Stralingsklachten zijn Big Farma’s booming business

Stralingsklachten verveelvoudigen kunstmatig de winsten van Big Farma als nooit te voren

“De Verenigde Staten besteden per jaar meer dan 2 triljoen dollar per jaar aan gezondheidszorg. Daarvan wordt 78% besteed aan mensen met chronische ziekten, zonder op adequate wijze de factoren – inclusief EMF/RF – te onderzoeken en te begrijpen, die in de eerste plaats een bijdrage leveren aan de onevenwichtigheden in het menselijk lichaam. Na het lezen over het effect van permanente blootstelling aan zwakke microgolven, zou het niet als een verassing moeten komen voor beleidsmakers, gezien de blootstelling aan continu toenemende niveaus van elektromagnetische velden en radiofrequente velden in onze omgeving, dat bijna 50% van alle Amerikanen nu leeft met een chronische ziekte.”

 

Aldus Camilla Rees MBA, bestuursvoorzitter van Wide Angle Health LLC patienten-educatie en advocatuur, over de relatie tussen het negeren van stralingsklachten en de kosten van de gezondheidszorg. In Europa is deze situatie even triest.

Dat chronische blootstelling aan straling, zoals gebruikt voor draadloze communicatie, ongezond is weten we al decennia. Veel mensen, inclusief kantoorpersoneel, onderwijzers met smartboards in wifi-klassen, managers en ICT-ers die vroeger nergens last van hadden, maken een omslagpunt mee waarna ze hoogsensitief op straling reageren en zich steeds zieker voelen. Recent kwam dit document van de Amerikaanse marine vrij, en er zijn inmiddels duizenden onderzoeken bekend met deze strekking.

In dit artikel lees je hoe stralingsklachten zich stap voor stap ontwikkelen en op welke wijze. Tussen de regels door zal steeds duidelijker worden hoe stralingsklachten – dus de kunstmatig veroorzaakte klachten en ziektes waaronder kanker, door telecom, overheid, massamedia (desinformatie), Antennebureau, GGD en Gezondheidsraad – de kosten voor zorgverzekering, gezondheid in het algemeen en de winst en macht van de farmacie, gigantisch opvoeren.

 

Stralingsklachten spekken de winsten van Big Farma als nooit te voren

Straling veroorzaakt volkomen kunstmatig een zee aan onnodige gezondheidsklachten (= stralingsklachten die als gewone gezondheidsklachten worden gelabeld). Daarbij heeft straling ook nog het effect dat veel therapieen en medicijnen niet meer goed aanslaan als het lichaam met straling belast blijft. Deze situatie die met 5G alleen maar ernstiger zal worden dan hij al is, maakt Big Farma nog winstgevender dan ze al was, en doet meteen alle acties uit het verleden van D66 begrijpen, waarin deze partij bij uitstek voor de landelijke stralingsdeken heeft gelobbyd (en een 100% op Big Farma gekalybreerd zorgstelsel).

Van stralingsklachten is inmiddels wel degelijk een helder beeld te krijgen betreffende het hoe en wat en waardoor en het evolutionaire proces, waardoor mensen die eerst geen last van straling hadden, dat van het ene op andere moment ineens wel krijgen.

 

Hoe ontstaan en vorderen stralingsklachten stapsgewijs?

Stralingsklachten beginnen bij verstoring van de spin van de elektronen in het NO-molecuul. Dit heet nitrosatieve-oxidatieve stress.

 1. Vervolgens leidt nitrosatieve-oxidatieve stress tot mitochondriopathie, wat weer indirect de oorzaak kan zijn van 1001 symptomatische stralingsklachten. Deze variëren van elektrohypersensitiviteit, slapeloosheid en hoofdpijn tot kanker, chronische stress, ontstekingen, uitputting en toenemende allergieën etc.. Dit is aangetoond door de Universiteit van Saarland o.l.v. Dr. Ulrich Warnke.
 2. Naast de mitochondriopathie vindt er in met name “zwakke” velden (zwakke wifi, bluetooth) een sterke calciumflux plaats, een uitstoot van calcium-ionen waardoor celmembramen lek worden, simultaan met een toename van vrije radicalen. DEze kunnen nu moeiteloos de mitochondria bereiken, stukvreten en zo bij de eerste celdeling voor kankercellen zorgen. Dit was al bekend bij de FDA in 1976, die sindsdien met het verwijgen hiervan de kankerindustrie beschermd tegen inteligente wetenschap en het proces werd gedetailleerd in kaart gebracht door Dr. Andrew Goldsworthy.
 3. De derde grote aanslag die straling op ons lichaam pleegt, betreft de verstoring van de spiegels van melatonine, serotonine, dopamine, adrenaline, noradrenaline en de wisselwerking tussen acethylcholine en cholinesterase. In gewoon Nederlands: deze derde aanslag geeft klachten als slapeloosheid, depressie, agressie, concentratieproblemen, ADHD die geen ADHD is etc. en treft, naast volwassenen, vooral kinderen en jongeren.
 4. De vierde aanslag is een naar het er op lijkt onomkeerbare verstoring van de niveaus van phenylethylamine en dopamine. Deze verstoring blijkt te blijven ook een half jaar nadat een zendmast is uitgezet.
 5. De vijfde aanslag op het lichaam betreft slaapproblemen door daling van melatonine, serotonine en het steeds kunstmatig triggeren van stresshormonen.
 6. De zesde aanslag betreft de schade die aanhoudende verhoging van stresshormonen adrenaline, noradrenaline en acethylcholine geeft.
 7. De zevende aanslag betreft het op slot gaan van de natuurlijke ontgifting en het veranderen van de lichaamschemie hierdoor, vaak verergerd door het zeer snel toenemend direct medicijngebruik sinds het draadloze tijdperk en indirect door toenemende drinkwatervervuiling door medicijnresten, chemokuren en round-up.

De uitstoot van calcium-ionen uit celmembranen geschied juist bij zogenaamd zwakke wifivelden. Deze zijn dus allerminst veilig. Tot zover de Bleutooth-mythe (zwakke wifi met een 10 meter bereik) of de wifi van de buren die “zwak” is, maar dus niet heus. Dr. Magda Havas noemt wifi de 4 na meest dodelijke straling die we kennen.

 

Permanente blootstelling aan zwakke microgolven

Dr. Ulrich Warnke ontdekte vervolgens dat permanente blootstelling aan zwakke microgolven chronische nitrosatieve/oxidatieve stress veroorzaakt. Chronische nitrosatieve/oxidatieve stress beschadigt de mitochondria, de ‘energiecentrales’ in onze cellen. Mitochondropathie is de basis van veel hedendaagse chronische ziekten. Denk aan de ziekte van Alzheimer, multiple sclerose, Parkinson, diabetes, fibromilalgie, artherosclerose en zwaarlijvigheid. Buitengewoon verontrustend hierbij is dat chronische nitrosatieve/oxidatieve stress gegarandeerd onomkeerbare schade zal aanrichten aan het mitochondriaal DNA (Kremer 2003, Kublinski 2004). Dit mitochondriaal DNA is tien keer gevoeliger voor nitrosatieve/oxidatieve stress dan het cellulair DNA. Dit komt omdat in tegenstelling tot cellulair DNA het mitochondriaal DNA niet over ingebouwde DNA-zelfreparatiemechanismen beschikt vanwege een zeer laag gehalte beschikbaar weefselproteïne.

Ulrich Warnke geeft hieronder een uitgebreid detail-overzicht van de directe gevolgen van nitrosatieve-oxidatieve stress:

1. Verstoring van het functioneren van de mitochondria
2. Storingen in het suikerverbruik (pathologische laktatazidose)
3. Verstoring van de neurotransmittorfunctie
4. Storingen van de cholesterinestofwisseling
5. Storingen in de steroïde-hormoonsynthese
6. Storingen in de hemoglobinevorming
7. Het verwekken van mutaties
8. Verstoring van de apopotose (= natuurlijke klok voor celdood; verstoring hiervan is een van de belangrijkste bases voor het ontstaan van kankers – BA)
9. Superoxide-, en Peroxinitrietvorming (hoogtoxisch)
10. Verstoring van de zinkhuishouding
11. Immuunsysteem-wisselmechanisme: TH1-TH2-Switch (verstoring T-cellen = hulpcellen)
12. Acquired Energy Dyssymbiosis Syndrom, AEDS”  (Cottier et al. 1995)

Warnke is zeer uitvoerig en grondig in het toelichten van alle 12 hierboven genoemde punten in zijn tweedelig artikel: Schädigungen des Menschen durch Hochfrequenzsender sind seit Jahrzehnten “Stand des Wissens”

 • Teil I: Pathologischer Wirkungsmechanismus der Schädigung: induzierter Nitrosativer/oxidativer Stress
 • Teil II: Physikalisch möglicher Mechanismus der Schädigung: NO-Radikal-Anregung und -Stabilisierung durch Kombination von DC-Feldern mit Radio- und Mikrowellen

 

Ook Prof. Andrew Goldsworthy toont aan dat “zwakke” straling niet veilig is

Zelfs mensen die zichzelf niet als elektrosensitief beschouwen krijgen vaak hoofdpijn en andere onaangename klachten wanneer ze voor langere tijd bloot staan aan de straling van wifi, snoerloze telefoons en mobieltjes.

Nitrosatieve oxidatieve stress krijgt assistentie door de invloed van constante blootstelling aan niet-ioniserende straling op calcium-ionen. Dit proces is al jaren bekend en wordt de calcium-efflux genoemd. Onze celmembramen zijn grotendeels uit calcium-ionen opgebouwd, die als het ware het cement vormen die de membramen bijeen houden. Bij constante blootstelling aan elektromagnetische velden (ook aan “zwakke” velden ver onder de ICNIRP-normen) worden calcium-ionen uit deze membramen gekatapulteerd waardoor ze kapot gaan, gaan lekken en er bovenop de nitrosatieve oxidatieve stress nog sneller DNA-beschadiging optreedt. Dit gebeurt in ons hele lichaam. Prof. Andrew Goldsworthy, inmiddels gepensioneerd Lecturer in Biology van het Imperial College London, bracht dit moeilijk te begrijpen proces ook voor de leek heel begrijpelijk onder woorden:

“We worden continue misleid door elementen uit de mobiele telefoonindustrie en elektronische industrie (die enorme sommen geld hebben geïnvesteerd in de infrastructuur) om ons te laten geloven dat gepulste microgolven, zoals gebruikt bij mobieltjes en Wi-Fi onschuldig zijn. Hun enige rechtvaardiging hiervoor is dat de straling te zwak is om significante hitte te veroorzaken wanneer ze geabsorbeerd wordt door levend weefsel. Ze schijnen echter het feit te veronachtzamen dat levende cellen afhankelijk zijn van elektriciteit en elektrisch geladen atomen en moleculen (ionen) om hun gezond functioneren te behouden. Cellen kunnen daarom elektrisch worden beschadigd door elektrische straling, die veel te zwak is om significante opwarming te veroorzaken. Onze cellen gebruiken bijvoorbeeld de energie uit voedsel om ionen uit de mitochondria te pompen (de krachtcentrales in de cel). Deze worden dan daarna weer binnengelaten door een ATPase (een enzym dat een beetje op een waterrad lijkt). Elke draaiing van het rad genereert een molecuul ATP, de primaire energie-eenheid van de cel. Het komt er dus op neer dat een elektrische lading die in en uit deze kleine structuurtjes stroomt, in vrijwel al onze lichamelijke energie voorziet. Een deel van dit ATP wordt dan gebruikt om ionen uit de cel te pompen. Wanneer ze via speciale enzymen (transporteurs genaamd) terugkeren in het celmembraan, dragen ze essentiële voedingsstoffen met zich mee, die de cel moet absorberen. Dus we gebruiken ook elektriciteit om voedsel op te nemen.

Een ander voorbeeld vinden we in onze zenuw-, en hersencellen. Deze gebruiken ATP om natrium-, en kaliumionen door hun externe membramen te pompen. Zenuwimpulsen worden gegenereerd wanneer deze ionen plotseling worden teruggetrokken om scherpe stroompiekjes te geven.

Ten slotte, maar even belangrijk worden de membramen zelf (die maar twee moleculen dik zijn) met elektriciteit bijeengehouden. Ze bestaan hoofdzakelijk uit negatief geladen moleculen, die bijeen worden gehouden door positief geladen ionen (voornamelijk calcium-ionen) die functioneren als een soort cement. Helaas slagen zwakke elektromagnetische velden er in om met zachte hand een aantal van deze calcium-ionen los te peuteren, wat de membraan verzwakt en deze sneller doet lekken. Als gevolg hiervan worden onze lichamen minder efficiënt in het produceren van energie en neigen onze zenuw- en hersencellen meer tot het genereren van foute impulsen. Foute impulsen gegenereerd in sensorische cellen kunnen de symptomen van elektrosensitiviteit geven, terwijl die welke in de hersenen worden gegenereerd het mentaal functioneren kunnen beïnvloeden en ook tot stressgerelateerde hoofdpijn kunnen leiden. Zelfs mensen die zichzelf niet als elektrosensitief beschouwen krijgen vaak hoofdpijn en andere onaangename klachten wanneer ze voor langere tijd bloot staan aan de straling van Wi-Fi, snoerloze telefoons en mobieltjes.

Andere gerapporteerde gevolgen van langdurige blootstelling aan gepulste microgolven omvatten een verhoogd kankerrisico en het verlies van vruchtbaarheid. Dit lijkt geassocieerd te zijn met waarneembare schade aan cellulair DNA, waarschijnlijk als een gevolg van de lekkage van spijsverteringsenzymen uit de lysosomen (kleine deeltjes in levende cellen die de spijsvertering doen en afval recyclen) waarvan de membramen zijn beschadigd door de straling. De pulsen die worden gedragen door microgolven zijn bijzonder schadelijk. Dit is omdat hun zeer korte golflengte de transmissie mogelijk maakt van pulsen met een extreem snelle stijg-, en daaltijd en het is deze snelheid waarmee de velden veranderen (eerder dan hun totale energie) die de meeste biologische schade veroorzaakt. Dit katapulteert vitale calcium-ionen uit de celmembramen, waardoor ze als gevolg gaan lekken. Deze lekkage kan de grote meerderheid verklaren van de waargenomen negatieve effecten voor de gezondheid van langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling. Het is daarom onverstandig en beargumenteerd gevaarlijk om langere periodes te worden blootsgesteld aan Wi-Fi-transmittors, snoerloze telefoons en mobiele telefoons (vooral hun basisstations [= zendmasten] die 24 uur per dag 7 dagen in de week stralen). Publieke ruimtes moeten er zeker niet van worden voorzien voordat alle risico’s aan een onafhankelijke evaluatie zijn onderworpen. Alle claims die stellen dat ze onschuldig zijn omdat ze geen opwarming veroorzaken zijn volstrekt onverantwoord.“

Leggen we de oxidatieve/nitrosatieve stress van Warnke naast de calcium-flux van Goldsworthy (en de overige complicaties) dan krijgen we het zachte allesverwoestende langetermijneffect van chronische blootstelling aan zwakke microgolfstraling angstaanjagend duidelijk voor ogen: onze hele biologische basisstructuur wordt feitelijk langzaam maar zeker op celniveau uiteengereten en vernield. En dit gebeurt op gigaschaal over de hele wereld.

 

Tabel stralingschade bij verschillende stralingsterktes

Onderstaande tabel geeft een compilatie weer van stralingklachten bij verschillende stralingsterktes. Daaronder volgen nog laterale factoren die een belangrijke rol in dfe discussie zouden moeten spelen, maar eigenlijk standaard worden genegeerd.

 

TABEL BLOOTSTELLINGSLIMIETEN, KLACHTEN EN DRAADLOOSTOEPASSINGEN
naar gegevens van Maes, Cherry, Goldsworthy e.v.a.    
µW/m² nW/cm² V/m² Blootstellingslimieten overheden, resoluties e.a.
20.000.000 2.000.000 87 Gezondheidsraad Nederland voor UMTS
10.000.000 1.000.000 61 Norm voor UMTS in Duitsland (1997) , Engeland, Zweden, Finland, Japan aanbevelingsnorm ICNIRP, WHO, Europese Commissie voor UMTS GSM 1800 norm in Canada, Oostenrijk, 1900 MHz norm in VS
 • Thermische effecten eiwithitteshock  – Michael Repacholi’s advies aan WHO overgenomen als norm door EU, gezondheidsraden en kankerbestrijdingstichtingen waaronder het KWF wereldwijd
 • Stamcelbeschadigingen (Belyaev)
 • Significant verhoogd tumorrisico (Lahkola, Schoemaker, Hardell e.v.a.)
 • Verhoogd risico oorspeekselklierkanker (Sadetzki)
 • Nierschade bij ratten (Oktem)
 • Induktie borstklierkanker bij ratten (Hruby)
 • Verhoogd risico kanker glioma type (Schüz)
 • Aantasting hippocampusfunctie – reductie piramidecellen in amonshoren bij jonge ratten (Bas)
 • Remming hersenotwikkeling bij rattenfoetussen (Odaci)
 • 10.000.000 mobiele telefoon tijdens telefoneren
9.000.000 900.000 58 Norm voor GSM 1800 in Duitsland (1997), Engeland, Zweden, Finland, Japan, bij de ICNIRP, WHO en Europese Commissie
6.500.000 650.000 49 Nederland GSM 900
6.000.000 600.000 47 VS, Canada, Oostenrijk GSM 900
4.500.000 450.000 42 Norm voor GSM 900 in Duitsland (1997), Engeland, Zweden, Finland, GSM 1800 in Japan, GSM 900 norm ICNIRP, WHO, Europese Commissie
 • Thermische effecten bij kleine dieren (Adey, Meyers, e.a.)
Alles hieronder bevindt zich onder – tot zeer ver onder – de normen van ICNIRP / WHO / Europese Commissie  overgenomen door Gezondheidsraad / GGD / Gemeenten / Antennebureau / Kennisplatform / MoNet / wifi-industrie / RIVM / overheid / Postbus 51.

NB. De ICNIRP is een private instelling zonder medische of politieke bevoegdheid maar wordt boven medische wetenschap, grondwet en mensenrechten gesteld zonder officiële opgave van redenen. In Nederland door de samenstellers van het Nationaal Antennebeleid van 8 december 2000, waarin ook de persvrijheid is gesmoord.

2.000.000 200.000 27 Australië en Nieuwzeeland voor GSM 900
1.200.000 120.000 21 Vlaanderen 2001
1.161.000 116.100 20 Norm Italië
 • Pathologische veranderingen in de hersenbloedbarrière (Salford)
1.000.000 100.000 19 voormalige DDR (1988) norm voor max. 2 uur blootstelling (TGLArbeitsschutz)
 • Aantasting van het immuunsysteem (Elekes)
 • Notebook op schoot online met handen op toetsen tussen 500.000 en meer dan 1000.000 µW/m² (Maes)
 • Mobiele telefoon op 30 cm afstand (Maes)
 • DECT telefoon tegen het oor (Maes)
500.000 50.000 13,7
 • 18% reductie van de REM-slaap, belangrijk voor geheugen en leerfuncties (Mann)
 • Mobiele telefoon op 50 cm afstand (Maes)
350.000 35.000  ca 11
 • Hoogsignificante veranderingen in cortex en hippocampus bij mensen. Cellschade bij ratten (Nittby)
100.000 10.000 6 Voormalige DDR (1988) norm voor max. 20 uur blootstelling (TGL Arbeitsschutz). Norm in Italië voor gebouwen waarin men zich langer dan 4 uur ophoudt
Norm GSM 1800 en UMTS Zwitserland, Luxumburg, Lichtenstein (tot 2013), Polen, Hongarije, Bulgarije, China, Rusland
 • Veranderingen in de hippocampus van de hersenen (Belokrinitskiry)
 • Geheugenverslechtering bij kinderen (Chiang)
 • Vertraging visuele reactietijd bij kinderen (Chiang)
 • Dose response voor kanker, vooral hersentumoren, kanker bij militairen en radioamateurs, leukemie, miskramen, zeer sterke melatonine reducie, serotonine reductie, hartaanvallen, hartritmestoornissen, MS, zelfmoord (Cherry na evalutie ca 150 onderzoeken)
 • Afname fotosynthese van planten bestraald met TETRA (C2000) signaal  (Lerchl)
 • Waarde 100.000 µW/m² gemeten bij DECT-telefoon tegen het hoofd (Maes)
 • Waarde 100.000 µW/m² gemeten bij zendmast op 15 – 20 meter afstand (Maes)
 • Waarde > 100.000 gemeten bij WLAN accespoint  (ÖKO-TEST)
Aangerichte DNA schade is boven deze grens hoger dan de capaciteit van het lichaam om DNA schade te kunnen repareren
50.000 5000 4,3  
 • Misvormde foetussen, afgestoten foetussen, doodgeboren ratten en kuikens (Magras)
 • Wireless LAN op 30 cm afstand (Maes)
45.000 4.500 4 Voorzorgsnorm vanaf 2000 in Zwitserland voor GSM 900 voor gevoelige locaties
40.000 40.00 3,88 Ongewild meestralen in bus trein e.a.
 • Gemeten op 1 meter afstand mobiele telefoon
25.000 2400 < 3 Nederland Raad van State advies 2011
24.000 2.400 < 3 Wallonie, België (2001; 2007 ltalië. Trentino (Prov. Trento)
20.000 2.000 2,7 Norm voormalige Sowjet Unie
 • Effecten op de ionenkanalen van cellen / opening acethylcholine-kanalen (D’Inzeo)
 • Vorming neuropsychiatrische problemen (Abdel-Rassoul)
10.000 1.000 2 Trentino (Prov. Trento) norm voor scholen, ziekenhuizen, bejaardentehuizen
 • Doorlaatbaar worden hersenbloedbarrière bij ratten (Salford e.a.) waardoor gifige stoffen zich in de hersenen kunnen nestelen. Indien dit bijvoorbeeld nanodeeltjes betreft werken deze in de hersenen adhesief en trekken als magneten meer schadelijke deeltjes aan.
 • DNA beschadigingen (Philips, Verschave, Lai)
 • Stimulatie T-cellen en macrofagen (Novoselova)
 • Beschadiging hersenzenuwcellen bij ratten (Salford e.a.)
 • Dose response voor neurologische effecten (Cherry na evaluatie ca 150 onderzoeken)
2000 200 0,87
 • Verdubbeling aantal leukemiegevallen bij kinderen
1600 160 0,7
 • Definitieve onvruchtbaarheid bij 5de generatie muizen na 6 maanden blootstelling straling van een nabij gelegen zendmastenpark (Magras & Xenos)
 • Motoriek-, aandacht- en geheugenstoringen bij kinderen (Kolodynski)
 • Zeer algemene waarde bij WLAN
 • Veel wifi notebooks op 1,5 meter afstand en WLAN op 2,5 meter
1.000 100 0,6 Stadt Salzburg u. Land (1999). Salzburger Resolution, 19 wetenschappers (2000). In Liechtenstein toegepast vanaf 2013
 • Veranderingen in hersenstromen (Von Klitzing)
 • Verstoring van het immuunsysteem (Bruvere)
 • Verstoring en aantasting menselijk sperma, dood sperma, zuurstofradicalen bij sperma, DNA-fragmentering etc. (De Luliis, Mailankot, Salama, Agarwal, Wdowiak, Yan, Falzone, Fejes)
 • Spermakop anomalie bij muizen (Otitoloju)
 • Zeer veel voorkomende stralingsklachten zoals: prikkelbaarheid, depressie, verzwakt libido, hoofdpijn, slaapstoornissen, chronische vermoeidheid (Santini)
 • Veel voorkomende meetwaarde op kantoren en bij woonhuizen voorzien van draadloos internet; ook door de muur afkomstig van buren op 80 cm indien LAN vlakbij staat. (Maes). WLAN op 2 meter afstand.
 300 – 200  µW/m² : kankerconsistentie
 • Consistente relatie langdurige blootstelling aan microgolven en kanker (Cherry na evaluatie voorgaande onderzoeken en ontmaskering ICNIRP normsamenstelling als grove wetenschapsvervalsing in Kritik der Einschätzungen der Auswirkungen auf die Gesundheit in den ICNIRPRichtlinien für Hochfrequenz- und Mikrowellenstrahlung (100 kHz–300 GHz) Neil Cherry – Lincoln Universität (Neuseeland) – 31.01.2000.)
 • Zeer vaak voorkomende buitenwaarde in stedelijke gebieden, soms in hele straten. Vaak is de straling hoger dan de 300 – 200 kankergrens en ligt deze rond de 500 – 700 µW/m² met pieken tussen de 900 en 9000 µW/m². Waarden tot 350 µW/m² vaak gemeten indien de buren draadloos Internet hebben (Maes).
 270 – 10  µW/m² : chronische gezondheid aantasting
 • Doorlopend verhoging adrenaline noradrenaline. Doorlopende daling dopamine phenylethylamine; geen herstel beginwaarden na anderhalf jaar zendmaststraling.
 • Gemeten gedurende 1,5 jaar na aanzetten GSM 900 zendmast in Bayeren (Buchner & Eger) publicatie gegevens juli 2011
100 10 0,2 Europarlement (Wetenschaps-Directoraat STOA, 2001). BUND  (2008)
 • Prikkelbaarheid, hoofdpijn, slaapstoornissen, concentratieproblemen (Navarro)
 • µW/m² wordt extreem veel gemeten waarde in stedelijke gebieden buiten en binnenshuis bij stralingsbronnen als WLAN, modem, DECT
 30 – 20 µW/m² :  sterke melatoninedaling / melanomen
 • Bij 30 µW/m² verhoogde kans op melanomen (Goldsworthy)
 • Bij 20 µW/m² melatoninedaling, slaapverstoring. Een lage melatoninespiegel wordt consistent in verband gebracht met depressie of zelfmoord zonder psychische oorzaak, prostaatkanker en borstkanker. Mogelijk meer kankervormen (verband melatoninedaling – borstkanker werd meer dan 20 jaar geleden al gelegd ivm nachtdiensten). Sinds de draadloosopmars stijgt prostaatkanker bijna in loodrechte grafieklijnen (o.a. Hallberg & Johansson) en tonen autopsies van zelfmoordlijken in stralingvervuilde gebieden steeds vaker lage tot extreem lage melatoninespiegels. In Duitsland dalingen van melatonine in bloed van flatbewoners met meer dan 80% binnen twee maanden na aanzetten zendmast tegenover de flat.
10 1 0,06 Landessanitätsdirektion Salzburg, GSM buitenshuis (2002)
 • Maakt biologisch actief: bevordert de groei van gistcellen (Adey, Cllaire, e.a.)
 • Bomen lijken al ziek te worden vanaf ca 7 µW/m²
1 0,1 0,019 BUND – Vorsorgestandard voor gebouwen en terreinen (2008)
 • Gezondheidsrisico bij zoogdieren al vanaf 0,2 µW/m² (Lundquist)
 • Vanaf 0,7 µW/m² al verdrijving spreeuwen en beschadiging van planten (Balmori in 2009)
0,1 0,01 0,006 Microgolven van de Zon op Aarde, niet gepulst (Leitgeb e. a.)
SBM 2008 bouwbiologische standaard maximale belasting met straling
 • Veranderde calciumafgifte in menselijke hersencellen (Bahmeier)
 • Veranderingen in cellen (Mosgöller)
 • Opname schadelijk ijzer neemt factot 3 toe (Céspedes)
0,01 0,001 0,002 Resolution, Bürgerforum für Ruhebereiche (1999)
ca. 0,01 0,001 0,002 Gemiddelde stralingbelasting in woonhuizen van 1995 – 2000 (Maes)
tot 1 tot 0,1 tot 0,02 Stijging stralingbelasting in woonhuizen tot ca. 100-10.000 µW/m² in stedelijke gebieden in 2009
ca. 0,001 0,0001 0,0006 GSM 900 of GSM 1800 mobieltje functioneert nog steeds optimaal (Maes)
ca. 0,0001 0,00001 0,0002 UMTS-mobieltje functioneert nog optimaal in huis, zelfs nog bij een tiende van deze microWatt-sterkte (Maes)
0,000001 0,0000001 0,00002 Waarde natuurlijke achtergrondstraling  (Neitzke)
“Binnen een extreem korte tijdspanne staan mens en natuur 24 uur per dag en 365 dagen per jaar aan een milieuverandering op stralingniveau bloot aan een verhoging van doorgaans 10 miljoen tot een miljarden keren hoger dan de natuurlijke achtergrondstraling. Een dergelijke milieushock is op zich al aanleiding tot grote zorg.” (Toffler)

 

Bovenop de ontoelaatbare stralingsniveaus in deze tabel, komen nog de volgende extra belastende factoren:

 1. De elkaar kruisende frequenties bv zendmaststraling x wifi verdubbelt het kankerrisico.
 2. De continu snel afwisselende frequenties zoals bij digitale tv, verergert de schade.
 3. Het continu afwisselen van stralingsvelden – tijdens het lopen door het huis, over straat, of als we slapen door fluctuaties als gevolg van wifi-gebruik door buren – is een extra gezondheidsbelasting.
 4. De 10 Hz puls van wifi en WiMax maakt celwanden lek. Alles tussen 6 en 20 Hz veroorzaakt grote calcium-ionen uitstoot en ontregeld de melatonineproductie in de epifyse. Hiermee wordt de lichaamsafweer tegen kankervorming (vooral borstkanker, prostaatkanker, huidkanker, geslachtsdelenkanker) enorm gereduceerd.
 5. De gedragen informatie geeft extra belastende factoren
 6. De duur van de blootstelling moet in aanmerking worden genomen: de stresshormonen adrenaline en noradrenaline stijgen continu de eerste zes maanden, na het aanzetten van een GSM-zendmast. De dopamine-waarde daalt daarentegen constant. Ook anderhalf jaar na het aanzetten van de zendmast wordt de begintoestand niet meer hersteld. Dit bleek uit een anderhalf jaar durend onderzoek in Beieren, waarbij gedurende anderhalf jaar ook de phenylethylamine aanhoudend daalde, hetgeen op chronische gezondheidsschade duidt. (Publicatie: Umwelt-Medizin Gesellschaft, 2011.)
 7. De complexe interferentie straling en biochemie. Straling blokkeert het ontgiftingsvermogen en de onderlinge communicatie van cellen. Zie Dr. Carlo’s therapie over de foutief als autistisch gediagnostiseerde kinderen, die in een stralingvrije omgeving weer ontgiftten waarna de autistische verschijnselen verdwenen.
 8. De complexe verhoging door straling van chemo-sensitiviteit, waardoor klachten aan voeding of materialen kunnen worden toegeschreven, die eigenlijk straling als oorzaak hebben.

 

© Benjamin Adamah