Topverzekeraar Lloyd zegt Canadese scholen GEEN gezondheidschade door wifi te vergoeden

Schade door wifi is reëel! Eén van de grootste verzekeraars ter wereld Lloyd vergoedt GEEN door scholen of bedrijven met wifi of andere vormen van elektrosmog aangerichte gezondheidsschade. Lloyd is niet de enige. Wereldwijd weigert nu 60% van alle verzekeraars schade aangericht met wifi of andere straling te vergoeden. Zie hier een indrukwekkende lijst!

 

wifi op school

Overal ter wereld staan kinderen, die geheel afhankelijk zijn van het gezond verstand van volwassenen bloot aan krankzinnig hoge doseringen straling. Sommige verzekeraars weigeren de toekomstige gezondheidsschade te vergoeden als scholen de wifi niet door bedraad internet vervangen. Hieronder een van de grootste ter wereld : Lloyd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Nederland trokken de grote verzekeraars zich in 2005 al terug. Dit alles omdat in tegenstelling tot politici en de reguliere medische opinieleiders, GGD-en en huisartsen, verzekeraars het overdonderend wetenschappelijk en epidemiologisch bewijs voor de schadelijke gezondheidseffect wel erkennen en een grote bui zien hangen. Omtrent de term bewijs hangt een hardnekkig misverstand.

DOOOZz bestaat 5 jaar. Al 5 jaar draaien we vrijwel geheel op mond tot mond-reclame van klanten, die op basis van hun eigen ervaring, DOOOZz-producten aan anderen tippen. Om dat te vieren houden we tot 27 juni 2019 met een kortingsactie. kijk op https://www.dooozz.eu/

 

schade door wifi - wifi hoort niet in de klas

Schade door wifi erkend

 Zwaard van Damocles valt versneld met G5

Voor de gevaren van straling is eindeloos veel bewijs waarbij uit meer dan 80 jaar expertise en onderzoek kan worden getapt. Er is alleen geen consensus over dit bewijs omdat het wel of niet erkennen van dit bewijs politiek is afgetimmerd via instituten als Gezondheidsraden en de ICNIRP, een privé-instituut dat enkel de militaire ambities van de VS dient en de wiswassing van de telecomgiganten. Het merkwaardige is echter dat zelfs de telecom al beleggerswaarschuwingen geeft in het kader “schadeclaims door straling”.

schade door wifi - wifi slecht voor de gezondheid

Ook zwakke wifi geeft schade

In december 2008 had ik een uur lang telefonisch gesprek met Mr. Paul Baakman van het Haaksbergse rechtsburo BAWA, die mij toen al de juridische verwachting schetsen dat de Nederlandse staat in de nabije toekomst zo veel schadeclaims kan verwachten, betrokken op gezondheidsschade door straling, dat ze feitelijk bankroet zal gaan en enkel nog maar zal kunnen schikken. Ook veel scholen en werkgevers kunnen hun borst nat maken wat dit betreft.

Dit zwaard van Damocles dat de overheid zelf boven Nederland heeft gehangen zal versneld op haar nek neerdalen als G5 is uitgerold. Met hierbij de kanttekening dat de EU heeft besloten om de krankzinnige op 100% wetenschapsvervalsing gefundeerde stralingnorm van de ICNIRP te verhogen van 6 naar 14,5 Volt/m buitenshuis en 9 Volt/m binnenshuis. Verder wil de ICNIRP de menselijke huid officieel als “ledemaat” laten erkennen, zodat we aan veel hogere doses straling mogen worden blootgesteld dan nu. Waarbij 5G dezelfde frequenties gebruikt als die gebruikt in crowd control. 5G werkt vooral in op onze zweetklieren waardoor de sensatie kan ontstaan dat je hele huid in brand staat. Zie dit artikel dat refereert aan Israëlische onderzoeken: https://principia-scientific.org/study-human-sweat-ducts-act-as-antennas-for-5g-radiation/

 

Krankzinnige normverhoging door de EU van een norm die al veel te hoog was

wifi geeft gezondheidsschade schade

Dit abstracte waarde x Volt-gegoochel zegt niemand iets, maar de oude norm 6 Volt/m komt conform onafhankelijke wetenschappelijke studies al neer op:

– Veranderingen in de hippocampus van de hersenen (Belokrinitskiry)
– Geheugenverslechtering bij kinderen (Chiang)
– Vertraging visuele reactietijd bij kinderen (Chiang)
– Dose response voor kanker, vooral hersentumoren, kanker bij militairen en radioamateurs, leukemie, miskramen, zeer sterke melatonine reducie, serotonine reductie, hartaanvallen, hartritmestoornissen, MS, zelfmoord (Cherry na evalutie ca 150 onderzoeken)
– Afname fotosynthese van planten bestraald met TETRA (C2000) signaal  (Lerchl)

Bij 9 Volt/m geeft dit als extra:
Hoogsignificante veranderingen in cortex en hippocampus bij mensen. Cellschade bij ratten (Nittby)

Bij 13,7 Volt/m dus nog onder de 14,5 Volt/m norm van de EU:
– 18% reductie van de REM-slaap, belangrijk voor geheugen en leerfuncties (Mann)
– Plus alle eerder genoemde gezondheidsschade en heel veel meer. Zie: Mijn artikel: Stralingsklachten zijn Big Farma’s booming business.

Bouwbiologen, die sec kijken naar de echte effecten van straling, in plaats van de door het Amerikaanse leger en telecom gedicteerde verzinsels van de ICNIRP en WHO te gebruiken laten zien dat het menselijk lichaam al verstoring oploopt door straling bij 0,006 Volt/m (Veranderde calciumafgifte in menselijke hersencellen (Bahmeier), Veranderingen in cellen (Mosgöller), Opname schadelijk ijzer neemt factot 3 toe (Céspedes)). Kortom 5G en de aangepaste norm is zonder enig cynisme misdadig.

 

Zie ook onze antistraling-producten
Wetenschap versus overheidsvoorlichting binnen de stralingsdiscussie
Bescherming tegen straling op natuurlijke wijze: DOOOZz
624 wetenschappelijke studies die schade door straling aantonen