Waarom omschrijft WLAN-producent Swisscom wifi als onveilig?…

Wifi is niet veilig voor kinderen. Stel ze er niet aan bloot!

Wifi is niet veilig voor kinderen. Stel ze er niet aan bloot!

Vaak krijg ik ouders aan de telefoon die melden dat hun kinderen zich anders gedragen en vaker ziek zijn sinds er wifi in de klas is geïnstalleerd. Even vaak spreek ik met onderwijzers, die chronisch klachten ondervinden vanaf het moment dat de klas een smart bord heeft en dat de leerlingen sindsdien vaak niet meer tot de orde te roepen zijn. De klas is chaotischer en veel kinderen vertonen concentratiestoornissen of ander afwijkend gedrag. 

 

Dit ontsporen door wifi gaat tot in het extreme. Ik heb een moeder als klant gehad met een dochtertje dat als totaal onhandelbaar was afgeschreven (woedeaanvallen, geen concentratie, niet luisteren, depressief) totdat ze na een dag of 10 in een DOOOZz-veld thuis, weer normaal in haar vel zat. De verandering was zo radicaal dat haar docente verbaast opbelde met de vraag wat er met het meisje gebeurd was. Ze was weer zichzelf, lette goed op in de klas, lachte, kon zich weer concentreren. Legio kinderen gaan op dit moment in Nederland echter voorgoed de vernieling in dankzij het Antenneconvenant. Deze kinderen belanden soms op scholen of instituten voor hier nutteloos speciaal onderwijs en veel meer worden gewoon drop-outs, doordat zich enorme achterstanden opbouwen. Een document waar overheid en Antenneconvenant-waakhonden (Gezondheidsraad, RIVM, GGD, Antennebureau, NOS, grote kranten, Nu.nl) net zo bang voor zijn als Swisscom-patent nr. WO 2004/075583 A1 is deze studie, die aantoont hoe microgolven bij kinderen hetzelfde neurotoxisch effect teweegbrengen, als organopesticiden en zenuwgas Sarin. De ontregeling betrekt zich in de eerste instantie op ontwrichting van de acetylcholine-cholinesterase-balans en veroorzaakt zo ADHD-achtige verschijnselen die helemaal geen ADHD zijn. We hebben het maar even niet over simultane serotonineverstorringen en zeer veel andere verstoringen….

 

Wat is wifi in het kort?

Veel onderwijzers klagen over vermoeidheid, spierpijnen, grieperigheid die niet over gaat en heel vaak hoor ik hen over zeurende hoofdpijn. Op de vraag of wifi veilig voor de gezondheid is bestaan twee antwoorden. Dat van overheid, GGD, industrie en mainstream pers, die alle schadelijkheid ontkennen en dat van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat voortdurend aan de alarmbel trekt. Tussen de twee polen van dit spectrum duiken regelmatig studies of documenten op die de discussie in het voordeel van onafhankelijke wetenschap en mensenrechten zouden moeten beslechten.

Hieronder een studie van de Amerikaanse marine en het hierboven al aangekaarte patent met toelichting van nota bene niemand minder dan WLAN-fabrikant Swisscom, een van de bekendste spelers op de wifi-markt. Deze doet in haar toelichting de thermisch effect-norm sneuvelen op een manier die bijna episch is in deze strekking. De thermisch effect-norm, een afspraak die zegt dat straling enkel schade kan aanrichten middels opwarming wordt door de overheid als enige basisargument voor veiligheid gehanteerd.

Een “veiligheid” die volgens een fabrikant van wifi stralende apparaten dus de directe aanleiding was voor een uitvinding om de belasting van het menselijk lichaam met wifi zoveel mogelijk te reduceren. Aan het eind van dit artikel alles over de inhoud van dit patent. Daarvoor aandacht voor diverse aspecten van wifi en zendmast-straling die ten onrechte niet in het nieuws komen.

De wifi (Wi-Fi) standaard (IEE 801.11) werd officieel in de zomer van 1997. De technologie is uitgevonden door een Nederlandse militair en radaringenieur genaamd Vic Hayes. wifi was bedoeld als een universele methode om computers te verbinden via microgolven. Hayes voorzag destijds al talloze toepassingen en helaas is zijn visioen werkelijkheid geworden. Wifi wordt door 99% van de industrie als veilig aangeprezen, zelfs bij spelcomputers voor kinderen, maar is dat beslist niet. De frequentie van wifi is dezelfde als van een magnetron, die destijds juist gekozen werd om diep in weefsel door te dringen.

Wifi-apparatuur valt binnen de EU onder de CEPT-regeling voor Short Range Devises. De voorwaarden voor licentievrij gebruik stellen in Nederland beperkingen aan het uitgezonden vermogen: 100 mW e.i.r.p. (equivalent isotropically radiated power) voor de 2,4GHz-band, 200 mW e.i.r.p. voor de banden van 5,1-5,3 GHz en 1 W e.i.r.p. voor de banden van 5,4-5,7 GHz. 

In sommige landen is 500 mW toegestaan. Er zijn daarom ook wifi-apparaatjes te koop van 500 mW, waarbij men soms een bereik claimt van 1000 meter. Met speciale richtantennes is met 100 mW een afstand van 500 meter te overbruggen.

 

Waarvan wordt wifi verdacht m.b.t. onze gezondheid?

Wifi wordt naast talloze andere klachten als slaapstoornissen, hoofdpijn, benauwdheid, je grieperig voelen en vermoeidheid, specifiek in verband gebracht met leukemie, kinderkanker, huidkanker, prostaatkanker, borstkanker, zelfmoord, ADHD en grauwe staar. Topdeskundige Barrie Trower (ex-medewerker Britse inlichtingendienst, destijds in de Koude Oorlogdagen belast met onderzoek naar het opzettelijk psychische en fysieke schade middels microgolven) maakt zich met name zorgen over de DNA-schade aan eierstokken bij pubermeisjes op wifi-scholen.

De straling van wifi-apparatuur, zelfs bij notebooks, in tegenstelling tot wat beweerd wordt extreem hoog. Wifi is verder samen met UMTS berucht om het feit dat deze straling bijzonder biologisch actief is. Dat wil zeggen dat allerlei schadelijke microben, schimmels en parasieten actiever worden in een wifi-omgeving. Er is tot nu toe geen enkel bewijs voor de veiligheid van wifi geleverd.

Er zijn enkel serieuze wetenschappelijke studies en epidemiologische data die de onveiligheid van wifi aantonen, inclusief, die welke aan wordt gerefereerd in een patent van wifi-router-producent Swisscom en de toelichting. Omdat microgolftechnologie echter zo belangrijk is voor het militair-industrieel complex wordt sinds de jaren ’50 vorige eeuw, aangestuurd vanuit de VS, wereldwijd een valse norm voor blootstelling aan microgolven gepropageerd door overheden en officiële gezondheidsautoriteiten. De desinformatie rond de “veiligheid” van wifi zit hierin ingebed.

 

Straling van wifi / WLAN gaat 122 tot 10150 keer boven de veiligheidsgrens

WLAN staat als afkorting voor Wireless Local Area Network, oftewel een draadloos computernetwerk. WLAN’s zijn populair bij laptopgebruikers, vooral ook zakenmensen waardoor de meeste hotels tegenwoordig ook van WLAN’s voorzien zijn. Met een WLAN-accesspoint en een laptop uitgerust met WLAN adapter kon je door het hele huis, vaak tot in de tuin, over het web surfen en bestanden delen met de overige computers in het netwerk.

Nu Ziggo en UPC overal thuis-routers in hotspots hebben veranderd is het in stedelijke gebieden inmiddels moeilijker geen bereik dan wel bereik te hebben. En dat los van KPN die op haar website – compleet met geografisch kaartje van Europa inhaakt op de massaal uitgebroken infolepsis pandemie (de ziekelijke verslaving aan smarthphones) met KPN Fon:

We willen altijd bereikbaar zijn. Met KPN WiFi HotSpots kan dat. KPN Wifi Fon HotSpots werken volgens het geven en ontvangen principe: jij stelt een beetje WiFi beschikbaar voor anderen en krijgt er tot meer dan 20 miljoen Fon HotSpots voor terug.

Publiekelijk toegankelijke netwerken die met WLAN-technologie werken, worden met de term wifi-hotspots aangeduid. Wifi hotspots (feitelijk accesspoints/routers) zijn o.a. in veel horeca gelegenheden te vinden en op steeds meer stations en in openbare ruimtes. Een hotspotsysteem voor een hele stad noemt men een Mu-Fi. Aan WLAN kleeft eenzelfde nadeel als aan DECT telefoons.

Net als een DECT telefoon blijft een WLAN accesspoint namelijk continu, 24 uur per dag straling geven in de vorm van korte energieke pulsen, 10 keer per seconde. De blootstellingwaarden gevonden bij Wifi/ WLANs en allerlei toepassingen daarvan zijn zeer veel hoger dan de blootstellingslimieten van de bouwbiologen gezond achten.

Bouwbiologen stellen een maximum blootstelling van 10 microWatt (=0,01 miliWatt/) per vierkante meter in de woonkamer en 1 microWatt per vierkante meter in de slaapkamer – echter ook bij deze waarden treden er al biologische verstoringen op. De universiteit van Bremen heeft op haar campus een dicht net van WLAN access points aangelegd. Bij een meting uit 2001 kwam het volgende resultaat naar voren:

Men trof sterke schommelingen aan van 0,5 tot 2504  µWatt/m² binnen de afzonderlijke spanwijdtes van de access points. Een wifi notebook gaf op een afstand van 1,5 meter nog steeds een waarde aan van 1580 µWatt/m² en op 10 cm afstand de levensgevaarlijke waarde van 49960 µWatt/m² (vergelijk de bouwbiologische voorzorgsgrens van 10 µWatt/m²) ÖKO-TEST heeft in haar ÖKO-TEST Magazin van oktober 2003 de testresultaten van acht WLAN access points gepubliceerd. Afhankelijk per model gaven de WLAN’s schommelingen in straling van 1220 tot zelfs 101500 µWatt/m². De meeste WLAN’s zaten boven de 1500 µWatt/m². ÖKO-TEST raadt aan om:

  • WLAN access points zo ver als het maar kan verwijderd te houden van woonkamers, slaapkamers en kinderkamers.
  • De access points uit te schakelen wanneer ze niet worden gebruikt omdat ze ook bij niet gebruik voortdurend stralingsvervuiling geven.
  • Gebruikers van wifi laptops zich te laten realiseren dat ingebouwde kaart in de laptop of het notebook blijft stralen met een kracht tot 15000 µWatt/m² – ook wanneer de WLAN uit staat!

Wanneer er met een wifi-pc of -laptop wordt gedownload, verdriedubbelt de straling overigens. BBC Panorama liet in 2007 met een stralingsmeter erbij zien aan welke krankzinnig hoge doses straling Engelse schoolkinderen blootstonden, tijdens het downloaden in een van WLAN en wifi-computers voorziene lesruimte. Deze bedroeg drie keer de stralingsintensiteit van het zwaarste punt in de middenstraal van een UMTS-mast bij de school, dat vlak daarvoor buiten was opgemeten.

 

35.000 Britse onderwijzers protesteerden tegen wifi in de klas

Dit shockerende feit droeg bij aan deels succesvolle protestacties van 35.000 Britse onderwijzers. 9 April 2009 riep de Britse vakbond van onderwijzers opnieuw op alle wifi / WLAN onmiddellijk uit klaslokalen te verwijderen om te voorkomen dat Britse kinderen massaal onvruchtbaar worden of slachtoffer van een kankerepidemie.

In Engeland werd zeven jaar onder de pet gehouden dat de monteurs die WLAN’s op scholen in klaslokalen installeerden aan het eind van de dag barstende hoofdpijn hadden, voordat dit uitlekte. Kinderen verblijven dus de hele week het hele jaar door in zo’n stralingsvervuilde omgeving.

Eerder werd in Salzburg wifi om die reden sterk afgeraden in scholen en riep de Duitse regering in een officiële verklaring op, om thuis of op het werk af te zien van wifi en draadverbindingen te blijven gebruiken. Ook in Maleisië werd wifi massaal ontmanteld en in Parijs, zowel spontaan door wijkbewoners en in een bibliotheek, nadat bezoekers klachten kregen. De eerste rechtszaak tegen gedwongen bestraling met wifi op school vond al plaats in 2003 in Chicago en in Duitsland moesten de eerste studenten hun studie onvrijwillig afbreken wegens Wifi in de collegezalen.

Wifi rukt ook op in de trein, terwijl een enkele mobieltje al veel te veel straling in een coupé geeft. Dit heeft te maken met het kooi-van-Faraday-effect en de wisselende afstand tot basisstations, waardoor straling onverantwoord hoog oploopt ook voor reizigers die bewust niet willen ‘meestralen’ en meereizende zwangere vrouwen, babies en kinderen.

 

Chronische blootstelling aan wifi- en het Moscow Signal

Dat straling ver onder de gepolitiseerde (en niet medisch onderbouwde) ICNIRP/Gezondheidsraad-normen (10.000.000 µWatt/m²) dodelijk kan zijn als je mensen maar langere tijd consistent bestraalt, is bij overheden al decennia bekend. Vooral in Duitsland, Sowjet Rusland en de VS wist men dat het langdurige bestralen van mensen, ook met zwakke microgolfstraling, ziek maakt en uiteindelijk meestal tot de dood leidt. Zie bijvoorbeeld dit declassified document van de Amerikaanse marine, dat meteen een stevige hint geeft voor het antwoord op de vraag, waarom in Nederland 50% van de beroepsbevolking chronisch ziek is (net als in de VS).

En dus spendeerde defensie, naast de verkenning van microgolftechnologie voor communicatiedoeleinden, veel geld en onderzoek aan het gebruik van microgolven met niet-thermische effecten als wapen. Eén feit moest hierbij onder de pet blijven: het gegeven dat microgolven, ook wanneer ze geen weefselopwarming veroorzaken, een verwoestend effect op het menselijk lichaam hebben met meestal een langere incubatietijd, maar wel een gestadig oplopende schade totdat de terminale fase wordt bereikt. Doorgaans in de vorm van kanker of leukemie ofschoon ook de hartstilstand, beroerte of kunstmatig veroorzaakte zelfmoord niet zeldzaam zijn (zeer lage melatonine en serotonine spiegels blijken suïcidaliteit zonder psychische oorzaak in de hand te werken, volgens onderzoeken in Zweden en Wales).

 

Amerikaanse ambassade - moscow signal

Het gebouw van de Amerikaanse ambassade dat tijdens de Koude Oorlog werd bestraald met microgolven door de Russen. Al het personeel werd ernstig ziek. Barrie Trower meldt dat alle 3000 personeelsleden uit die periode zijn overleden aan kanker.

 

Tijdens de koude oorlog werden leden van de Amerikaanse ambassade in Moskou met exact dit doel voor ogen, tussen 1953 en 1975 letterlijk ziek- of doodgestraald met het zogenaamde ‘Moscow Signal’. Na deze periode bleef het bestralen doorgaan met een zwakker signaal. Volgens U.S. National Security Advisor Zbignew Brezhinski, had het Amerikaanse ambassadepersoneel in Moskou destijds het allerhoogste kankercijfer ter wereld.

Er gaat veel meer dan een sterke suggestie uit van de overeenkomst tussen klachten gerelateerd aan wifi en die veroorzaakt door het Moskou Signaal. Wi-Fi zit op 2,450  of 2,485 gigahertz (net als uw magnetron). Het Moskou Signaal varieerde steeds tussen 2.5 en 4.1 gigahertz. De frequenties waren door de Russen opzettelijk gekozen vanwege de lichamelijke schade die deze frequenties aanrichten, zoals leukemie en kanker en de psychische en mentale ontregeling.

In deze strekking gaan veel regeringen en lokale bestuurders dus onverantwoord lichtzinnig om met het chronisch blootstellen van burgers aan wifi, maar kunnen met geen mogelijkheid de veiligheid hard maken. In tegendeel, in het verleden bleek een dergelijk experiment 22 jaar achtereen ernstig ziekmakend, de geestelijke gezondheid schadend en in veel gevallen dodelijk voor mannen vrouwen en kinderen. Met deze testcase in het achterhoofd is het voorzorgsbeginsel hier derhalve niet eens aan de orde; hotspots, smart cities, kortom alle Wifi access points op openbare plaatsen zouden onmiddellijk ontmanteld moeten worden. Inmiddels zijn alle grote westerse steden via de social wifi-hysterie in een grote “Amerikaanse ambassade” veranderd.

 

Het gegoochel met de dooddoener “ver onder de toegestane norm”

Er bestaat veel verwarring over het al of niet schadelijk zijn van langdurige blootstelling aan microgolven, maar feitelijk is het een simpel verhaal. In de jaren ’30 kwamen uit Duits onderzoek al gevaren naar voren zoals chromosoombeschadigingen die aan de basis van kwaadaardige tumoren liggen. In de jaren ’50 zijn er in de VS veel processen gevoerd tegen de Amerikaanse overheid door luchtvaartpersoneel en mensen die bij de marine of politie werkten. De processen werden gevoerd wegens een beroepsziekte die ‘radarziekte’ werd genoemd.

Omdat microgolftechnologie voor defensie onmisbaar was, besloot men miljardenclaims te voorkomen door een kunstmatige hoge veiligheidsgrens in te stellen voor blootstelling aan straling. Men heeft niet op wetenschappelijke of medische maar enkel op financieel politieke gronden bepaald dat straling geen schade kan veroorzaken indien er geen weefselopwarming plaatsvindt en dat stralingsklachten die zich desondanks voordoen, aan andere oorzaken moeten worden toegeschreven.

De WHO publiceerde een handboek speciaal voor bestuurders, om stralingsleed van burgers conform deze policy te kunnen afwimpelen als risicobeleving en deed hiertoe ook een poging in haar factsheet elektrohypersensitiviteit. Verder werd afgesproken dat alle epidemiologische onderzoeken, die aantoonden dat deze policy onhoudbaar was, “niet voldeden aan de criteria van de stand der wetenschap” en “niet goed wetenschappelijk waren uitgevoerd”. (We komen dit soort zinnen vaak tegen in publicaties van de Gezondheidsraad of het Antennebureau.) Onafhankelijke wetenschappers werden onderdrukt door bijvoorbeeld hun researchgelden in te trekken.

Uit deze financieel/industriële staatspolitiek zijn extreem hoge en onverantwoorde blootstellingslimieten ontstaan, die snel internationaal werden overgenomen omdat voor ieder land de afhankelijkheid van defensie van microgolftechnologie net zo’n grote rol speelde als voor de VS.

Tegenwoordig wordt deze traditie bewaakt door een privaatinstelling genaamd het ICNIRP. De normen die de ICNIRP stelt zijn niet realistisch en gesteld op 10.000.000 microWatt/m², terwijl de bouwbiologische norm en de norm waar Nieuw Zeeland naar streeft, op maximaal 10 microWatt/m² staat. De ICNIRP-norm is dus een miljoen keer te hoog!

Dit verklaart de vele berichten over klachten bij straling ver “onder de norm”. Men vergeet daarbij dat dit “ver onder de norm” zich betrekt op een financieel-politieke norm, bedoeld om schadeclaims te ontlopen en niet op echte wetenschap of biologische schade. “Ver onder de norm” bevindt zich in werkelijkheid ver, tot extreem ver, boven de bouwbiologische norm van 10 microWatt/m². (Voor slaapkamers en kindervertrekken geldt slechts 1 microWatt/m².)

Het punt is dat ons lichaam een uiterst complex geheel van cellen is, die voor hun functioneren geheel afhankelijk zijn van subtiele en kwetsbare bio-elektrische processen. Ons lichaam wordt dan ook niet door opwarming beschadigd, maar het wordt bij blootstelling ook aan zeer zwakke microgolven elektrisch beschadigd. In Nederland nemen de Gezondheidsraad en GGD-en de ondeugdelijke en niet-wetenschappelijke normen van het ICNIRP letterlijk over.

De Wetenschapsraad, een ander belangrijk adviesorgaan van de regering, was het daar in 2009 niet mee eens en dat viel een inwoner uit Hoogeveen op. Deze startte eind april 2009 een bestuursrechtelijk proces, waarbij de bestuursrechter van Assen zich over dit absurde en onmogelijke verschil tussen de Wetenschapsraad voor de Regering en de Gezondheidsraad moest buigen.

Ook het Europees parlement en het European Environmental Agency, net als duizenden geleerden en medici, vinden het standpunt van de Gezondheidsraad (en dat van de WHO) onhoudbaar en onverantwoord en er wordt dan ook voortdurend druk uit geoefend om de gezondheid van de burger boven industriële belangen te stellen. De Nederlandse regering is doodsbang dat objectieve informatie over straling een kettingreactie zal geven die enorm veel geld zal gaan kosten.

 

Het plan overheid & telecom versus kritische burger of gemeente

Screenshots uitzending Zembla 16 december 2004

Screenshots uitzending Zembla 16 december 2004

In een uitzending van Zembla verteld oud-topman Telfort R. van den Hoven van Genderen, dat de telecom nog voor de uitrol van UTMS plaatsvond dat de overheid zou regelen dat “…er zonder al te veel problemen antennes konden worden gebouwd..”.

P. Smits, oud topman KPN geeft vervolgens toe dat de regelingen tussen overheid en telecom bedoeld waren om te voorkomen dat gemeenten en burgers de uitrol van het netwerk zouden kunnen ophouden en dat de telecom veel geld voor de frequenties over had, maar dat ze dan niet te veel last van burgers en gemeenten wilden hebben.

De hele uitzending is hier nog te bekijken en te beluisteren. Na 20 minuten en 43 seconden begint het beruchte stukje, dat sindsdien alle uitingen van GGD, Antennebureau, Gezondheidsraad, RIVM en overige clubs doorlopend in een heel ander daglicht had moeten stellen dan is gebeurd.

In het Nationaal Antennebeleid van 8 december 2000 is de bewuste desformatie inzake stralingsnormen verkapt op papier vastgesteld, inclusief een mediastrategie om objectieve informatie tegen te gaan en de budgetten die daarvoor dienen te worden uitgetrokken.

Behalve de vijftig artsen die in april 2009 tegen straling protesteerden met een appel, hechten ook alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen meer aan de niet-gepolitiseerde wetenschap dan aan de Gezondheidsraad en schrapten daarom al in maart 2005 alle schade door straling uit hun polissen. Ook de telecom en draadloos-industrie zelf kunnen zich nergens tegen de gezondheidsschade door chronische bestraling van de bevolking verzekeren. Dit enkel vanwege de verwachte catastrofale proporties die dit de komende decennia zal aannemen.

 

Waarom zijn ook aanhoudende zwakke wifi-velden kankerverwekkend?

Ten eerste beschikken we als antwoord op deze vraag al over een gedetailleerd epidemiologisch horrorverslag, in de vorm van de rapportage over 22 jaar blootstelling aan het Moscow Signal, dat grotendeels werkte met een frequentie vrijwel identiek aan Wi-Fi. En zelfs als de frequentie sterk afweek, dan nog is permanente blootstelling aan zwakke microgolven in het algemeen levensbedreigend. Daar komt bij dat op veel plaatsen, door alle dekkende draadloosnetwerken zoals UMTS, GSM, WiMAX en C2000 en stralingsbronnen bij buren als DECT etc., de hoeveelheid straling waaraan we bloot staan vaak veel hoger is dan destijds in de Amerikaanse ambassade het geval was.

Dr. Ulrich Warnke ontdekte dat permanente blootstelling aan zwakke microgolven, zogeheten chronische nitrosatieve/oxidatieve stress veroorzaakt. Hierbij gaat onder invloed van constante bestraling het molecuul stikstofmonoöxide (NO) massaal als een vrije radicaal opereren. Chronische nitrosatieve/oxidatieve stress beschadigt de mitochondria, de ‘energiecentrales’ in onze cellen. Mitochondropathie is weer de basis van veel hedendaagse chronische ziekten. Denk daarbij aan de ziekte van alzheimer, multiple sclerose, parkinson, diabetes, fibromilalgie, artherosclerose, kwaadaardige tumoren en zwaarlijvigheid. Buitengewoon verontrustend hierbij is dat chronische nitrosatieve/oxidatieve stress vroeger of later onomkeerbare schade zal aanrichten aan mitochondriaal DNA.

Uitgerekend dit mitochondriaal DNA is tien keer gevoeliger voor nitrosatieve/oxidatieve stress dan het DNA in de celnucleus. Dit komt omdat gewoon DNA over ingebouwde zelfreparatie-mechanismen beschikt, maar mitochondriaal DNA niet, vanwege een zeer laag gehalte weefselproteïne. Cellen waarvan het DNA beschadigd is, blijven zich gewoon delen en deze nieuwe clusters beschadigde cellen vormen dan het begin van een kanker. Dit is de reden waarom zoveel wetenschappers straling gevaarlijker achten dan nicotine, loodbenzine en asbest.

Grondwetartikel 11 beschermt, in theorie, voor iedereen in Nederland de lichamelijke onaantastbaarheid. Constante bestraling van de burgerbevolking met Wi-Fi is in strijd met dit grondwetsartikel en nuchter wetenschappelijk bekeken moeten Mu-Fi’s gewoon als zware mishandeling en een hightech-poging tot genocide worden opgevat. Onlosmakelijk als consequentie verbonden aan projecten het IoT (Internet of Things) is namelijk een proces waarmee via gedwongen bestraling, de gezondheid van – in deze gevallen honderdduizenden burgers – wordt gemodificeerd tot een goudmijn voor de farmaceutische industrie en/of kankerindustrie.

 

Juist zwakke wifi en bluetooth maakt onze celwanden kapot en geeft indirect cel-mutaties

Nitrosatieve oxidatieve stress krijgt assistentie door de invloed van constante blootstelling aan Wi-Fi op calcium-ionen. Dit proces is al jaren bekend en wordt de calcium-flux genoemd. Onze celmembranen zijn grotendeels uit calcium-ionen opgebouwd, die als het ware het cement vormen dat de membranen bijeen houden. Onder invloed van constante zwakke elektromagnetische velden worden calcium-ionen uit deze membranen gekatapulteerd waardoor ze kapot gaan, gaan lekken en er bovenop de nitrosatieve oxidatieve stress nog sneller DNA-beschadiging optreedt. Dit gebeurt in ons hele lichaam, dat feitelijk uiteen begint te vallen. Prof. Andrew Goldsworthy, inmiddels gepensioneerd Lecturer in Biology van het Imperial College London, bracht dit proces ook voor de leek heel begrijpelijk onder woorden:

“We worden continue misleid door elementen uit de mobiele telefoonindustrie en elektronische industrie (die enorme sommen geld hebben geïnvesteerd in de infrastructuur) om ons te laten geloven dat gepulste microgolven zoals gebruikt bij mobieltjes en wifi onschuldig zijn. Hun enige rechtvaardiging hiervoor is dat de straling te zwak is om significante hitte te veroorzaken wanneer ze geabsorbeerd wordt door levend weefsel. Ze schijnen echter het feit te veronachtzamen dat levende cellen afhankelijk zijn van elektriciteit en elektrisch geladen atomen en moleculen (ionen) om hun gezond functioneren te behouden.

Cellen kunnen daarom elektrisch worden beschadigd door elektrische straling die veel te zwak is om significante opwarming te veroorzaken. Onze cellen gebruiken bijvoorbeeld de energie uit voedsel om ionen uit de mitochondria te pompen (de krachtcentrales in de cel). Deze worden dan daarna weer binnengelaten door een ATPase (een enzym dat een beetje op een waterrad lijkt).

Elke draaiing van het rad genereert een molecuul ATP, de primaire energie-eenheid van de cel. Het komt er dus op neer dat een elektrische lading die in en uit deze kleine structuurtjes stroomt in vrijwel al onze lichamelijke energie voorziet. Een deel van dit ATP wordt dan gebruikt om ionen uit de cel te pompen. Wanneer ze via speciale enzymen (transporteurs genaamd) terugkeren in het celmembraan, dragen ze essentiële voedingsstoffen met zich mee die de cel moet absorberen. Dus we gebruiken ook elektriciteit om voedsel op te nemen.

Een ander voorbeeld vinden we in onze zenuw-, en hersencellen. Deze gebruiken ATP om natrium-, en kaliumionen door hun externe membranen te pompen. Zenuwimpulsen worden gegenereerd wanneer deze ionen plotseling worden teruggetrokken om scherpe stroompiekjes te geven. Ten slotte, maar even belangrijk worden de membranen zelf (die maar twee moleculen dik zijn) met elektriciteit bijeengehouden. Ze bestaan hoofdzakelijk uit negatief geladen moleculen die bijeen worden gehouden door positief geladen ionen (voornamelijk calcium-ionen), die functioneren als een soort cement.

Helaas slagen zwakke elektromagnetische velden er in om met zachte hand een aantal van deze calcium-ionen los te peuteren, wat de membraan verzwakt en deze sneller doet lekken. Als gevolg hiervan worden onze lichamen minder efficiënt in het produceren van energie en neigen onze zenuw-, en hersencellen meer tot het genereren van foute impulsen.

Foute impulsen gegenereerd in sensorische cellen kunnen de symptomen van elektrohypersensitiviteit geven, terwijl die welke in de hersenen worden gegenereerd het mentaal functioneren kunnen beïnvloeden en ook tot stressgerelateerde hoofdpijn kunnen leiden. Zelfs mensen die zichzelf niet als elektrohypersensitief beschouwen krijgen vaak hoofdpijn en andere onaangename klachten wanneer ze voor langere tijd bloot staan aan de straling van wifi, snoerloze telefoons en mobieltjes.

Andere gerapporteerde gevolgen van langdurige blootstelling aan gepulste microgolven omvatten een verhoogd kankerrisico en het verlies van vruchtbaarheid. Dit lijkt geassocieerd te zijn met waarneembare schade aan cellulair DNA, waarschijnlijk als een gevolg van de lekkage van spijsverteringsenzymen uit de lysosomen (kleine deeltjes in levende cellen die de spijsvertering doen en afval recyclen) waarvan de membranen zijn beschadigd door de straling. De pulsen die worden gedragen door microgolven zijn bijzonder schadelijk. Dit is omdat hun zeer korte golflengte de transmissie mogelijk maakt van pulsen met een extreem snelle stijg-, en daaltijd en het is deze snelheid waarmee de velden veranderen (eerder dan hun totale energie) die de meeste biologische schade veroorzaakt. Dit katapulteert vitale calcium-ionen uit de celmembranen, waardoor ze als gevolg gaan lekken.

Deze lekkage kan de grote meerderheid verklaren van de waargenomen negatieve effecten voor de gezondheid van langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling. Het is daarom onverstandig en beargumenteerd gevaarlijk om langere periodes te worden blootgesteld aan Wi-Fi-transmittors, snoerloze telefoons en mobiele telefoons (vooral hun basisstations [= zendmasten] die 24 uur per dag 7 dagen in de week stralen). Publieke ruimtes moeten er zeker niet van worden voorzien voordat alle risico’s aan een onafhankelijke evaluatie zijn onderworpen. Alle claims die stellen dat ze onschuldig zijn omdat ze geen opwarming veroorzaken zijn volstrekt onverantwoord.”

 

Wat is de relatie explosief toenemende ADHD, organopesticiden en zenuwgas met wifi?

Straling blijkt de frontaal cortex te kunnen ontregelen, waarbij er een dramatische afname plaatsvindt van cholinesterase, een belangrijk enzym voor ons zenuwgestel. De balans met acetylcholine wordt daarmee verstoord, waardoor het zenuwgestel chronisch overprikkeld raakt. Dit verschijnsel is meerdere malen bevestigd in Russische onderzoeken en in 1994 bevestigd in een coöperatief Russisch-Amerikaans onderzoek, waarbij onder meer exact dezelfde frequentie als wifi werd gebruikt. Zie dit stuk: Microwaves immitate Pesticides. Deze disbalans tussen cholinesterase en acetylcholine ligt ook aan de basis van organopesticiden en een militair zenuwgas als Sarin.

In de praktijk kan chronische blootstelling aan straling binnen deze context veel stralingsklachten veroorzaken, maar ADHD springt nadrukkelijk naar voren. In 2007 en de eerste helft van 2008 steeg, simultaan met de grote overstap van providers naar Wi-Fi-modems, het aantal gevallen van ADHD bij Nederlandse kinderen met respectievelijk 25% en 40%. Deze abrupte ADHD-explosie is sindsdien regelmatig in de media.

Op de achtergrond steeg van 2000 tot 2008 het aantal verstrekte kalmeringsmiddelen aan kinderen met 400%. Indien uw kind ineens ADHD-achtig gedrag gaat vertonen, zorg dan eerst dat alle wifi, DECT en bleutooth het huis uit gaat en zie het gewoon een week of drie aan. In veel gevallen zal uw kind enorm opknappen.

 

Waardoor kan wifi depressie, zelfmoord, borst- en prostaatkanker veroorzaken?

Alle gecontinueerde blootstelling aan straling geeft na twee maanden dramatische dalingen van melatonine in de urine en in het bloed – tot maar liefst 87% in slechts twee maanden tijd!! In Duitsland zetten protesterende burgers nu de meting van melatonineniveaus in het bloed in – voordat een zendmast in werking wordt gezet – om hun strijd juridisch beter te kunnen onderbouwen. Continue blootstelling aan straling heeft consistent hetzelfde gevaarlijke effect op melatonine en levert een gemakkelijk objectief verifieerbaar argument voor het onmiddellijk inzetten van het voorzorgsbeginsel. Zie de onderstaande tabel voor een recent voorbeeld:

Melatonine daalt maar liefst 87% in het bloed van stralingsslachtoffers in Vogt (Duitsland) na het aanzetten van een zendmast-toren in 2004. Hiermee is de belangrijkste natuurlijke bescherming tegen borst- en prostaatkanker weggevaagd en het risico erop enorm verhoogd. Ook zullen slaapproblemen aan de orde zijn, wat de hele weerstand verder aantast en is er een grote kans op depressie en/of zelfmoord. Depressie en vaak onvoorspelbaar plotselinge zelfmoordneigingen, zijn kenmerkend voor sterk gedaalde melatoninespiegels, waarbij door de straling ook de serotoninespiegels dalen en dit een negatief versterkend effect geeft.
Nr. leeftijd geslacht afstand tot zender melatonine in bloed
08.10.04
melatonine in bloed
15.12.04
verschil verschil in %
1a 28 w 100 m 50.0 5.0 -45.0 -90
2 a 58 w 200 m 90.0 11.1 -78.9 -87,66666667
3 a 53 m 100 m 15.0 3.6 -11.4 -76
4 a 66 w 30 m 59.0 8.2 -50.8 -86,10169492
5 a 35 w 400 m 47.0 3.9 -43.1 -91,70212766
6 a 19 w 800 m 52.0 3.6 -48.4 -93,07692308
7 a 62 m 800 m 10.5 2.1 -8.4 -80
8 a 46 w 800 m 25.0 4.2 -20.8 -83,2
9 a 51 w 300 m 14.0 2.5 -11.5 -82,14285714
10 a 53 m 300 m 11.0 1.5 -9.5 -86,36363636
11 a 68 w 40 m 14.6 2.9 -11.7 -80,1369863
12 a 71 m 40 m 7.4 1.5 -5.9 -79,72972973
13 a 42 w 500 m 6.7 1.7 -5.0 -74,62686567
totaal 30,93846154 3,984615385 -27 -87,12083541

bron grafiek info: Wahnsinn Mobilfunk: Betroffene berichten – Karl Trischberger, Lenggries.

 

Wi-Fi (2,45 Ghz) geeft dit schadelijke effect op melatonine waarschijnlijk nog veel sterker dan bijvoorbeeld UMTS, omdat de bijbehorende puls van wifi van 10 hertz dezelfde is als van die de epifyse, waar de melatonineproductie plaatsvindt. Bouwbiologen en wetenschappers vrezen dat hierdoor een resonantieverstoring optreedt, waardoor de epifyse ernstig ontregeld kan worden. Melatonine regelt ons dag-en-nacht-ritme, maar speelt een cruciale rol bij de bescherming tegen borstkanker, prostaatkanker, depressie en zelfmoord, zonder geestelijke of psychische aanleiding.

Dit nieuw genre zelfmoord shockeerde de wereld, toen in 2007 en begin 2008 in het plaatsje Bridgend in Wales in korte tijd 22 jongeren zichzelf van het leven beroofden, terwijl er volgens de politie geen sprake was van een zelfmoordcultuur en sommige jongeren de dag daarvoor nog zeer opgewekt en zorgeloos waren.

Dr. Roger Coghill, die zitting heeft in een overheidsadviescomité voor straling van mobile telecommunicatie, ontdekte dat alle 22 jongeren die zichzelf binnen het tijdsframe van 18 maanden in Bridgend om het leven brachten, veel dichter dan gemiddeld bij een aantal zendmast-clusters woonden, dan hun klasgenoten. Coghill ontdekte dat de serotoninespiegels negatief beïnvloed worden door straling.

Echter, eerdere studies toonden het verband van zelfdoding, prostaat- en borstkanker aan de hand van melatonine. Bij autopsie bleek in zwaar stralingsvervuilde gebieden, de melatoninespiegel van zowel zelfmoordenaars als mensen met borst- of prostaatkanker, gedaald tot vrijwel 0. Gerrit Teule heeft in zijn boek Elektrosmog, de verborgen vervuiler in deze context een illustrerende grafiek opgenomen, afkomstig van een onderzoek in Zweden. Zelfmoord onder jongeren en zelfmoord in het algemeen, haalde in 2017 een nieuw record in Nederland. Even tragisch als logisch en voorspelbaar.

 

Behalve de wetenschap erkent ook WLAN fabrikant Swisscom de DNA-schade en kankerverwekkendheid van wifi / WLAN’s

De Zwitserse firma Swisscom AG publiceerde in 2004 een patent voor zelf ontwikkelde technologie, om de schadelijke elektrosmog van wifi te reduceren. De firma drukt in het patent haar bezorgdheid uit over de explosieve toename van wifi, WLAN en hotspots in openbare ruimtes en erkend volledig de door onafhankelijke wetenschappers bevestigde risico’s voor de gezondheid. Zelfs die van DNA-schade en kanker (zonder dat weefselopwarming plaatsvindt en dus ver onder de ICNIRP-norm wordt gebleven).

Dit patent zorgt voor redelijk wat onrust onder de draadloos-lobby, omdat hiermee een flink gat in een waterdicht geacht front wordt geslagen. Eens te meer is het patent een reden om de populaire opvattingen over wifi en de vermeende veiligheid ervan geheel te herzien. Het patent is te vinden onder: (WO/2004/075583) REDUCTION OF ELECTROSMOG IN WIRELESS LOCAL NETWORKS). Ter afsluiting het detail uit het patent dat openlijk en voorafgaand aan de e-smog reductie technologie voor WLAN/wifi, de gevaren van de elektrosmog erkent:


De invloed van elektrosmog op het menselijke lichaam is een bekend probleem. Het gezondheidsrisico van mobiele radiotransmittors, handy’s en Dect-telefoons is sinds de enorme doorbraak in de mobiele radiotechnologie in de negentiger jaren al een explosief onderwerp geweest bij het publiek. Om vanuit de legislatieve kant tegemoet te komen aan de bezorgdheid die er is vanuit wetenschappelijk oogpunt, zijn de toelaatbare limietwaarden al verschillende keren verlaagd. De technologie heeft zich in toenemende mate op dit probleem gericht. Tengevolge van meer recente en verbeterde onderzoekingen is er ook een beter begrip ontstaan omtrent het risico op gezondheidsschade door elektrosmog. Wanneer bijvoorbeeld menselijke bloedcellen bestraald worden met elektromagnetische velden , is er duidelijk schade aangetoond aan het erfelijkheidsmateriaal en zijn er aanwijzingen gevonden voor het toenemen van het risico op kanker (Mashevich M., Folkman D., Korenstein R., Jerby E.,Avivi L., Departement van Menselijke genetica en Moleculaire Geneeskunde., Universiteit van Tel-Aviv, Tel Aviv-Israel. “Het blootstellen van menselijke perifere bloedlymfocyten aan elektromagnetische velden geassocieerd met mobiele telefoons leidt tot instabiliteit van de chromosomen’, Bioelectromagnetica, febr. 2003, 24(2): 82-90. In deze studie bijvoorbeeld werden perifere menselijke lymfocyten blootgesteld aan continue elektromagnetische velden van 830 MHz om te onderzoeken of dit tot verlies of toename leidt van (het aantal) chromosomen (aneuploïdie). Grotere veranderingen leiden tot instabiliteit van het genoom (= de totaliteit van alle genen van een kiemcel) en daardoor tot kanker. De menselijke perifere bloedlymfocyten (PBL) werden bestraald met verschillende specifieke absorptiewaarden (SAR) van 1.6 tot 8.8 W/kg over een tijdsperiode van 72 uur in een blootstellingssysteem dat gebaseerd is op een parallelle plaatresonator in een temperatuurbereik van 34.5 tot 37.5° C. De gemiddelde absorptiewaarde (SAR) en de verdeling hiervan in de flacon waarin zich de blootgestelde weefselcultuur  bevond, werden bepaald door de meetresultaten te combineren met een numerieke analyse die gebaseerd was op een eindige elementen simulatiecode. Er werd een lineaire toename in het chromosoom nummer 17. – een aneuploïdie (= numerieke chromosomenafwijking – waargenomen  als een functie van de SAR, hetgeen aantoont dat deze straling een genotoxisch effect heeft. De van de Sarwaarde afhankelijke aneuploïdie werd vergezeld door een abnormale replicatiemethode van het  chromosoom 17 gebied dat betrokken was bij de segregatie (herhalende DNA  rangschikkingen geassocieerd met het centromeer), suggererend dat epigenetische alteraties betrokken zijn bij de SAR-afhankelijke genetische toxiteit. Uitgevoerde controle-experimenten (d.w.z. zonder enige bestraling met radiofrequentie) in het temperatuurbereik van 34.5 tot 38.5° C lieten zien dat verhoogde temperatuur noch met de genetische noch met de epigenetische alteraties zijn verbonden die worden waargenomen als gevolg van RF straling, waarbij deze alteraties de toegenomen niveaus van aneuploïdie zijn en de modificatie van de replicatie van de centromerische DNA-rangschikkingen. Deze bevindingen duiden er op dat het genotoxische effect van elektromagnetische straling wordt opgewekt via een niet-thermisch pad. Bovendien moet aneuploïdie als een bekend verschijnsel worden beschouwd bij de toename van het risico op kanker.

 

APPENDIX

In Nederland is de lichamelijke onaantastbaarheid en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de burger gewaarborgd in onze Grondwet (artikel 10:1, 11, 20:1). Ook is de overheid conform grondwetartikelen 21 en 22 verplicht zorg te dragen voor bescherming en verbetering van het leefmilieu en de volksgezondheid te bevorderen. Door Grondwet-artikel 120 zijn echter de hele Grondwet en daarmee ieders burgerrechten in Nederland buitenspel gezet. Alleen Finland kent een soortgelijke situatie.

Vanaf het moment dat de overheid (in het Nationaal Antennebeleid van 8 december 2000) gepland heeft heel Nederland draadloos te maken en alleen al 5,7 miljard aan UMTS-licenties heeft ontvangen, bestaat deze koehandel enkel bij de gratie van het structureel met desinformatie in stand houden ervan. De overheid schroomt daarbij niet het voor democratie en rechtstaat cruciale artikel 7 van de Grondwet te overtreden en schrijft in haar Nationaal Antennebeleid letterlijk:

De publieksvoorlichting dient door een genuanceerde berichtgeving in de media te worden ondersteund. Voorkomen moet worden dat door ongenuanceerde zorgwekkende publicaties [zoals het BioInitiative Report, uitingen van het Europees Milieu Agentschap, alle Appels van protesterende artsen e.v.a.] een objectieve beeldvorming wordt ondergraven en daarmee het voorlichtingsbeleid van de rijksoverheid en de mede-overheden teniet wordt gedaan. Dit onderdeel van de informatieverstrekking komt tot stand door een aantal toonaangevende media doorlopend nauw te betrekken bij het onderwerp. Een groot deel van het communicatiebeleid is reeds in uitvoering genomen.

Alleen met het buitenspel zetten van Grondwetartikel 7 lid 1 waar de hele Nederlandse vrije pers op steunt, kon de overheid middels onophoudelijke desinformatieverspreiding, gesteund door de pers en media, de stemmingmakerij en hype voor draadloostechnologie opzetten en handhaven die de schending van artikelen 10, 11, 20, 21, 22 schijnbaar (lees: zo lang het nog duurt) straffeloos mogelijk maakt.

De Gezondheidsraad is hierbij steeds als een soort spindoctor inzetbaar, om serieuze wetenschap te blokkeren en een Repacholi-formule genaamd ‘de stand van wetenschap’, waar de hele desinformatie en stemmingmakerij op leunt, overeind te houden.

 

Grondwetartikelen 7:1, 10:1, 11, 20:1, 21, 22:1

Artikel 7:1
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Toelichting bij 7:1
De vrijheid van meningsuiting wordt beschermd in artikel 7. Het eerste lid van dit artikel verbiedt preventieve censuur op uitingen via de drukpers en, zoals in de rechtspraak is erkend, via daarmee op één lijn te stellen uitingsmiddelen, en garandeert de meningsuiting door middel van de drukpers. 

Artikel 10:1
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Artikel 20:1
De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.

Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.

 

N.b. Dit artikel is een 2017 upgrade van een stuk dat ik in 2010 schreef voor Sandalfon, de actiegroep tegen Draadloos Groningen. Het werd in de eerste versie eerder gepubliceerd met mijn toestemming in de Planet Times. Dit artikel of zeer grote delen ervan zijn zonder mijn toestemming, dus als plagiaat verschenen op diverse websites, waaronder Earth-Matters.nl.