
73066 Uhlingen Waltraud Legeler Dr. med.
73085 Bad Boll Gerhardus Lang Dr. med.
73104  Böblingen Winfried Boy Dr. med.
74348 Lauffen Martin Hirt Dr. med.
74564 Crailsheim Helmut Kopp Dr. med.
74594 Kreßberg Dieter Bauer Dr. med.
74598 Stimpfach-Rechenberg Gerald Weiss Dr. med.
75117 Pforzheim Peter Emmrich
75173 Pforzheim Tilo Bauer
75223 Niefern Hans Werner Dr. med.
75365 Calw Karsten Herrmann Dr. med.
76467 Bietigheim Annette Mauser Dr. med.
77652 Offenburg Perin Denekli
77654 Offenburg Dorothea Schlesinger Dr. med.
77654 Offenburg Martin Schlesinger Dr. med.
77743 Neuried Ulrike Düring
77978 Schuttertal Helena Hänselmann Dr. med.
78050 VS-Villingen Sybille Kalchthaler Dr. med.
78464 Konstanz Nicola Pieper Dr. med.
78464 Konstanz Stefan Pieper Dr. med.
78467 Konstanz Joachim Mutter Dr. med.
79098 Freiburg P. Nattenmüller Dr. dent.
79098 Freiburg Cornelia Gutekunst Dr. med.
79098 Freiburg Andreas Tilch Dr. med.
79098 Freiburg Walter Langenmair
79098 Freiburg Christine Hug
79100 Freiburg Cornelia Dremel Dr. med.
79102 Freiburg Wolf Bergmann Dr. med.
79102 Freiburg Ralph Würthner Dr. med.
79102 Freiburg Sophia Denzinger
79104 Freiburg Karin Macholdt
79104 Freiburg Soudabeh Schütte  Dr. dent.
79104 Freiburg Manfred Mainka
79104 Freiburg Verena Ehret Dr. med.
79104 freiburg Vera benitz
79104 Freiburg johannes Naumann Dr. med.
79108 Freiburg Simon Mutzke Dr. med.
79111 Freiburg Johannes Latzel Dr. med.
79112 Freiburg Astrid André-Nimrich
79115 Freiburg Jörg Gehrmann Dr. med.
79117 Freiburg Bettina Hövels-Lüke Dr. med.
79117 Freiburg Linda Koenig Dr. med.
79183 Waldkirch Ursula Gehring Dr med.
79183 Waldkirch Daniela Duschek Dr. med.
79219 Staufen Manfred Staeudinger Dr. med.
79331 Teningen Kerstin Gleditsch
79379 Müllheim Susanne Kessner Dr. med.
79540 Lörrach Hildegard Schuster Dr. med.
79540 Freiburg Christoph Hövels Dr. med.
79585 Steinen Wolfram Reising
79730 Murg Barbara Dohmen
80336 München Peter Döring Dr. med.
80538 München Christiane Pette Dr. med.
80538 München Peter Bertholdt Dr. med.
80995 München Petra Hofmeier
80995 München Heinz Lammel
81292 München Marieluise Schmittdiel
81369  München Sylvia Breier
81379 München Robert Zell Dr. med.
81547 München Gerhild Gabriel Dr. med.
81547 München Constanze Gabriel cand.med.
81547 München Florian Gabriel Dr. med.
81547 München Eva Heckert Dr. med.
81671 München Josef Schmidt Dr. med.
81735 München Frank Moser Dr. med.
82024 Taufkirchen Matthias Weisser Dr.
82284 Grafrath Ulrich Hartmann Dr. med.
83022 Rosenheim Ulla Lammerer Dr. med.
83043 Bad Aibling Rosmarie Kreitmeier Dr. med.
83093 Bad Endorf Florian Steinbeis Dr. med.
83125 Eggstätt Klaus-Dieter Platsch Dr. med.
83253 Rimsting Gabriele Steinbeis Dr. med.
83259 Schleching Florian Detsch Dr. med.
83278 Traunstein Angela Karschinierow
83435 Bad Reichenhall Karl-Peter Pimeshofer
83677 Reichsbeuern Konrad Schmidbauer Dr. med.
83684 Tegernsee Petra Blum Dr. med.
85435 Aufhausen/Erding S. Ascher Dr. med.
85579  Neubiberg Uwe Krämer-Hoenes
85649 Brunnthal Claus Scheingraber Dr. med.
86169 Augsburg Peter Römer Dr. med.
86399 Bobingen Johann Mehringer
86399 Bobingen Ursula Walter
87435 Kempten Petra Trute Dr. med.
87435 Kempten Kurt E. Müller Dr. med.
87437 Kempten Otmar Zoller
87439 Kempten Markus Kern Dr. med.
87471 Durach Andreas Elsen
87480 Weitnau Andreas Hantig
87549 Rettenberg Nora Maasberg
88045 Friedrichshafen Klaus Bogner Dr. med.
88048 Friedrichshafen Frank Schmutzler Dr. med.
88213 Ravensburg Sofie Weiss Dr. med.
88239 Wangen Gerlinde Winter
88239 Wangen Hubert Hasel Dr. med.
88299 Leutkirch Christine Aschermann Dr. med.
88316 Isny Ernst Reiser Dr. med.
88364 Wolfegg Ursula Reincke Dr.med.hab.
88662 Überlingen Andrea Leute Dr. med.
88662 Überlingen Michael Dreier
88662 Überlingen Stefan Brenner Dr. med.
88662 Überlingen Michael Dreier Dr.med.
88662 Überlingen Christfried Preußler Dr. med.
88682 Salem Ulrich Paffrath Dr. med.
89077 Ulm Martin Lion Dr. med.
89077 Ulm Norbert Fischer Dr. med.
89081 Ulm Antje Herold Dr. med.
89231 Neu-Ulm Claudia Vetter
89415 Lauingen Gabriele Walcher-Gey Dr. med.
90579 Langenzenn Regina Vogt-Heeren Dr. med.
91054 Budenhof Denise Schilke
91096 Möhrendorf Norbert Kuschick
91207 Lauf an der Pegnitz Isa Bittel Dr. med.
91207 Lauf Michaela Pausenberger Dr. med.
91301 Forchheim Maria Schrüfer
91301 Forchheim Barbara Kornalik
91327 Gößweinstein Klaus-Dieter Preis Dr. med.
91564 Neuendettelsau Klaus Wicke Dr. med.
91564 Neuendettelsau Sigrid Krebs Dr: med.
93049 Regensburg Gudrun Wedell-Funk Dr. med.
93105 Tegernheim Christine Mücke Dr. med.
93128 Regenstauf Kirsten Schwarz
93437 Furth im Wald Richard Straube Dr. med.
94032 Passau Bernadette Donath Dr. med.
94342  Irlbach Bernadette Englberger-Schmitz Dr. med.
94469 Deggendorf Hans Brüggen Dr. med.
94481 Grafenau Bernhard Scholz Dr. med.
94486 Osterhofen Hanns Mäusl Dr. med.
96049 Bamberg Cornelia Waldmann-Selsam Dr. med.
96120 Bischberg Petra Eisenmann-Roser Dr. med.
96358 Teuschnitz Rita Gläser Dipl. med.
97070 Würzburg Peter Ohnsorge Dr. med.
97070 Würzburg Ralf Dieler Prof. Dr. med.
97070 Würzburg Bernhard Ganse
97070 Würzburg Reinhard Hickmann Dr. med.
97082 Würzburg Joachim Stürmer Dr. med.
97944 Boxberg Stefan Haipt Dr. med.
99334 Kirchheim Ulla Berger Dr. med.

Momenteel (januari 2018) hebben ruim 1000 artsen het Freiburger Appel ondertekend, naast zo’n 40.000 burgers!

 

In 2002 ondertekende de eerste 100 artsen het Freiburg Appel

 

Ondersteunende Appels van bezorgde medici en gespecialiseerde wetenschappers:

 • Catalinia Resolution – 13 en 14 september 2002  (het allereerste protest. Het Freiburger Appell dateert van 9-10-2002)
 • Bamberger Appell – 21 juli 2004
 • Helsinki Appeal – 1 januari 2005 (zich beroepend op de Refex-studie uitgevoerd door 12 Europese Universiteiten en wetenschapsinstellingen)
 • Freienbacher Appell – 25 septembeer 2005
 • Benevento Resolution – 19 septembber 2006
 • Appel van Brussel – 28 januari 2007 (wetenschappers onderstrepen dat het elektrosmogbeleid en de stralingslimiet 20V/m in strijd zijn met de Belgische Grondwet artikel 23. )
 • Open Brief aan Obama – 18 februari 2009 (Duitse artsen verzoeken de kersverse president Barack Obama af te zien van de verspreiding van digiTV in de VS wegens grote hoeveelheid gezondheidsklachten die digiTV in Duitsland oplevert. Diditale tv-zenders wisselen continu van frequentie hetgeen in de Koude Oorlog opzettelijk werd misbruikt om grote gezondheidsschade met straling te veroorzaken (evenals de 10 hz-puls in Wi-Fi en WiMax)
 • Europarlement – april 2009 European Parliament Resolution on health concerns associated with electromagnetic fields, een overweldigende meerderheid van parlementariers stemt voor de aanname van een voorstel van 17 februari dat jaar met 29 aanbevelingen die het draadloosbeleid in Europa moeten verbeteren.
 • Appel van Den Haag – op 8 april 2009 overhandigden in Nieuwspoort Den Haag 50 Nederlandse artsen dit appèl aan Prof. dr. André Knottnerus, voorzitter van de Gezondheidsraad. Het initiatief kwam van het Nationaal Platform Stralingsrisico’s
 • Porto Alegre, Brazilië – 2009 Porto Alegre Resolution. Wetenschappers en artsen erkennen elektrohypersensitiviteit, het kanker-, en chronische ziektenrisico van straling, de de normen van IEEE, ICNIRP, ICES verouderd zijn en dat draadloze technologie in het bijzonder de gezondheid in gevaar brengt van kinderen, tieners en zwangere vrouwen.
 • IEMFA, Seletun  – November 2009/ presentatie 2010: Seletun Statement, Noorwegen:  het International Electromagnetic Field Alliance (IEMFA) presenteert het rapport Scientific Panel on Electromagnetic Field Health Risks: Consensus Points, Recommendations, and Rationales following a scientific meeting at Seletun Norway November 2009.  Olle Johansson werkte hier aan mee en dit rapport in samenvatting luidt:
 1. Zwakke niet-thermische bioeffecten en schadelijke gezondheidseffecten worden gevonden ver beneden de gehanteerde blootstellingstandaard
 2. ICNIRP en IEEE/FCC publieke veiligheidslimieten zijn inadequaat en verouderd met betrekking tot lange termijn blootstelling aan zwakke velden.
 3. Nieuwe publieke blootstellingslimieten zijn dringend noodzakelijk om de volksgezondheid wereldwijd te beschermen.
 4. Het is niet in het belang van het publiek te wachten
 • Rusland RNCNIRP – 13 april 2011: Het Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection (RNCNIRP) presenteert Electromagnetic fields from Mobile Phones:  Health Effect on Children and Teenagers met de onder meer de conclusie dat straling tot borderline-achtige psychische storingen kan leiden bij kinderen en tieners, het sterftecijfer doet stijgen en een toename van 82% (!!) laat zien van storingen in het bloedbeeld en immuunsysteem.
 • WHO Geneve – 14 april 2011: Multiple Chemical Sensitivity (MCS) en Electrohypersensitivity (EHS) overleg om deze aandoeningen op te nemen in de ICD (International Classification of Diseases)
 • Jean Huss – Op 6 mei 2011 presenteert Jean Huss van het Europese Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs een stuk getiteld: The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment met een actuele realistische benadering van de stralingproblematiek en sleept deze ook binnen de context van mensenrechten.
 • IARC/WHO – 16 mei 2011 classificeert het International Agency for Research on Cancer (IARC) en de World Health Organization (WHO) na jarenlange druk vanuit de wetenschap radiofrequente velden als een classe 2B carcinogeen
 • Raad van Europa – 27 mei 2011 presenteert de Raad van Europa (Parliamentary Assembly Council of Europe (PACE)) Resolution 1815 on the Potential Dangers of Electromagnetic Fields and their effect on the Environment. Hierin onder meer: erkenning van elektrohypersinsitiviteit (dus 6 jaar eerder dan de GGD Nederland), oproep witte (stralingvrije) zones in Europa te installeren, erkenning niet-thermische schade aan plant, mens en dier, harde kritiek op misbruik risk assessment en eis tot volledige transparantie en oproep tot onmiddellijke verwijdering. Hardste officiële clash met de ICNIRP/WHO/EU standaard tot nu toe. Had onder meeer directe ontmanteling van Wi-Fi op scholen in Azië en een beurswaarschuwing voor telecombeleggers in de VS en het Verenigd Koninkrijk tot gevolg.
 • International Scientists Appeal aan de VN – Oproep 11 mei 2015
 • 180 wetenschappers en artsen waarschuwen tegen G5 en vragen om moratorium – 13 september 2017:
  “Ondergetekende, meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen, bevelen een moratorium aan bij de uitrol van de vijfde generatie, 5G, voor telecommunicatie tot de mogelijke gevaren voor de mens gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers, die onafhankelijk zijn van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, enz. die al voor de telecommunicatie wordt gebruikt. RF-EMF zijn bewezen schadelijk voor de mens en het milieu.”