Het Freiburger Appell, meer artsenprotesten en 1168 onderzoeken die volgens GGD, Gezondheidsraad en RIVM, niet bekend zijn

Dr. Ulrich Warnke attendeert ons op het feit dat de eerste onderzoeken naar de gezondheidseffecten van blootstelling aan microgolven al uit de jaren ’30 van de vorige eeuw stammen. In totaal zijn er volgens...