624 wetenschappelijke studies die schade door straling aantonen

Wetenschap en straling bijten elkaar niet. Politiek gemanipuleerde wetenschap en straling bijten elkaar wel. Hieronder vindt u een lijst met 624 wetenschappelijke studies die gezondheidsschade aantonen als gevolg van blootstelling aan straling bij waarden tot ver onder de veiligheidsnorm, zoals de Gezondheidsraad, het RIVM en uw GGD hanteren. De lijst hier is aangevuld met links, die naar nog veel meer onderzoeken, van de in totaal meer dan 8300 (bron: Barrie Trower), betreffende microgolfstraling en gezondheidsschade zijn uitgevoerd, met verontrustend resultaat.

De “Stand van gepolitiseerde wetenschap”

Voor de lezer, die hier nog niet bekend mee is: In Nederland en in de rest van de wereld wordt een “veiligheidsnorm” met betrekking tot de gezondheidseffecten van blootstelling aan microgolfstraling gehanteerd, die de thermisch effect-norm wordt genoemd. Dit is een valse, niet wetenschappelijk, niet medisch onderbouwde norm, bedacht door de ICNIRP, een privaat instituut aan wie geen enkele regering verantwoording is verschuldigd. De thermisch-effect-norm wordt door Gezondheidsraden overal gebracht als de “Huidige stand van wetenschap” en stelt dat de straling zoals gebruikt voor draadloze communicatie (wifi, zendmaststraling, de straling van de draadloze apparaten) GEEN schadelijk effect op het menselijk lichaam kan hebben indien geen opwarming plaatsvindt. Vandaar de term thermisch-effect-norm.

 

Het opzettelijk negeren van epidemiologische data door Gezondheidsraden

Overal vertellen Gezondheidsraden vervolgens dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor gezondheidsschade door wifi of zendmaststraling, of dat de onderzoeken niet juist zijn uitgevoerd, of dat er meer onderzoek nodig is. Verder wikkelt men zich in een ondoordringbare kluwen van instanties die allemaal naar elkaar verwijzen, terwijl al die instanties dus diezelfde onwetenschappelijke norm hanteren. Ook sprak men af dat er geen epidemiologische data mogen worden gebruikt. Dus wanneer ergens een zendmast wordt aangezet en simultaan vindt er vanaf dat moment een grote toename van klachten plaats rond die zendmast (zoals de artsen die het Freiburger Appell in 2003 ondertekenden constateerden, e.v.a.), dan negeren Gezondheidsraden en GGD’s dit willens en wetens en recht tegen alle gezond verstand in.

 

Ondersteunende bronnen bij onderstaande tabel

 

624 wetenschappelijke studies, die gezondheidsschade door straling “onder de norm” concluderen

 

Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Aalto, Haarala, Bruck, Sipila, et al. 2006 Cardiovascular Brain: Cerebral Blood Flow Human Mobile Phones   “Mobile Phone Affects Cerebral Blood Flow in Humans”
Aarholt, E. et al. 1982 Hormonal / Genotoxic Rate of protein synthesis dependent In Vitro Magnetic Fields   “Effect of Extremely Low Frequency Pulsed Magnetic Fields on the Mitogenic Response of Peripheral Blood Mononuclear Cells”
Adair, Cobb, Mylacraine, Kelleher 1999 Neurological   Human Radio Freq EMF 450 and 2450 MHz “Human Exposure at Two Radio Frequencies (450 and 2450 MHz): Similarities and Differences in Physiological Responses”
Adair, Kelleher, Mack, Morocco 1998 Neurological Thermophysiological effects Human EMFs 450 MHz “Thermophysiological Responses of Human Volunteers During Controlled Whole-body Radio Frequency Exposure at 450 MHz”
Adey 1975 Neurological Altered circadian rhythms Human EMFs   “Effects of Electromagnetic Radiation on the Nervous System”
Adey 1988 Cancer Damage cell membranes Human EMFs   “Cell Membranes: The Electromagnetic Environment and Cancer Promotion”
Adey 1979 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux In Vivo Microwaves   “Neurophysiologic Effects of Radiofrequency and Microwave Radiation”
Adey, W.F. 1990 Hormonal / Genotoxic Damaged cell membranes In Vitro Microwaves   “Nonlinear Electrodynamics in Cell Membranes Transductive Coupling”
Adey, W.F. 1993 Hormonal / Genotoxic   In Vitro EMFs   “Biological Effects of Electromagnetic Fields
Adey, W.F. 1993 Hormonal / Genotoxic   In Vitro EMFs   “Electromagnetics in Biology and Medicine”
Adey, W.F. et al. 1980 Neurological Changes in firing rate of brain cells,Changes in EEG’s,Changes in behavior In Vivo EMFs   “Frequency and Power Windowing in Tissue Interaction with Weak Electromagnetic Fields”
Adey, Byus, Cain, Haggren, Higgins, Jones, Kean, Kuster, MacMurray, Phillips, Stagg, Zimmerman 1996 Cancer Brain Tumor In Vivo Cellular Phone Fields   “Brain Tumor Incidence in Rats Chronically Exposed to Digital Cellular Telephone Fields in an Initiation-promotion Model”
Ahissar, Haidarliu, Zacksenhouse 1997 Neurological   In Vivo Microwaves   “Decoding Temporally Encoded Sensory Input by Cortical Oscillations and Thalamic Phase Comparators”
Ahlbom and Feychting 1995 Cancer Leukemia and Lymphoma Human Magnetic Fields   “Magnetic Fields, Leukemia, and Central Nervous System Tumors in Swedish Adults”
Ahlbom, A. and M. Feychting 1999 Cancer Brain tumors Human Cell Phone   “Use of Cell Phones and the Risk of Brain Tumors: A Case Control Study”
Ahlbom, Cardis, Green, et al. 2001 Cancer   Human EMFs   “Review of the Epidemiological Literature on EMF and Health”
Ahuja et al. 1997 Hormonal / Genotoxic DNA Strand Damage Human Magnetic Fields   “Comet Essay to Evaluate DNA Damage Caused By Magnetic Fields”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Albert, E. N. 1985 Neurological Altering the Blood Brain Barrier In Vitro Mircrowave Irradiation   “Light and Electrom Microscopic Observations on the Blood-Brain-Barrier after Microwave Irradiation”
Albert, E.N. et al. 1994 Neurological Damaged Brain Cells In Vivo EMFs   “Molecular Biology of the Cell”
Albert, Bray, Lewis, Raff, Roberts, Watson 1987 Hormonal / Genotoxic Calcium ion efflux In Vivo Radio Freq EMF 147 MHz “Effect of Amplitude Modulated 147 MHz Radiofrequency on Calcium Ion Efflux from Avian Brain Tissue”
Ali Khan, O’Brien, Kelly, Phillips, et al. 2003 Hormonal / Genotoxic Cerebral Gliomas Human Mobile Phones   “The Anatomical Distribution of Cerebral Giomas in Mobile Phone Users”
Altpeter et al. 1995 Neurological Significant sleep disturbance Human Shortwave Transmitters   “Study of Health Effects of Shortwave Transmitter Station of Schwarzenburg, Berne, Switzerland”
Anderson, L.E. et al 1987 Neurological Altered Performance of Biological Systems Human VDT’s   Occupational Study
Archimbaud et al. 1989 Cancer Leukemia Human Microwaves   “Acute Myelogenous Leukemia Following Exposure to Microwaves”
Archimbaud et al. 1989 Neurological Neurological, tiredness and headaches Human Microwaves   “Acute Myelogenous Leukemia Following Exposure to Microwaves”
Arlett et al. 1993 Hormonal / Genotoxic Genetic Damage Human      
Armstrong, Theriault, Guenel et al. 1994 Cancer   Human Pulsed Electromagnetic Fields   “Association Between Exposure to Pulsed Electromagnetic Fields and Cancer in Electrical Workers in Quebec, Canada, and France”
Arnetz et al. 1996 Hormonal / Genotoxic Negative changes in melatonin and other hormones Human VDTs   “Melatonin and Andrenocorticotropic Hormone Levels in Video Display Unit Workers During Work and Leisure”
Auvinen,Hietanen, Luukkonen,Koskela 2002 Cancer Brain Tumors and Salivary Gland Cancers Human Cell Phones   “Brain Tumors and Salivary Gland Cancers Among Celular Telephone Users”
Balcer-Kubiczek and Harrison 1985 Cancer     Microwaves   “Evidence for Microwave Carcinogenesis”
Balcer-Kubiczek and Harrison 1991 Cancer Tumors In Vivo EMFs 120Hz / 2.45GHz “Neoplastic Transformation of C3H / 10T1 / 2 Cells Folowing Exposure to 120Hz Modulated 2.45GHz Microwaves and Phorbol Ester Tumor Promoter”
Balode 1996 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations In Vivo Radio Freq EMF   “Assessment of Radio-frequency Electromagnetic Radiation by the Micronucleus Test in Bovine Peripheral Erythrocytes”
Balodis et al 1996 Reproductive Diminished growth In Vitro EMFs   “Does The Skrunda Radio Location Station Diminish the Radial Growth of Pine Trees?”
Band et al. 1996 Cancer Leukemia Human Radio Towers   “Cohort Study of Air Canada Pilots: Mortality Incedence and Leukemia Risk”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Band et al. 1990 Cancer   Human Radio Towers   “Mortality and Cancer Incidence in a Cohort of Commercial Airline Pilots”
Barabiroli   Cancer Increase in Oncogenic Activity in Rat’s Livers In Vivo     Residential Study
Baranski and Czerski 1976 Neurological     EMFs   “Biological Effects of Microwaves”
Baranski S, Edelwejn Z. 1974 Neurological Central Nervous System In Vivo Microwaves   “Biological Effects and Health Hazards of Microwave Radiation: Proceedings of an International Symposium”
Baris and Armstrong 1990 Neurological Depression and Suicide Human EMFs   “Suicide Among Electric Utility Workers in England and Wales”
Barnothy, M.F. et al. 1969 Hormonal / Genotoxic Changes in cells ability to synthesize DNA In Vivo      
Baumgart-Elms, Ahrens, Bromen, Boikat 2002 Cancer Testicular Human EMFs   “Testicular Cancer and Electromagnetic Fields in the Workplace: Results of a Population Based Case-Control Study in Germany”
Bawin and Adey 1976 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux / influx In Vitro Low EMFs   “In Vitro Study of Microwave Effects on Calcium Efflux in Rat Brain Tissue
Bawin et al. 1978 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux In Vitro EMFs   “Ionic Factors in Release of 45Ca2+ from Chicken Cerebral Tissue by Electromagnetic Fields”
Bawin, Kaczmarek, Adey 1975 Neurological Central Nervous System In Vitro VHF Fields   “Effects of Modulated VHF Fields on the Central Nervous System”
Bawin, S.M. and W.R. Adey 1976 Hormonal / Genotoxic Changes in the release of calcium in the brain In Vivo EMFs   “Sensitivity in Calcium Binding in Cerbral Tissue to Weak Electric Fields Oscillating at Low Frequency”
Bawin, S.M. and W.R. Adey 1976 Hormonal / Genotoxic Decreased calcium efflux In Vitro Microwaves   “Effects of Weak Amplitude Modulated Microwave Fields on Calcium Eflux on Awake Cat Cerebral Cortex
Bawin, Sheppard and Adey 1978 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux In Vivo Low EMFs   “Possible Mechanisms of Weak Electromagnetic Field Coupling with Brain Tissue”
Baxter 1995 Hormonal / Genotoxic Genetic Damage Human     “Carcinogenesis”
Baxter 1995 Cancer   Human     “Carcinogenesis”
Beale et al. 1997 Neurological Psychological problems Human EMFs 50-Hz “Psychological Effects of Chronic Exposure to 50-Hz Magnetic Fields in Humans Living Near Extra- High Voltage Transmission Lines”
Beall, Delzell, Cole, and Brill 1996 Cancer Brain tumors Human     “Brain Tumors Among Electronics Industry Workers”
Becker and Seldon 1985 Neurological Various Illnesses Human EMFs   “The Body-Electric-Electromagnetism and the Foundation of Life”
Becker, Robert O, M.D. 1962 Neurological   Human EMFs   “Generation of Electric Potentials by Bone in Response to Mechanical Stress”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Becker, Robert O, M.D. 1990 Neurological   Human EMFs   “Cross Currents: The Perils of Electropollution / The Promise of Electromedicine”
Belanger et al. 1998 Reproductive Miscarriage Human Electric blankets   “Spntaneous Abortion and Exposure to Electric Blankets and Heated Water Beds”
Berg, Schuz, Samkange-Zeeb, Blettner 2004 Cancer Brain Human Cell Phones   “Assesment of Radiofrequency Exposure from Cellular Telephone Daily Use in an Epidemiological Study: German Validation Study of the International Case-Control Study of Cancers of the Brain-Interphone-Study”
Berg, Spallek, Schuz, Schlefor, et al. 2006 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Occupational Exposure to Radio Frequency / Microwave Radiation and the Risk of Brain Tumors”
Berman et al. 1982 Reproductive Reduced weight in newborns In Vivo   2450-MHz “Reduced Weight in Mice Offspring After in Utero Esposure to 2450 MHz (CW) Microwaves”
Berridge, M. 1985 Hormonal / Genotoxic Cell damage In Vitro     “The Molecular Basis of Communication Within The Cell”
Bertrand, J, Mars, A, Boyle, C, et al. 2001 Neurological Autism Human RF Radiation   “Prevalence of Autism in a United States Population: The Brick Township, New Jersey Investigation”
Bini et al. 1986 Cancer   Human EMFs   “Exposure of Workers to Intense RF Electric Fields That Leak From Plastic Sealers”
Blackman 1990 Hormonal / Genotoxic Altered normal calcium ion homeostasis / efulx In Vivo ELF   “ELF Effects on Calcium Homeostasis”
Blackman et al. 1979 Hormonal / / Genotoxic Calcium ion eflux In Vivo RF Radiation   “Induction of Calcium-ion Efflux From Brain Tissue by Radiofrequency Radiation: Effects of Modulated Frequency and Field Strength”
Blackman et al. 1988 Hormonal / Genotoxic Calcium ion Efflux In Vitro EMFs   “Influence of Electromagnetic Fields on the Efflux of Calcium Ions from Brain Tissue In Vitro”
Blackman et al. 1989 Hormonal / Genotoxic Calcium ion Efflux In Vitro RF Radiation   “Multiple Power- Density Windows and Their Possible Origin”
Blackman et al. 1991 Hormonal / Genotoxic Calcium ion Efflux In Vitro EMFs   “The Influence of Temperature During Electric and Magnetic Field Induced Alteration of Calcium Ion Release from In Vitro Brain Tissue”
Blackman, C.F. 1982 Hormonal / Genotoxic Increased Calcium flow In Vitro      
Blackman, C.F. 1998 Hormonal / Genotoxic Cell damage Human EMF Exposure   “Electromagnetic Radiation Acts Like Chemicals”
Boice, J.D., McLaughlin, J.K. 2002 Cancer   Human Cell Phones   “Epidemiological Studies of Cellular Telephones and Cancer Risk-a Review”
Borbely A.A., et al. 1999 Neurological Sleep Disorders and Sleep Encephalogram Human Pulsed High Freq EMFs   “Pulsed High-Frequency Electromagnetic Field Effects Human Sleep and Sleep Encephalogram”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Bortkeiwtcz et al. 1995 Cardiovascular Dysregulation of cardiac function Human Broadcasting stations .738-1.503MHz “Dysregulation of Autonomic Control of Cardiac Function in Workers at AM Broadcasting Stations”
Bortkeiwtcz et al. 1996 Cardiovascular Increased Heart Rates Human EMFs   “Heart Rate in Workers Exposed to Medium-Frequency Electromagnetic Fields”
Bortkeiwtcz et al. 1997 Cardiovascular Heart Disease Human EMFs   “Ambulatory ECG Monitoring in Workers Exposed to Electromagnetic Fields”
Bortkeiwtcz, Pilacik, Gadzicka, Szymczak 2002 Hormonal / Genotoxic Excretion of 6-Hydroxymelatonin Human EMFs   “The Excretion of 6-Hydroxymelatonin Sulfate in Healthy Young Men Exposed to Electromagnetic Fields Emitted by Cellular Phones”
Boscol, et al. 2001 Hormonal / Genotoxic Immune System diseases Human RFR   “RFR From Radio Transmission Stations Affects Immune System in Women”
Bowman et al. 1988 Cancer Leukemia Human     Occupational Study
Braune et al. 1998 Cardiovascular Increase in Blood Pressure   Radio Freq EMF   “Resting Blood Pressure Increase During Exposure to a Radio-frequency Electromagnetic Field”
Brown-Woodman et al. 1989 Reproductive   In Vivo   27.12-MHz “Evaluation of Reproductive Function of Female Rats Exposed to Radiofrequency Fields (27.12MHz) Near a Short Wave Diathermy Device”
Bruvere et al. 1998 Immune Diseases   Human Pulse radio-frequency   “Several Immune System Functions of the Residents From Territories Exposed to Pulsed Radio-Frequency Radiation”
Bullman et al. 1994 Cancer          
Burch et al. 1997 Hormonal / Genotoxic Loss of melatonin Human Cell Phone   “Cellular Telephone Use and Excretion of a Urinary Melatonin Metabolite”
Burch et al. 1998 Hormonal / Genotoxic Loss of melatonin Human     “Nocturnal Excretion of Urinary Melatonin Metabolite Among Utility Workers
Burch et al. 1999 Hormonal / Genotoxic Disturbances in Melatonin and Sleep disturbances Human EMFs 60-Hz “Reduced Excretion of a Melatonin Metabolite Among Workers Exposed to 60-Hz Magnetic Fields”
Burch et al. 2000 Hormonal / Genotoxic Disturbances in Melatonin and Sleep disturbances Human Substation Conductors 60-Hz “Melatonin Metabolite Levels in Workers Exposed to 60-Hz Magnetic Fields: Work in Substations and with 3-phase Conductors”
Byrd, R, Sigman, M, Bono, M, et al. 2002 Neurological Autism Human RF Radiation   “Report to the Legislature on the Principal Findings From The Epidemiology of Autism in California: A Comprehensive Pilot Study”
Byrus, C.V. et al. 1987 Hormonal / Genotoxic Increased ODC activity in human lymphoma cells In Vitro      
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Byus 1994 Hormonal / Genotoxic Alters melatonin, damages immune system In Vitro ELF   “Alterations in Ornithine Decarbox Activity: a cellular response to Low-Energy Electromagnetic Field Exposure”
Byus, Craig 1996 Cancer Tumor Growth In Vivo      
Cain, C., R. Jones, and R. Adey 1986 Neurological Double the amount of ODC activity in normal human fibroblasts In Vitro      
Calabrese, Spittler, Gehlen 1997 Neurological   Human Low Frequency Pulsed RF   “Neuropsychological Performance of Healthy Subjects Under Low Frequency Pulsed RF Fields”
Campbell-Beachler et al. 1998 Hormonal / Genotoxic Cell damage In Vitro   60-Hz “Effect pf 60-Hz Magnetic Field Exposure on c-fos Expression in Stimulater PC12 Cells”
Cantor et al. 1995 Cancer Breast Human     “Occupational Exposures and Female Breast Cancer Mortality in the United States”
Capone et al. 1998 Hormonal / Genotoxic Genetic changes In Vitro     “Regulation of the Prepromsomatostatin Gene by Cyclic-AMP in Cerebrocortical Neurons”
Cardis, E., Kilkenny, M. 1999 Cancer Tumors Human Cell Phones   “International Case-Control Study of Adult Brain, Head, and Neck Tumors: Results of the Feasibility Study”
Carillo   Cardiovascular Interference with Pace Makers Human      
Carlo and Schram 2001 Hormonal / Genotoxic          
Carpenter, David O. 1997 Neurological Alzheimers and Autism Human EMFs   “Possible Effects of Electromagnetic Fields on the Nervous System and Development”
Chakrabarti, S., and Fombonne, E. 2001 Neurological Autism Human RF Radiation   “Pervasive Developmental Disorders in Preschool Children”
Chang, B.K. et al. 1982 Neurological Blood Brain Barrier Affected In Vitro Microwave Radiation 1.0 GHz “The Effect of Microwave Radiation (1.0 GHz) on the Blood-Brain-Barrier”
Charpentier and Kado 1999 Neurological Neurological-mediation of sodium ion activity in the brain In Vitro EMFs   “Induction of Na+ Channel Voltage Sensitivity in Xenopus Oocytes Depends on Ca2+ Mobilization”
Charpentier and Kado 1999 Immune Diseases Immune System diseases In Vitro EMFs   “Induction of Na+ Channel Voltage Sensitivity in Xenopus Oocytes Depends on Ca2+ Mobilization”
Chazan et al. 1983 Reproductive Deformities in embryos and fetuses In Vivo RF Radiation 2450 MHz “Development of Murine Embryos and Fetuses After Irradiation with 2450 MHz Microwaves”
Cherry, N. 2001 Cancer   Human Radio / TV Transmitters   “Cancer Incidence Near Radio and Television Transmitters in Great Britain”
Cherry, Neil 2000 Hormonal / Genotoxic Melatonin Reduction Human EMR   “EMR Reduces Melatonin in Animals and People”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Cherry, Neil 2001 Cancer Brain Human Cell Phones   “Cell Phone Radiation Poses a Serious Biological and Health Risk”
Cherry, Neil 1997 Cancer Brain and Breast Human EMR   “The Electromagnetic Radiation Health Threat”
Cherry, Neil 2000 Cancer Childhood Human Radiofrequency / microwave   “Childhood Cancer Incidence in the Vacinity of the Sutro Tower, San Francisco”
Cherry, Neil 2000 Cancer Brain Human GSM base stations   “Health Effects Associated with Mobile Base Stations in Communities: The Need for Health Studies”
Chia, S.E., Chia, H.P., Tan, J.S. 2000 Neurological   Human Cell Phones   “Health Hazards of Mobile Phones”
Chia, S.E., Chia, H.P., Tan, J.S. 2000 Neurological Headaches Human Cell Phones   “Prevalence of Headaches Among Handheld Cellular Telephone Users in Singapore: A Community Study”
Chiang, et al. 1989 Neurological Deficits in short-term memory Human Radio Antennae   “People Who Live and Work Near Radio Antennae and Radar Installations Showed Deficits in Psychological and Short-term Memory Tests”
Chou et al. 1992 Reproductive Miscarriage Human      
Chou et al. 1992 Cancer Benign tumors and malignant tumors In Vivo   60-Hz “Long Term, Low-Level Microwave Irradiation of Rats”
Christensen, Schuz, Kosteljanetz, et al. 2004 Cancer Acoustic Neuroma Human Cell Phones   “Cellular Telephone Use and the Risk of Acoustic Neuroma”
Christensen, Schuz, Kosteljanetz, et al. 2005 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Cellular Telephones and Risk for Brain Tumors: A Population-based, Incident Case-control Study”
Cleary and Pasternack 1966 Neurological Neurological, Ocular defects Human Microwaves   “Lenticular Changes in Microwave Workers
Cleary and Pasternack 1966 Cancer Leukemia Human     Moscow Embassy Study
Cleary, Du, Cao, Liu, McCrady 1994 Cancer Proliferation in human brain tumor cells In Vivo   915 MHz “Effect of Isothermal Radiofrequency Barrier Induced by 915 MHz Electromagnetic Radiation, Continuous Wave and Modulated at 8, 16, 50, and 200 Hz”
Cocco et al. 1999 Cancer Central Nervous System Human     “Occupational Risk Factors for Cancer of the Central Nervous System (CNS) Among US Women”
Coggon, D. 2006 Neurological   Human Mobile Phones   “Health Risks from Mobile Phone Base Stations”
Cognill 1996 Neurological S.I.D.S. and Behavioral disorders Human     Moscow Embassy Study
Cohen et al. 1977 Reproductive Down’s Symdrome Human     “Parental Factors in Down’s Syndrome: results of the second Baltimore case control study”
Coleman, M. and V. Berel 1988 Cancer Leukemia Human     Moscow Embassy Study
Collins, Poehler and Bryden 1995 Hormonal / Genotoxic enhancement of cell damage and free radicals Human     “EPR Persistence Measurements if UV-induced Melanin Free Radicals in Whole Skin”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Conti, P. et al. 1983 Hormonal / Genotoxic Cell damage In Vitro ELFs   “Reduced Mitogenic Stimulation of Human Lymphocytes by Estremely-Low Frequency Electromagnetic Fields”
Coogan, Dr. Patricia, et al. 1995 Cancer Breast Human   60-Hz “Occupational Exposures to 60-Hz Magnetic Fields and Risk of Breast Cancer in Women”
Cook, Woodward, Pearce, Marshall 2003 Cancer Brain, Head, and Neck Tumors Human Cell Phones   “Cellular Telephone Use and Time Trend for Brain, Head, and Neck Tumors”
Cooper, Hemmings, Saunders 2001 Cancer   Human Radio / TV Transmitters   “Cancer Incidence Near Radio and Television Transmitters in Great Britain”
Cossarizza, A. et al. 1993 Hormonal / Genotoxic Increased interleukin in blood cells In Vitro Pulsed ELF   “Exposure to Low-Frequency Pulsed Electromagnetic Fields Increases Interleukin-1 and Interleukin-6 Production by Human Peripheral Blood Mononuclear Cells”
Croft, Chandler, Burgess, Barry, et al. 2002 Neurological Affects Neural Function Human Mobile Phone   “Acute Mobile Phone Operation Affects Neural Function in Humans”
Curcio, Ferrara, de Gennaro, Cristiani, et al. 2004 Neurological Affects Performance and Tympanic Temp Human EMF   “Time-Course of Electromagnetic Field Effects on Human Performance and Tympanic Temperature”
Daels, J 1976 Reproductive Thermal effects In Vivo Microwaves   “Microwave Heating of Uterine Wall During Parturitian”
d’Ambrosio et al. 1995 Hormonal / Genotoxic Genetic Damage in Lymphocytes In Vitro Microwave   “Cytoggenetic Damage in Human Lymphocytes Following GMSK Phase Modulated Microwave Exposure”
D’Andrea, Gandhi, Lords, Durney, Astle, Stensaas, Schoenberg 1980 Neurological Physiological and Behavior changes In Vivo Microwaves 915-MHz “Physiological and Behavioral Effects of Prolonged Exposure to 915 MHz Microwaves”
D’Andrea, Gandhi, Lords, Durney, Astle, Stensaas, Schoenberg 1979 Neurological Physiological and Behavior changes In Vivo Microwaves 2450-MHz “Pysiological and Behavioral Effects of Chronic Exposure to 2450-MHz Microwaves”
Davis et al. 1987 Hormonal / Genotoxic Calcium ion influx In Vitro     “Actions of Calcium Ions and Calcium Influx Blocker on Basal TRH- and GnRH-stimulated Hormone Release In Patients With Pituitary Adenomas”
Davis, R.L., and Mostoff, F.K. 1993 Cancer Testicular Human Hand-held Radar   “Cluster of Testicular Cancer in Police Officers Exposed to Hand-held Radar”
Davis, S. 1997 Hormonal / Genotoxic Reduction in Melatonin Human Weak Magnetic Fields   “Weak Residential Magnetic Fields Affect Melatonin in Humans”
De Guire, L. et al. 1988 Cancer Melanoma of the skin Human Telecommunications Industry   “Increased Incidence of Malignant Melanoma of the Skin in Workers in a Telecommunications Industry”
de Lorge J, Ezell C. 1980 Neurological Physiological Changes In Vivo Microwaves 1.28 and 5.62-GHz “Observing Responses of Rats Exposed to 1.28- and 5.62-GHz Microwaves”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
de Pomerai, et al. 2000 Hormonal / Genotoxic Molecular Stress Response In Vitro RFR   “Increase in a Molecular Stress Response in Cells after Exposure to a RFR at a SAR of 0.001W / kg”
de Seze, Ayoub, Peray, Miro, et al. 1999 Cardiovascular Reduction of melatonin Human Cell Phones   “Evaluation of Humans of the Effects of Radiocellular Phones on the Circadian Patterns of Melatonin Secretion, a Chronological Rhythm Marker”
Deapen, D. and Henderson, B. 1986 Neurological ALS Human     “A Case-control Study of Amyotrophic Lateral Sclerosis
Dec, S., Cieslak, E., Miszczak, J. 1997 Neurological   Human Cell Phones   “Electroencephalographic Frequency Mapping in Healthy Subjects During Cellular Head Telephone Stimulation”
Del Regato, Spjut and Cox 1985 Cancer   Human     “Cancer-Diagnosis, Treatment and Prognosis”
Delgado, J.N., and J. Leal et al. 1982 Hormonal / Genotoxic Fetal Deformities In Vivo Low Freq EMF   “Embryonic Changes Induced by Weak Extemely Low Frequency Electromagnetic Fields”
Demers et al. 1991 Cancer Breast Cancer in Men Human     “Occupational Exposure to Electromagnetic Fields and Breast Cancer in Men”
Deroche 1971 Cardiovascular Chest pains, bradychardia Human Cell phone    
DeRoos, Teschke, Savitz, Poole, et al. 2001 Neurological Neuroblastoma Human EMFs   “Parental Occupation Exposures to Electromagnetic Fields and Radiation and the Incidence of Neuroblastoma in Offspring”
DeVita, Hellman and Rosenburg 1993 Cancer   Human EMF   “Important Advances in Oncology”
D’Inzeo, et al. 1988 Neurological Physiological and Behavior changes Human Low RFR   “Very Low Intensity (0.002-0.004 mW / cm2) Affects the Operation of Acetylcholine-Related Ion-Channels in Cells”
Dmoch and Moszczynski 1998 Immune Diseases   In Vitro   6-12Ghz “Levels of Immunoglobulin and sub-populations of T Lymphocytes and NK Cells in Men Occupationally Exposed to Microwave Radiation in Frequencies of 6-12GHz”
Dockerty et al. 1998 Cancer Leukemia in childhood Human EMFs   “Electromagnetic Field Exposures and Childhood Cancers in New Zealand”
Dolk, H., Shaddick, et al. et al. 1997 Cancer Leukemia, Skin Melanoma Human Transmitters   “Cancer Incidence Near Radio and Television Transmitters in Great Britain”
Dosemeci, M. and Blair, A. 1994 Cancer   Human Telephone Industry   “Occupational Cancer Mortality Among Women Employed in the Telephone Industry”
Dreyer, Loughlin, Rothman 1999 Cancer   Human Cell Phones   “Cause-Specific Mortality in Cellular Telephone Users”
Dreyer, Loughlin, Rothman 1999 Cancer   Human Cell Phones   “Epidemiological Safety Surveillance of Cellular Telephones in the US”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Dutta, S.K. et al. 1984 Hormonal / Genotoxic Increases in calcium efflux In Vitro     “Microwave Radiation -Induced Calcium Ion Efflux from Human Neuroblastoma Cells in Culture”
Dyshlovoi, V.D. et al. 1981 Hormonal / Genotoxic Changes in cells ability to synthesize DNA In Vivo Low Frequency EMFs   “Overview of Health Effects of Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields”
Eberle, P. and C.May 1982 Hormonal / Genotoxic Chromosome breaks In Vitro      
Edelstyn, N., Oldershaw, A. 2002 Neurological Attention Deficit Human Cell Phones   “The Acute Effects of Exposure to the Electromagnetic Field Emitted by Mobile Phones on Human Attention”
El Nahas and Oraby 1989 Hormonal / Genotoxic Micronuclei increase in somatic cells In Vivo EMFs 50-Hz “Micronuclei Formation in Somaatic Cells of Mice Exposed to 50-Hz Electric Fields”
Erman, M, et al. 2001 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Cellular Telephones and Brain Tumors”
Eulitz et al. 1998 Neurological Altered brain electric reponse to acoustic stimuli Human Cell Phones   “Mobile Phones Modulated Response Patterns of Human Brain Activity”
Evans, Savitz, Kanal, and Gillen 1993 Reproductive Infertility Human Magnetic Resonance Imaging   “Infertility and Pregnancy Outcome Among Magnetic Resonance Imaging Workers”
Fanelli et al. 1999 Hormonal / Genotoxic Calcium Ion eflux and cell damage In Vitro     “Magnetic Fields Increase Cell Survival by Inhibiting Apoptosis via Modulation of Ca2+ influx”
Fear, et al. 1996 Cancer Brain Cancer and Leukemia Human     “Cancer in Electrical Workers: An Analysis of Cancer Registrations in England, 1981-1987”
Ferreri, Curcio, Pasqualetti, DeGennaro, Et. Al. 2006 Neurological Brain Excitability Human Mobile Phone   “Mobile Phone Emissions and Human Brain Excitability”
Fesenko, et al. 1999 Hormonal / Genotoxic Immune System diseases In Vivo RFR   “Change in Immunological Functions in Mice After Exposure to RFR at a Power Density of 0.001 mW / cm2”
Feychting and Ahlbom 1993 Cancer Leukemia in childhood Human Power Lines   “Magnetic Fields and Cancer in Children Residing Near Swedish High-Voltage Power Lines”
Feychting et al. 1995 Cancer In childhood Human EMFs   “Magnetic Fields and Childhood Cancer – Pooled Analysis of Two Scandinavian Studies”
Feychting, Floderus and Forssen 1997 Cancer Leukemia Human Magnetic Fields   “Occupational and Residential Magnetic Field Exposure and Leukemia and Central Nervous System Tumors”
Feychting, Forssen, Rutqvist, Ahlbom 1998 Cancer Breast Human Power Lines   “Magnetic Fields and Breast Cancer in Swedish Adults Residing Near High-Voltage Power Lines”
Feychting, M. and A. Ahlbom 1994 Cancer Leukemia Human High Voltage Power Lines   “Magentic Fields and Cancer in People Residing Near Swedish High Voltage Power Lines”
Finklestein, M., et al. 1998 Cancer   Human Hand-held Radar   “Cancer Incidence Among Ontario Police Officers
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Flaherty 1994 Reproductive   Human     “The Effect of on-ionizing Electromagnetic Radiation on RAAF Personnel During World War II”
Fletcher, W. et al. 1986 Hormonal / Genotoxic Enhancement of alpha-lymphtoxin In Vitro Microwave Fields   “A Modulated Microwave Field and Tumor Promoters Similarly Enhance the Action of Alpha-Lymphotoxin (aLT)”
Fletcher, W. et al. 1987 Hormonal / Genotoxic   In Vitro     “Resistance to the Cytolytic Action of Lymphotoxin and Tumor Necrosis Factor Coincides With the Presence of Gap Junctions Uniting Target Cells”
Floderus, Tornqvist, Stenlund 1994 Cancer Leukemia and Brain Tumors Human EMFs   “Occupational Exposure to Electromagnetic Fields in Relation to Leukemia and Brain Tumors: A Case-Control Study in Sweden”
Floderus, Tornqvist, Stenlund 1994 Cancer   Human Railways   “Incidence of Selected Cancers in Swedish Railway Workers, 1961-1979”
Flodin, U. et al. 1986 Cancer Leukemia / Acute Myeloid Human      
Florig H, Hoburg J. 1990 Cancer   Human Electric Blankets   “Power-Frequency Magnetics Fields from Electric Blankets”
Forman et al. 1982 Neurological Hypertension Human Microwaves   “Phsyiological Symtoms and Interittent Hypertension Following Acute Microwave Exposure”
Forman et al. 1986 Cancer Leukemia Human      
Freude et al. 1998 Neurological   Human Microwaves   “Effects of Microwaves Emitted by Cellular Phones on Human Slow Brain Potentials”
Frey, A.H. 1971 Hormonal / Genotoxic Negative effect on biological function In Vivo Modulated RF Energy   “Biological Function as Influenced by Low Power Modulated RF Energy”
Frey, A.H. 1993 Hormonal / Genotoxic Negative effect on biological function In Vivo EMFs   “Electromagnetic Field Interactions with Biological Systems”
Frey, A.H. 1995 Cancer   Human     “An Integration of the Data on Mechanisms with Particular Reference to Cancer”
Frey, A.H. 1998 Neurological Headaches Human Cell Phones   “Headaches From Cellular Telephones: Are They Real and What Are The Impacts?”
Frey, A.H. 1988 Hormonal / Genotoxic Negative effect on biological function In Vivo Low Intensity Nonionizing Radiation   “Evolution and Results of Biological Research with Low Intensity Nonionizing Radiation”
Frey, A.H. et al. 1975 Neurological Change in the Blood Brain Barrier In Vivo EMFs   “Neural Function and Behavior: Defining the Relationship”
Frumkin H, Jacobson A, Gansler T, Thun M 2001 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Environmental Carcinogens – Cellular Phones and Risk of Brain Tumors”
Funch, Rothman, Loughlin, Dreyer 1996 Cancer   Human Cell Phones   “Utility of Telephone Company Records for Epidemiological Studies of Cellular Telephones”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Galvanovskis, J. et al. 1996 Cancer Leukemia In Vitro Magnetic Fields 50-Hz “The Influence of 50-Hz Magnetic Fields on Cytoplasmic Ca2+ Oscillations in Human Leukemia T-cells”
Gammon, M. et al. 1998 Cancer Breast Human Electric blankets   “Electric Blanket Use and Breast Cancer Among Younger Women”
Garaj-Vrhovac et al. 1990 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations In Vitro Microwaves   “Comparison of Chromosome Aberration and Micronucleus Induction in Human Lymphocytes After Occupational Exposure to Vinyl Chloride Monomer and Microwave Radiation”
Garaj-Vrhovac et al. 1991 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations In Vitro Microwaves   “The Relationship Between Colony-forming Ability, Chromosome Aberrations and Incidence of Micronuclei in V79 Chinese Hamster Cells Exposed to Microwave Radiation”
Garaj-Vrhovac et al. 1992 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations In Vitro Microwaves   “The Correlation Between the Frequency of Micronuclei and Specific Aberrations in Human Lymphocytes Exposed to Microwave Radiation In Vitro”
Garaj-Vrhovac et al. 1993 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations In Vitro Microwaves   “The Rate of Elimination of Chromosomal Aberrations after Accidental Exposure to Microwave Radiation”
Garcia-Sagredo and Monteagudo 1991 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations in human lymphocytes In Vitro Low Level Pulsed EMFs   “Effect of Low-Level Pulsed Electromagnetic Fields on Human Chromosomes In Vitro: Analysis of Chromosome Aberrations”
Garland, E., et al. 1990 Cancer Leukemia Human EMFs   “Incidence of Leukemia in Occupations with Potential Electromagnetic Field Exposure in United States Navy Personnel”
Ghosh and Greenburg 1995 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux In Vitro Cellular   “Calciuming Signaling in Neurons: Molecular Mechanisms and Cellular Consequences”
Gibson, R.S. and W.F. Maroney 1974 Neurological Impaired Short Term Memory Human      
Gilman, P.L. 1985 Cancer Leukemia Human      
Goldhaber 1988 Reproductive Miscarriages and Increased Birth Defects Human VDTs   “The Risk of Miscarriage and Birth Defects Among Who Use Visual Display Terminals During Pregnancy”
Goldini, J. 1990 Cardiovascular Changes in peripheral blood Human Microwave Radiations   “Hematological Changes in Peripheral Blood of Workers in Occupationally Exposed to Microwave Radiation”
Goldsmith 1997 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations Human Microwaves   “Epidemiological Evidence Relevant to Radar (Microwave) Effects”
Goldsmith 1992 Cancer   Human Microwaves   “Incorporation of Epidemiological Findings into Radiation Protection Standards Public”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Goldsmith 1995 Cancer   Human Microwaves   “Epidemiological Evidence of Radiofrequency Radiation (Microwave) Effects on Health in Military, Broadcasting, and Occupational Studies”
Goldsmith 1996 Reproductive Miscarriage Human Cell phone   “Epidemiological Studies of Radiofrequency Radiation: Current Status and Areas of Concern”
Goldsmith 1997 Cancer   Human TV Broadcast Towers   “TV Broadcast Towers and Cancer: The End of Innocence for Radiofrequency Exposures”
Goodman et al. 1989 Hormonal / Genotoxic Genetic Damage In Vivo     “Exposure of Human Cells to Low-Frequency Electromagnetic Fields Results in Quantitative Changes in Transcripts”
Goodman, E.E., et al. 1993 Hormonal / Genotoxic Altered Protein Synthesis In Vivo Sinusoidal Magnetic Field   “Altered Protein Synthesis in a Cell-free System Exposed to a Sinusoidal Magnetic Field”
Goodman, R. and A. Henderson 1983 Hormonal / Genotoxic Enhanced RNA transcription and increased RNA synthesis In Vitro      
Goodman, R. and A. Henderson 1987 Hormonal / Genotoxic Stimulates genes and alters calcium production In Vitro      
Gordon 1966 Neurological Headaches, fatigue, sleep disturbance, low libido Human Super High EMFs   “Problems of Industrial Hygiene and the Biological Effects of Electromagnetic Super-High Frequency Fields”
Graham et al. 1994 Neurological Sleep disturbances, increased free radical damage Human   60-Hz “A Dose Response Study of Human Exposure to 60-Hz Electric and Magnetic Fields”
Graham et al. 2000 Neurological Sleep disturbances, increased free radical damage Human   60-Hz “Multi-night Exposure to 60-Hz Magnetic Fields: Effects on Melatonin and its Enzymatic Metabolite”
Graham, C. et al 1987 Neurological Altered Performance Human      
Grayson, J.K. 1996 Cancer Brain tumors Human Radiation   “Radiation Exposure, Socioeconomic Status, and Brain Tumor Risk in the US Air Force”
Grayson, J.K., and Lyons, T.J. 1996 Cancer   Human     “Cancer Incidence in the United States Air Force”
Grinstein, S. and Klip, A. 1989 Immune Diseases Calcium channels in cells In Vivo     “Calcium Homeostasis and the Activation of Calcium Channels in Cells of the Imune System”
Groves, Page, Gridley, Lisimaque, et al. 2002 Cancer   Human EMFs   “Cancer in Korean War Navy Technicians: Mortality Survey After Forty Years”
Guenel, et al. 1996 Cancer Brain Tumors and Colon Cancer Human Electric Utility   “Exposure to Electri Field and Incidence of Leukemia, Brain Tumors, and Other Cancers Among French Electric Utility Workers”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Gurney J., Van Wijngaarden, E. 1999 Cancer Brain Human EMFs   “Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields (EMF) and Brain Cancer in Adults and Children: Review and Comment”
Guy et al. 1985 Cancer Primary malignant tumors In Vivo      
Guy, A.W. et al. 1985 Cancer Medulla tumors, endocrine and ectocrine tumors, increase in carcinomas In Vivo      
Haarala, Bjornberg, Ek, Laine, et al. 2003 Neurological Cognitive Impairment Human   902 MHz “Efffect of 902 MHz Electromagnetic Field Emitted by Mobile Phones on Human Cognitive Function”
Haarala, Aalto, Hautzel, Julkunen, et al. 2003 Neurological Cerebral Blood Flow Human   902 MHz “Effects of a 902 MHz Mobile Phone on Cerebral Blood Flow in Humans”
Hadden 1987 Hormonal / Genotoxic Calcium Ion eflux Human     Occupational Study
Haider et al. 1994 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations In Vitro Radiofrequency   “Clastogenic Effects of Radiofrequency Radiation on Chromosomes of Tradescantia”
Hallberg, O. 2007 Cancer   Human EMFs   “Adverse Health Indicators Correlating with Sparsely Populated Areas in Sweden”
Hallberg, O., Johansson, O. 2004 Cancer   Human Mobile Handsets   “Mobile Handset Output Power and Health”
Hallberg, Orjan, and Johansson, Olle 2002 Cancer Melanoma Human FM Main Towers   “Melanoma Incidence and Frequency Modulation (FM) Broadcasting”
Hallberg, Orjan, and Johansson, Olle 2004 Cancer   Human Mobile Phones   “Long-term Sickness and Mobile Phone Use”
Hallberg, Orjan, and Johansson, Olle 2005 Cancer Malignant Melanoma Human FM Broadcasting   “FM Broadcasting Exposure Time and Malignant Melanoma Incidence”
Hamblin, D., Wood, A. 2002 Neurological Brain Activity and Sleep Varaibles Human Mobile Phone   “Effects of Mobile Phone Emissions on Human Brain Activity and Sleep Variables”
Hamblin, Wood, Croft, Stough 2004 Neurological Human Performance Human GSM mobile phones   “Examining the Effects of Electromagnetic Fields Emitted by GSM Phones on Human Event-Related Potentials and Performance During and Auditory Task”
Hamblin, Wood, Croft, Stough, et al. 2006 Neurological Lowered Reaction Time Human Mobile Phones   “The Sensitivity of Human Event-Related Potentials and Reaction Time to Mobile Phone Emitted Electromagnetic Fields”
Hamburger, Logue and Silverman 1983 Cardiovascular Heart Disease Human     “Occupational Exposure to Non-ionizing Radiation and an Association With Heart Disease”
Hansson, H.A. 1981 Hormonal / Genotoxic Severe Structural Deformities in the Brain In Vivo     Occupational Study
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Hardell et al. 2005 Cancer Acoustic Neuroma and Meningioma Human Cell Phones   “Case-Control Study in Cellular and Cordless Telephones and the Risk for Acoustic Neuroma or Meningioma in Patients”
Hardell, Holmberg, Malker, Paulsson 1995 Cancer   Human Low EMFs   “Exposure to Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields and the Risk of Malignant Diseases-an evaluation of epidemiological and experimental findings”
Hardell, Nasman, Pahlson, et al. 1999 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Use of Cellular Phones and the Risk of Brain Tumours: A Case Control Study”
Hardell, Carlberg, Ohlson, Westberg et al 2006 Cancer Testicular Human Cell Phones   “Use of Cellular and Cordless Telephones and Risk of Testicular Cancer”
Hardell, Nasman Pahlson, Hallquist 2000 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Case-control Study on Radiology Work, Medical X-ray Investigations, and Use of Cellular Telephones as Risk Factors for Brain Tumors”
Hayes, R., Brown, L., Pottern, L., et al. 1990 Cancer Testicular Human Microwaves and Radiowaves   “Occupational and Risk for Testicular Cancer: A Case Control Study”
Heller and Teixeira-Pinto 1959 Hormonal / Genotoxic Complex chromosome breaks In Vitro Microwaves and Radiowaves   “A New Physical Method of Creating Chromosome Aberrations”
Henderson, A. et al. 1986 Cancer   Human      
Hepworth, Schoemaker, Muir, Swerdlow, et al 2006 Cancer Glioma Human Cell Phones   “Mobile Phone Use and Risk of Glioma in Adults”
Hermann, D., Hossmann, K. 1997 Neurological   Human Mobile Phones   “Meurological Effects of Microwave Exposure Related to Mobile Communication”
Hietanen, D, Kovala, T., Hamalainen, A. 2000 Neurological Impaired Brain Activity Human Cell Phones   “Human Brain Activity During Exposure to Radiofrequency Fields Emitted by Cellular Phones”
Hietanen, D, Kovala, T., Hamalainen, A., et al. 1997 Neurological EEG Activity of the Brain Human Cell Phones   “EEG Activity of the Human Brain During Exposure to Cellular Phones”
Hillert, Berglind, Arnetz, Bellander 2002 Neurological Hypersensitivity Human Cell Phones   “Prevalence of Self-Reported Hypersensitivity to Electric or Magnetic Fields in a Population-Based Questionnaire Survey”
Hinrichs, H., Heinze, H. 2004 Neurological MEG Effects Human GSM mobile phones   “Effects of GSM Electromagnetic Field on the MEG During an Encoding-Retrieval Task”
Hinrikus, Parts, Lass, Tuulik 2004 Neurological Changes in EEG’s Human Microwaves   “Changes in Human EEG caused by Low Level Modulated Microwave Stimulation”
Hjollund, et al. 1997 Reproductive Lowered Sperm counts Human RFR Radar Systems   “Sperm Counts of Danish Military Personnel, Who Operated Mobile Ground-to-Air Missile Units the use Several RFR Emitting Radar Systems, Were Significantly Lower Compared to References”
Hladky et al. 1999 Neurological          
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Hocking, B. 1998 Neurological Headaches Human Cell Phones   “Preliminary Report: Systems Associated with Mobile Phone Use”
Hocking, B., and Joyner, K. 1995 Reproductive Miscarriages Human EMFs   “Miscarriages Among Physical Therapists Who Report Using Radio and Microwave Frequency Electromagnetic Radiation”
Hocking, Gordon, Grain, Hatfield 1996 Cancer Leukemia Human TV Towers   “Cancer Incidence and Mortality and Proximity to TV Towers”
Holmberg 1994 Cancer Tumors In Vivo      
Howe and Lindsay 1983 Cancer Leukemia in childhood Human Ionizing Radiation   “Cancer in the Offspring of Radiation Workers: A Record Linkage Study”
Howe and Lindsay 1983 Malignant Neoplasm   Human      
Howe and Lindsay 1983 Cancer Stomach Human      
Howe and Lindsay 1983 Cancer Intestinal Human      
Howe and Lindsay 1983 Cancer Lymphoma in Childhood Human Ionizing Radiation   “Cancer in the Offspring of Radiation Workers: A Record Linkage Study
Huber, Schuderer, Graf, Jutz, et al. 2003 Neurological Sleep and Heart Rate Disturbances Human EMFs   “Radio Frequency Electromagnetic Field Exposure in Humans: Estimation of SAR Distribution in the Brain, Effects on Sleep and Heart Rate”
Huber, Treyer, Borbely, Schuderer, et al. 2002 Neurological Changes in Blood Flow and EEG Human Mobile Phone EMFs   “Electromagnetic Fields, Such as those from Mobile Phones, Alter Regional Cerebral Blood Flow and Sleep and Waking EEG”
Huber, Treyer, Schuderer, Berthold et al. 2005 Cardiovascular Affects Regional Blood Flow Human Pulsed EMFs   “Exposure to Pulse-Modulated Radio Frequency Electromagnetic Fields Affects Regional Blood Flow”
Huber, R., Graf. T., Cote, K., Wittman, L., et al. 2000 Neurological Affects Human Sleep EEG Human Pulsed High Freq EMFs   “Exposure to Pulsed High-Frequency Electromagnetic Field During Waking Affects Human Sleep EEG”
Hutter, Moshammer, Wallner, Kundi 2006 Neurological Sleeping and cognitive problems Human Mobile Phone Base Stations   “Subjective Symptoms, Sleeping Problems, and Cognitive Performance in Subjects Living Near Mobile Phone Base Stations”
Ilipaev 1978 Neurological Epileptic Seizures Human     “Effect of Heliogeophysical Factors on the Course of Epilepsy”
Ilondo et al. 1994 Immune Diseases Mediation of hormones-luteinizing, testosterone, prolactin, growth In Vitro     “Human Growth Hormone Releases Cytosolic Free Calcium in Cultured Human IM-9 Lymphocytes: a novel mechanism of growth hormone transmembrane signalling”
Infante-Rivard, C. 2000 Cancer Childhood Leukemia Human Diagnostic irradiation   “Risk of Childhood Leukemia Associated with Diagnositc Irradiation and Polymorphisms in DNA Repair Gene”
Inskip, P.D. 2001 Neurological Eye Function Human Radiation Exposure   “Frequent Radiation Exposure and Frequency-Dependent Effects: The Eyes Have It”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Inskip, P.D., et al. 1999 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “A Case- Control Investigation of Cellular Telephones and Other Risk Factors for Brain Tumors in Adults”
Inskip, P.D., et al. 2001 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Cellular Telephone Use and Brain Tumors”
Ivaschuk, et al. 1999 Cancer   In Vitro Cell Phone RFR   “Short Term Exposure to Cellular Phone RFR of Very Low SAR (26mW / kg) Affected a Gene Related to Cancer”
Jaffe, L.F. and M. Poo 1979 Neurological Increased excitability in the neurons in the brain In Vivo     “Relations between ameboid movement and membrane-controlled electrical currents”
Janssen, Boege, von Mikusch-Buchberg, Raczek 2005 Neurological Auditory System Damage Human Cell Phones   “Investigation of Potential Effects of Cellular Phones on Human Auditory Function by Means of Distortion Product Otoacoustic Emissions”
Jarupat, Kawabata, Tokura, Borkiewicz 2003 Hormonal / Genotoxic Decreased Melatonin Secretion Human   1900 MHz “Effects of the 1900 MHz Electromagnetic Field Emitted from Cellular Phone on Nocturnal Melatonin Secretion”
Jech, Sonka, Ruzicka, Nebuzelsky, et al. 2001 Neurological Affects Visual Response Human Mobile Phones   “Electromagnetic Field of Mobile Phones Afects Visual Event Related Potential in Patients with Narcolepsy”
Johansen C., Olsen, J.H. 1999 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Cellular Telephones, Magnetic Field Exposure, Risk of Brain Tumors and Cancer at Other Sites: A Cohort Study”
Johansen, Boice, McLaughlin, Olsen 2001 Cancer   Human Cell Phones   “Cellular Telephones and Cancer – A Nationwide Cohort Study in Denmark”
Johansen, Boice, McLaughlin, Olsen 2002 Cancer Malignant Melanoma of the Eye Human Mobile Phones   “Mobile Phones and Malignant Melanoma of the Eye”
Johanson, C. et al. 1999 Neurological Multiple Sclerosis Human Utility   “Multiple Sclerosis Among Utility Workers”
Johanson, C., and Olsen, J.H. 1998 Cancer   Human Utilities   “Risk of Cancer Among Danish Utility Workers-A Nationwide Cohort Study
Johansson, Olle 1995 Neurological Hypersensitivity Human Mobile Phones   “Electrohypersensitivity and Sensitivity to Mobile Telephones: Results from a double-blind Provocation Study of Pilot Character”
Johansson, Olle, et al. 2001 Hormonal / Genotoxic Altered cells Human TVs / PCs   “Cutaneous Mast Cells are Altered in Normal Healthy Voluteers Sitting in Front of Ordinary TVs / PCs”
Johnson, C.C., and Spitz, C.C. 1989 Neurological CNS Tumors Human Electric & Electronics   “Childhood Nervous System Tumors: An Assessment of Risk Associated with Parental Operations Involving Use, Repair or Manufacture of Electrical and Electronic Equipment”
Johnson-Liakouris 1998 Neurological Multiple Illnesses Human Modulated Microwaves   “Radiofrequency (RF) Sickness in the Lilienfeld Study: An Effect of Modulated Microwaves
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Joines, W.T, and Blackman, C.F. 1980 Hormonal / Genotoxic Calcium Ion Efflux In Vitro     “Power Density, Field Density and Carrier Frequency Determinants of RF Energy-Induced Calcium Ion Efflux from Brain Tissue”
Jurkiewicz and Buettner 1994 Cancer Inhibiting cell damage repair rate and efficiency In Vitro EMFs   “Ultraviolet Light-induced Free Radical Formation in Skin: An Electron Paramagnetic Resonance Study
Jurkiewicz and Buettner 1996 Cancer Genetic Damage In Vivo EMFs   “EPR Detection of Free Radicals in UV-irradiated Skin: Mouse Verses Human”
Juutilainen, J. et al. 2000 Neurological Sleep disturbances, increased free radical damage Human EMFs   “Nocturnal 6-Hydroxymelatonin Sulphate Excretion in Female Workers Exposed to Magnetic Fields”
Juutilainen, J. et al. 1993 Reproductive Miscarriages Human   50-Hz “Early Pregnancy Loss and Exposure to 50-Hz Magnetic Fields”
Juutilainen, J. et al. 1990 Cancer Leukemia and Brain Tumors Human ELF Magnetic Fields   “Incidence of Leukemia and Brain Tumors in Finnish Workers Exposed to ELF Magnetic Fields”
Kaczmarek and Adey 1973 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux / influx In Vivo     “The Efflux of 45Ca2+ and 3H-Gamma-Aminobutyric Acid Fron Cat Cerebral Cortex”
Kaczmarek and Adey 1974 Hormonal / Genotoxic Change in ionic and transmitter fluxes in cortex In Vitro EMFs   “Weak Electric Gradients Change the Ionic and Transmitter Fluxes in Cortex”
Kallen et al. 1982 Reproductive Low Birth Weights Human Microwave   “Nested Case-control Study in US Cohort of Female Physiotherapists Reproductive Outcomes”
Kane, R.C. 2001 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Cellular Telephones and Brain Tumors”
Kane, Robert C. 2006 Neurological Autism Human RF Radiation   “A Possible Association Between Fetal / Neonatal Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Radiation and the Increased Incidence of Autism Spectrum Disorders”
Kaplan, S. et al. 1997 Cancer Brain Tumors Human     “Occupational Risks for the Development of Brain Tumors”
Kaplan, Polson, Rebert, Lunan, Gage 1982 Neurological Biological and Behavior Changes In Vivo EMFs 2450 MHz “Biological and Behavioral Effects of Prenatal and Postnatal Exposure to 2450 MHz Electromagnetic Radiation in the Squirrel Monkey”
Karasek et al. 1998 Neurological Sleep disturbances, increased free radical damage, reduction of Melatonin Human EMFs 40-Hz “Chronic Exposure to 2.9mT, 40 Hz Magnetic Field Reduces Melatonin Concentrations in Humans”
Kellenyi, Thuroczy, Faludy, Lenard 1999 Neurological Auditory System Damage Human GSM mobile phones   “Effects of Mobile GSM Radiotelephone Exposure on the Auditory BrainStem Response”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Khaili and Qassem 1991 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations in human lymphocytes In Vitro Pulsing EMFs   “Cytogenetic Effects of Pulsing Electromagnetic Field on Human Lymphocytes In Vitro: Chromosome Aberrations, Sister-chromatid Exchanges and Cell Kinetics”
Kheifets, Dr. Leeka, and Matkin, C 1999 Cancer Breast Human EMFs   “Industrialization, Electromagnetic Fields and Breast Cancer Risk”
Kheifets, L. 2001 Cancer Brain Human EMFs   “Electric and Magnetic Field Exposure and Brain Cancer: A Review”
Khiat, Boulanger, Breton 2006 Neurological Brain Function Interference Human Mobile Phone   “Monitoring the Effect of Mobile Phone Use on the Brain by Proton Magnetic Resonance Spectroscopy”
Kimata, H. 2005 Neurological Allergies Human Microwave Radiation   “Microwave Radiation from Cellular Phones Increases Allergen-Specific IgE Production
Klaeboe, Blaasaas, Tynes 2007 Cancer Brain Tumors Human Mobile Phones   “Use of Mobile Phones in Norway and Risk of Intracranial Tumors”
Kleihues P. Cavence W. 2000 Neurological CNS Tumors Human EMFs   “Pathology and Genetics of Tumors of the Nervous System”
Koivisto et al. 2000 Neurological Memory Loss Human GSM Phones   “The Effects of Electromagnetic Field Emitted by GSM Phones on Working Memory”
Koivisto, Revonsuo, Krause, et al. 1999 Neurological Decreased Response Time Human   902 MHz “Effects of 902 MHz Electromagnetic Field Emitted by Cellular Telephones on Response Time in Humans”
Kolodynski, A., and Kolodynska, V. 1996 Neurological Decreased Motor and Psychological functions Human Radio Location Station   “Motor and Psychological Functions of School Children Living in the Area of the Skrunda Radio Location Station in Latvia”
Kondo, T. et al. 1985 Hormonal / Genotoxic DNA Damage In Vitro   1.2 MHz “Damage in DNA Irradiated with 1.2 MHz Ultrasound and its Effect on Template Activity of DNA for RNA Synthesis”
Konig, H.L. 1974 Neurological Behavioral Changes Human ELF Electric Fields   “Behavioural Changes in Human Subjects Associated with ELF Electric Fields”
Kotwicka and Warchol 1998 Immune Diseases Mediation of hormones-luteinizing, testosterone, prolactin, growth        
Kramarenko, A., Ran, U. 2003 Neurological EEG Activity of the Brain Human High Freq EMFs   “Effects of High-Frequency Electromagnetic Fields on Human EEG: a Brain-Mapping Study”
Krause et al. 2000 Neurological EEG Activity of the Brain Human EMFs   “Effects of Electromagnetic Fields Emitted by Cellular Phones on the EEG During A Memory Task”
Kraut, A., et al. 1994 Cancer In Childhood Human Home Electrics   “Residential Electric Consumption and Childhood Cancer in Canada”
Kundi, Mild, Hardell, Mattson 2004 Cancer   Human Cell Phones   “Mobile Telephones and Cancer: A Review of Epidemiological Evidence”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Kwee, et al. 2001 Hormonal / Genotoxic Increase of Stress Protein in Human Cells In Vitro Cell Phone   “Twenty Minutes of Cell Phone RFR Exposure at 0.0021W / kg Increased Stress Protein In Human Cells”
Lagorio, Rossi, Vecchia, DeSantis, et al. 1997 Cancer   Human Radiofrequencies   “Mortality of Plastic-Ware Workers Exposed to Radiofrequencies”
Lagroye, I., and Poncy, J. 1998 Hormonal / Genotoxic c-jon and c-fos oncoproteins In Vitro   50-Hz “Influences of 50-Hz Magnetic Fields and Ionizing Radiation on c-jon and c-fos Oncoproteins”
Lahkola, Salminen, Auvinen 2005 Cancer Brain Tumors Human Mobile Phones   “Selection Bias Due to Differential Participation in a Case-control Study of Mobile Phone Use and Brain Tumors”
Lai and Singh 1995 Hormonal / Genotoxic Free radical damage to DNA strands In Vivo Low Microwave Exposure   “Acute Low-Intensity Microwave Exposure Increases DNA Single Strand Breaks in Rat Brain Cells”
Lai and Singh 1996 Hormonal / Genotoxic DNA strand damage In Vivo Electromagnetic Radiation   “Single and Double Strand DNA Breaks in Rat Brain Cells After Acute Exposure to Radiofrequency Electromagnetic Radiation”
Lai and Singh 1997 Hormonal / Genotoxic DNA strand breakage and melatonin reduction In Vivo Magnetic Fields 60-Hz “Melatonin and N-tert-butyl-a-phenylnitrone Block 60 Hz Magnetic Field Induced DNA Single and Double Strand Breaks in Rat Brain Cells”
Lai, E.K., et al. 1986 Hormonal / Genotoxic Free radicals generated in brain, spleen, and liver In Vivo Radiofrequency Radiation   “In Vivo Spin Trapping of Free Radicals Generated in Brain, Splee, and Liver During Irradiation of Mice”
Lamble et al. 1999 Neurological Cognitive Impairment Human Cell Phone  
Lancranjan, I. et al. 1975 Reproductive Dysfunctional gonads Human Microwaves   “Gonadic Function of Workmen with Long-term Exposure to Microwaves”
Larsen et al. 1991 Reproductive          
Lass, Tuulik, Ferenets, Riisalo, et al. 2002 Neurological Decreased Performance in Visual Memory Tasks Human EMR 450 MHz “Effects of 7Hz-Modulated 450 MHz Electromagnetic Radiation on Human Performance in Visual Memory Tasks”
Lebedeva et al. 2001 Neurological   Human EMFs   “Investigation of Brain Potentials in Sleeping Humans Exposed to the Electromagnetic Field of Mobile Phones”
Lee, T, Ho, S., Tsang, L., Yanf, S. et al. 2001 Neurological Attention Deficit Human EMFs   “Effect on Human Attention of Exposure to the Electromagnetic Field Emitted by Mobile Phones”
Lee, T, Lam, P., Lee, L., Chan, C. 2003 Neurological Attention Deficit Human EMFs   “The Effect of the Duration of Exposure to the Electromagnetic Field Emitted by Mobile Phones on Human Attention”
Leffell 2000 Cancer Melanoma Human     “The Scientific Basis of Skin Cancer”
Lester, J. R. 1985 Cancer   Human EMFs   “Reply to: Cancer Mortality and Air Force Bases”
Lester, J.R. and D.F. Moore 1982 Cancer   Human Electromagnetic Radiation   “Cancer Incidence and Electromagnetic Radiation”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Leszczynski, Joenvaara, Reivinen, Kuokka 2002 Hormonal / Genotoxic Blood Brain Barrier Affected In Vitro Mobile Phone Radiation   “Non-thermal Activation of the hsp27 / p38MAPK Stress Pathway by Mobile Phone Radiation in Human Endothelial Cells”
Leung, F.C. et al. 1988 Cancer Mammary Tumors In Vivo      
Li et al. 1999 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux and cell damage In Vitro EMF 50-Hz “Effects of 50 Hz Magnetic Fields on Gap Junction Intercellular Communication”
Li, Gilles, Theriault and Lin 1997 Cancer Leukemia Human      
Liboff, A.R. et al. 1987 Hormonal / Genotoxic Increased DNA Synthesis In Vitro     “Calcium-45 Cyclotron Resonance in Human Lymphocytes”
Liburdy, R.P., et al. 1993 Cancer Breast In Vitro ELF 60-Hz “ELF Magnetic Fields, Breast Cancer, and Melatonin: 60Hz Fields Block Melatonin’s Oncostatic Action on ER+ Breast Cancer Cell Proliferation”
Liburdy, R.P., et al. 1993 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux / influx Human EMF 60-Hz “Experimental Evidence for 60 Hz Magnetic Fields Operating Athrough the Signal Transduction Cascade-effects on calcium ion influx and c-MYC mRNA Induction”
Lilienfeld et al. 1978 Cardiac Disease Heart Attack Human EMFs   “Foreign Service Health Status Study-Evaluation of Health Status of Foreign Service and Other Employees from Selected Eastern European Posts”
Lilienfeld et al. 1978 Neurological   Human EMFs   “Foreign Service Health Status Study-Evaluation of Health Status of Foreign Service and Other Employees from Selected Eastern European Posts”
Lilienfeld et al. 1978 Cancer   Human EMFs   “Foreign Service Health Status Study-Evaluation of Health Status of Foreign Service and Other Employees from Selected Eastern European Posts”
Lin et al. 1994 Hormonal / Genotoxic Genetic Damage Human EMFs   “Specific Region of the c-myc Promoter is Responsible for Electric and Magnetic Fields”
Lin et al. 1985 Cancer Brain Tumors and Leukemia Human EMFs   “Occupational Exposure to Electromagnetic Fields and the Occurance of Brain Tumors”
Lindbohm, M. et al. 1992 Reproductive Miscarriages and Increased Birth Defects Human VDTs   “Magnetic Fields of Video Display Terminals and Spontaneous Abortion”
Linet, M.S., et al. 1997 Cancer Acute Lymphoblastic Leukemia Human Magnetic Fields   “Residential Exposure to Magnetic Fields and Acute Lymphoblastic Leukemia in Children”
Linet, Taggart, Severson, Cerham, et al. 2006 Cancer Non-Hodgkin Lymphoma Human Cell Phones   “Cellular Telephones and non-Hodgkin Lymphoma”
Lin-Liu, S. and Adey, W.R. 1982 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux / influx In Vitro Microwave Fields   “Low Frequency Amplitude Modulated Microwave Fields Change Calcium Efflux Rates from Synaptomes”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Lissonin, P., et al. 1986 Cancer Brain Human     “A Clinical Study of the Pineal Gland Activity in Oncologic Patients”
Litovitz et al. 1997 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux / influx Human Cell & VDT’s   “Amplitude Windows and Transiently Augmented Transcription from Exposure to Electromagnetic Fields”
Lonn, Ahlbom, Christensen, Johansen, et al. 2006 Cancer Parotid Gland Tumor Human Mobile Phone   “Mobile Phone Use and Risk of Parotid Gland Tumor”
Lonn, Ahlbom, Hall, Fetching, et al. 2004 Neurological Acoustic Neuroma Human Cell Phones   “Mobile Phone Use and the Risk of Acoustic Neuroma”
Lonn, Ahlbom, Hall, Fetching, et al. 2005 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Long-term Mobile Phone Use and Brain Tumor Risk”
Loomis, D.P. and D.A. Savitz 1990 Cancer Brain Cancer and Leukemia Human     “Mortality From Brain Cancer and Leukemia Among Electrical Workers”
Loomis, D.P., et al. 1994 Cancer Breast Human EMFs   “Breast Cancer Mortality Among Female Electrical Workers in the United States.
Loscher and Kas 1998 Neurological Altered Behavior In Vivo TV and Radio Transmitting Attenna   “Conspicuous Behavioral Abnormalities in a Dairy Cow Herd near a TV and Radio Transmitting Antenna”
Luben 1995 Immune Diseases Alters melatonin, damages immune system     4-35mG “Electical Wiring Configurations and Childhood Cancer”
Luben, R.A. et al. 1982 Immune Diseases Reduced cell response to PTH, changes in blood plasma functions In Vitro   4-35mG “Electical Wiring Configurations and Childhood Cancer”
Lyle, V.V. et al. 1986 Cancer Decreases the ability of T-lymphocytes to attack cancer cells In Vitro Power lines   “Adult Cancer Related to Electrical Wire Near the Home”
Maby, LeBouquin, Jeannes, Faucon 2006 Neurological Auditory System Damage Human GSM Fields   “Scalp Localization of Human Auditory Cortical Activity Modified by GSM Electromagnetic Fields”
Maby, LeBouquin, Jeannes, Faucon, Liegeois-Chauvel, et al. 2005 Neurological Auditory System Damage Human GSM Fields   “Effects of GSM Signals on Auditory Evoked Responses”
Mack, C. et al 1991 Cancer Brain Tumors and Chronic Myeloid Leukemia Human   50-Hz “50-Hz Electromagnetic Environment and the Incidence of Childhood Cancers in Stockholm County”
Mader D, Peralta S. 1992 Cancer   Human Magnetic Fields 60 Hz “Residential Exposure to 60-Hz Magnetic Fields from Appliances”
Maes, et al. 1996 Cancer Increased tumor production in human lymphocytes Human Power lines   “Case Caontrol Study of Childhood Cancer and Exposure to 60-Hz Magnetic Fields
Maes, Verschaaeve, Arroyo, DeWagter 1993 Hormonal / Genotoxic Cytogenetic Effects on Lymphocytes In Vitro   2459 MHz “In Virto Cytogenetic Effects of 2450 MHz waves on Human Peripheral Blood Lymphocytes”
Magone 1996 Reproductive   In Vitro EMFs   “The Effect of Electromagnetic Radiation from the Skrunda Radio Location Station on Spirodela Polyrhiza Schleiden Cultures”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Magras and Xenos 1997 Reproductive Miscarriage In Vivo Elecblankets   “Magnetic Field Exposure from Electrical Appliances and Childhood Cancer”
Maier, Blakemore, Koivisto 2000 Neurological   Human Mobile Phones   “The Health Hazards of Mobile Phones”
Maier, M. 2006 Neurological Brain Function Interference Human Mobile Phones   “Brains and Mobile Phones”
Malyapa, Ahem, Bi, Straube, LaRegina, Pickard, RotiRoti 1988 Hormonal / Genotoxic DNA damage In Vitro   2450 MHz “DNA Damage in Rat Brain Cells After In Vivo Exposure to 2450 MHz Electromagnetic Radiation and Various Methods of Euthanasia”
Malyapa, Ahem, Bi, Straube, LaRegina, Pickard, RotiRoti 1997 Hormonal / Genotoxic DNA damage In Vivo   835.62 and 847.74 MHz “Measurement of DNA Damage After Exposure to Electromagnetic Radiation in the Cellular Phone Communication Frequency Band”
Mann and Roschkle 1996 Neurological Sleep Interference Human High EMF   “Effects of Pulsed High-Frequency Electromagnetic Fields on Human Sleep”
Mann, Wagner, Brunn, Hassan, Hiemke, Roschke 1998 Neurological   Human High EMFs   “Effects of Pulsed High-Frequency Electromagnetic Fields on the Neuroendocrine System””
Marinelli, et al. 2004 Hormonal / Genotoxic Immune System diseases In Vitro   900 MHz “Exposure to 900-MHz RFR Affected Cell’s Self-Defense Responses”
Marino, A.A., and R.O. Becker 1980 Reproductive Birth Deformities, Stunted Growth, Increased Infant Mortality In Vivo   2-3mG “Childhood Leukemia and Exposure to Electricity”
Marino, A.A., and R.O. Becker 1976 Neurological Biological Stresses In Vivo   2-3mG “Childhood Leukemia and Exposure to Electricity”
Martin, A.H. 1988 Reproductive Abnormalities in developing embryos In Vivo   60-Hz “The Risk of Childhood Leukemia from Home Exposure to Resonance from Static and Power Frequency Magnetic Fields.
Maskarinec et al. 1994 Cancer Leukemia Human Radio Towers   “Investigations of a Childhood Leukemia Cluster Near Low-Frequency Radio Towers in Hawaii”
Mastryvkova, V.M. et al. 1978 Hormonal / Genotoxic Changes in cells ability to synthesize DNA In Vivo home electrics   “Archives of Environmental Health”
Matanowski, G. et al. 1988 Cancer Brain Tumors, Leukemia, Male Breast Cancer Human   50-60-Hz “Childhood Leukemia in Relation to Residential Magnetic Fields”
Mattel et al. 1999 Hormonal / Genotoxic          
McCredie M, Maisonneuve P, Boyle, P 1994 Cancer Brain Tumors Human EMFs   “Perinatal and Early Postnatal Risk Factors for Malignant Brain Tumors in New South Wales”
McDowell et al. 1983 Cancer Leukemia Human High EMF   “Neuroblastoma and Paternal Occupation”
McKenzie, Yin and Morrell 1998 Cancer Leukemia Human High EMF   “Paternal Occupation and Brain Cancer of Offspring: A Mortality-Based Case-Control Study”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
McLaughlin, J.R. 1953 Neurological   Human Power lines   “A Survey of Possible Health Hazards from Exposure to Microwave Radiation”
McLaughlin, J.R. 1953 Cancer Leukemia Human dose / response link   “A Survey of Possible Health Hazards from Exposure to Microwave Radiation”
McLean and Stuchly 1991 Cancer Tumor Growth In Vivo dose / response link   Epidemiological Study
McNamee, J.P., et al. 2002 Hormonal / Genotoxic DNA damage In Vitro   1.9 GHz “DNA Damage in Human Leukocytes After Acute In Vitro Exposure to 1.9 GHz Pulse-Modulated Radiofrequency Field”
Meltz 1995 Hormonal / Genotoxic DNA damage Human EF Fields   “Biological Effects Versus Health Effects: An Investigation of the Genotoxicity of Microwave Radiation”
Metcalf et al. 1999 Hormonal / Genotoxic Calcium Ion eflux In Vitro EMF’s   “Wild Type p53 Protein Shows Calcium-dependent Binding of F-actin”
Michelozzi et al. 1998 Cancer Leukemia Human Radio Transmitter   “Risk of Leukemia and Residence Near a Radio Transmitter in Italy”
Mild et al. 1998 Neurological Weakness, irritability, fatigue, sleep disturbance Human Elecblankets   “Possible Effects of Electric Blankets and Heated Waterbeds on Fetal Development”
Milham, S. 1982 Cancer Leukemia Human   2mG Plus “Mortality From Leukemia in Workers Exposed to Electric and Magnetic Fields”
Milham, S. 1985 Cancer Leukemia Human Power lines   “Mortality in Workers Exposed to Electromagnetic Fields”
Milham, S. 1988 Cancers Leukemia, Lymphoma, Hodgkin’s Disease Human Magnetic Fields   “Increased Mortality in Amateur Radio Operators Due to Lymphatic and Hematopoietic Malignancies”
Miller, A., et al. 1996 Cancer Leukemia Human EMF’s 60-Hz “Leukemia Following Occupational Exposure to 60-Hz Electric and Magnetic Fields Among Ontario Electric Utility Workers”
Mitchell D, Switzer W, Bronaugh, E. 1977 Neurological Hyperactivity In Vivo Microwave Radiation   “Hyperactivity and Disruption of Operant Behavior in Rats after Multiple Exposure to Microwave Radiation”
Montminy et al. 1990 Cancer Deregulation of proto oncogene Human Power lines   “Leukemia in Workers Exposed to Electric and Magnetic Fields”
Mora, Crippa, Mora, Dellepiane 2006 Neurological Auditory System Damage Human Cell Phone Radiation   “A Study of the Effects of Cellular Telephone Microwave Radiation on the Auditory System in Healthy Men”
Morgan, Kelsh, Zhao, et al. 2000 Cancer Brain and Lymphatic / Hematopoietic Human Radiofrequency   “Radiofrequency Exposure and Mortality from Cancer of the Brain and Lymphatic / Hematopoietic Systems”
Moscovici et al. 1974 Cardiac Disease   Human EMF’s   “Leukemia Mortality in Electrical Workers in England and Wales”
Moulder, Erdreich, Malyapa, et al. 1999 Cancer   Human Cell Phones   “Cell Phones and Cancer: What is the evidence for a connection?”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Muhm, J.M. 1992 Cancer   Human EMFs   “Mortality Investigation of Workers in an Electromagnetic Pulse Test Program”
Muscat, Malkin, Thompson, Shore, et al. 2000 Cancer Brain Human Cell Phone   “Handheld Cellular Telephone Use and the Risk of Brain Cancer”
Muscat, Stellman, Malkin, Thompson, et al. 2001 Cancer Brain Human Cell Phones   “Handheld Cellular Telephones and Brain Cancer Risk”
Nahas, El 1989 Hormonal / Genotoxic Changes in cells In Vitro High EMF   “Cancer Mortality in Males”
Nam, K, Kim, SW, Kim, SC, Kim, DW 2006 Neurological   Human Cell Phones   “Effects of RF Exposure of Teenagers and Adults by CDMA Cellular Phones”
Navakatikian and Tomashevskaya 1994 Neurological Behavioral Changes In Vivo Low Intensisty RFR   “RFR at Low Intensities (0.01-0.1mW / cm2; 0.0027-0.027W / kg) Induced Behavioral and Endocrine Changes in Rats”
Navarro, Segura, Portoles, de Mateo 2003 Neurological   Human Microwave   “The Microwave Syndrome: A Preliminary Study in Spain”
Nawrot, McRee and Galvin 1985 Reproductive Miscarriage In Vivo Microwave Radiation 2.45Ghz “Teratogenic, Biochemical, and Histological Studies with Mice Prenatally Exposed to 2.45 GHz Microwave Radiation”
Nordenson, I. et al. 1984 Hormonal / Genotoxic Elevated rates of chromosomal breaks in lymphocytes Human High EMF   “Cancer Mortality in Males”
Nordstrom et al. 1988 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations in peripheral human lymphocytes Human High EMF   “Cancer Mortality in Males”
Nordstrom et al. 1983 Reproductive Abnormal Development in Human Fetuses Human High EMF   “Cancer Mortality in Males”
Nordstrom, S. et al. 1983 Hormonal / Genotoxic Chromosome Breaks Human High EMF   “Cancer Mortality in Males”
Novoselova, et al. 1999 Hormonal / Genotoxic Immune System diseases In Vivo Low Intensity RFR   “Low Intensity RFR Affects Functions of the Immune System”
O’Connor and Persinger 1997 Neurological S.I.D.S. Human High EMF   “Occupational Exposure to EMF’s and the Occurrence of Brain Tumors”
Oftedal, Wilen, Sandstrom, Mild 2000 Neurological   Human Mobile Phone   “Symptoms Experienced in Connection with Mobile Phone Use”
Oktay, M., Dasdog, S. 2006 Neurological Auditory System Damage Human Cell Phones   “Effects of Intensive and Moderate Cellular Telephone Use on Hearing Function”
Oraevskii et al. 1998 Cardiac Disease Heart Attack Human EMFs 100mG “Leukemia and Occupational Exposure to EMF’s”
Oscar and Hawkins 1977 Neurological Altering the Blood Brain Barrier System In Vivo Microwave Radiation   “Microwave Alteration of the Blood-Brain Barrier System of Rats”
Ossenkopp, K.P. et al. 1983 Neurological Interference with pineal gland activity In Vivo     “Review of Epidemiological Studies of the Health Effects of Living Near or Working with Electricity Generation or Transmission Equipment”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Ouellet-Hellstrom and Stewart 1993 Reproductive Miscarriage Human Radiation   “Leukemia Risk Among U.S. White Male Coal Miners”
Owen, R.D. 2000 Neurological   Human Mobile Phones   “Possible Health Risks of Radiofrequency Exposure from Mobile Telephones”
Oysu, Topak, Celik, Yilmaz, et al. 2005 Neurological Auditory System Damage Human Mobile Phones   “Effects of the Acute Exposure to the Electromagnetic Field of Mobile Phones on Human Auditory Brainstem Responses.
Ozturan, Erdem, Miman, Kalcioglu, et al. 2002 Neurological Auditory System Damage Human Mobile Phones   “Effects of the Electromagnetic Field of Mobile Telephones On Hearing”
Papageorgiou, Nanou, Tsiafakis, Capsalis, et al. 2004 Neurological EEG Activity of the Brain Human Mobile Phone   “Gender Related Differences on the EEG During a Simulated Mobile Phone Signal”
Papageorgiou, Nanou, Tsiafakis, Kapareliotis, et al. 2006 Neurological Attention Deficit Human Mobile Phone   “Acute Mobile Phone Effects on Pre-Attentive Operation”
Paraedi, Kharitonov, Hanazawa, Barnes 2001 Neurological Vasodilator response Human Mobile Phones   “Local Vasodilator Response to Mobile Phones”
Parazzini, Parazzini, Tognola, Thuroczy, et al. 2007 Cardiovascular Heart Rate Variability Human GSM mobile phones   “Electromagnetic Fields Produced by GSM Cellular Phones and Heart Rate Variability”
Park, et al. 2004 Cancer Leukemia Human AM Radio Broadcasting Towers   “Higher Mortality Rates for All Cancers and Leukemia in Some Age Groups in the Area Near the AM Radio Broadcasting Towers”
Park, R.L. 2001 Cancer   Human Cell Phones   “Cellular Telephones and Cancer: How Should Science Respond?”
Park, R.M., et al. 1990 Cancer Brain Human     “Brain Cancer Mortality at a Manufacture of Aerospace Electrochemical Systems”
Parola, A.H. et al. 1988 Reproductive Changes in chicken embryo fibroblast cells In Vivo High EMF   “Leukemia in Electrical Workers in New Zealand”
Parslow, Hepworth, McKinney 2003 Cancer   Human Cell Phones   “Recall of Past Use of Mobile Phone Handsets”
Pasche, Erman, Hayduk, Mitler, et al. 1996 Neurological Insomnia Human Low energy emissions   “Effects of Low Energy Emission Therapy in Chronic Psychophysiological Insomnia”
Pau, Sievert, Eggert, Wild 2005 Neurological Stimulation of the Vestibular Organ Human EMFs   “Can Electromagnetic Fields Emitted by Mobile Phones Stimulate the Vestibular Organ?”
Paullson, B. 1989 Reproductive Congenital Fetal Malformations In Vivo     “Background Radiation, Electrical Work, and Some Other Exposures Associated with Acute Myeloid Leukemia”
Pearce, N.E., et al. 1985 Cancer Leukemia Human     “A Case-Control Study of Leukemia at a Naval Shipyard”
Perry et al. 1991 Neurological          
Persson, Salford, Brun 1997 Hormonal / Genotoxic Permeability of the Blood Brain Barrier In Vivo EMFs   “Blood-brain Barrier Permeability in Rats Exposed to Electromagnetic Fields Used in Wireless Communication”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Peters 1991 Cancer Brain Human RF / ELF / duration   “Brain Tumor Mortality Risk Among Men with Electrical and Electronic Jobs”
Peters 1991 Cancer Leukemia Human     “Occupational Exposures and Brain Cancer Mortality”
Peters and Bowan 1991 Cancer Leukemia Human     “Leukemia and Occupation in Sweden”
Petrides, M. 2000 Neurological Brain Function Interference Human Cell Phones   “Exposure to Electromagnetic Fields by Using Cellular Telephones and Its Influence on the Brain””
Petrides, M. 2001 Neurological Attention Deficit Human Cell Phones   “Use of Cellular Telephones and Performance on Tests of Attention”
Pfluger et al. 1996 Neurological Sleep disturbances, heart attacks, increased free radical damage Human Cable Splicers   “Leukemia in Telephone Company Employees”
Phelan et al. 1992 Hormonal / Genotoxic Free radicals in cell membranes Human     “Brain Cancer and Leukemia Mortality Among Electrical Workers”
Philips et al. 1992 Hormonal / Genotoxic Genetic Damage Human EMF   “Magnetic Field Exposure in Relation to Leukemia and Brain Cancer Mortality Among Electrical Utility Workers”
Philips et al. 1998 Hormonal / Genotoxic DNA strand breaks In Vitro Cellular Phones   “DNA Damage in molt-4 Lymphoblastoid Cells Exposed to Cellular Telephone Radiofrequency Fields In Vitro
Phillips, J.L. and W.D. Winters 1986 Cancer Colin / Increases in transferrin receptors in cells In Vitro High EMF 60-Hz “Transferrin Binding to Two Human Colon Carcinoma Cell Lines: Characteristics and Effect of 60-Hz Electromagnetic Fields
Phillips, J.L. and W.D. Winters 1986 Cancer Accelerates malignant growth of cancer cells In Vitro Electric and Magnetic Field   “In Vitro Exposure to EMFs: Changes in Tumor Cell Properties”
Phillips, R.D. 1983 Reproductive Birth Defects In Vivo Electric Field Exposure    
Phillips, R.D., L. Anderson, and Kaune 1987 Neurological Suppression of Melatonin In Vivo     “Results of an Epidemiological Cancer Study Among Electrical Workers in Finland”
Prausnitz, S. and C. Susskind 1962 Cancer Leukemia In Vivo EMFs   “Effects of Paternal EMF Exposure on Offspring”
Preece et al. 1999 Neurological Decreased Cognitive Performance Human EMFs 915 MHz “Effect of a 915-MHz Simulated Mobile Phone Signal on Cognitive Function in Man”
Preece, A.W. 2000 Neurological   Human Cell Phones   “Mobile Phones and Human Heads”
Preston-Martin et al. 1993 Cancer Brain Human EMFs   “Effects in Human Lymphocytes of Power Frequency Electric Fields”
Quan et al. 1992 Immune Diseases Suppression of Immune System Factors Human Microwave EMR   “Microwave Heating of Human Breast Mile Significantly Suppressed the Specific Immune System Factors for E. Coli Compared to Conventional Heating”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Ray and Wallis 1982 Immune Diseases Mediation of hormones-luteinizing, testosterone, prolactin, growth In Vitro EMF   “Involvement of Calcium Ions in Dopamine Inhibition of Protactin From Sheep Pituitary Cells”
Regel, Negovetic, Roosli, Berdinas, et al. 2006 Neurological Decreased Cognitive Performance Human EMFs   “UMTS Base Station-Like Exposure, Well-being, and Cognitive Performance”
Reif, J.S., et al. 1989 Cancer Brain Human EMF   “Immunological and Cancer-Related Effects of Exposure to Low-Level Microwave and RF Fields”
Reiser H., Dimpfel, W., Schober, F. 1995 Neurological Brain Function Interference Human EMFs   “The Influence of Electromagnetic Fields on Human Brain Activity”
Reite M, Higgs L, Lebet J, Barbault A, et al. 1994 Neurological Sleep Disturbances Human Low energy emissions   “Sleep Inducing Effect of Low Energy Emission Therapy”
Reiter 1994 Cancer Degenerative diseases of the brain Human Radio Transmitter   “Cancer Morbidity Among Workers in the Telecommunications Industry”
Reiter 1994 Hormonal / Genotoxic Alters calcium ion homeostasis, reduction of melatonin       “Cancer in the Electric Power Industry”
Repacholi et al. 1997 Neurological Athermal carcinogenic, teratogenic effects In VIvo     “Occupational Risks for Brain Cancer”
Repacholi, M.H., et al. 1997 Cancer Lymphoma In Vivo EMFs 900 MHz “Lymphomas in E mu-Pim1 Transgenic Mice Exposed to Pulsed 900 MHz Electromagnetic Fields”
Reuter 1987 Cardiovascular   Human High EMF   “Astocytoma Risk Related to Job Exposure to Electric and Magnetic Fields”
Rillema 1980 Immune Diseases Mediation of hormones-luteinizing, testosterone, prolactin, growth       “Incidence of Leukemia in Occupations with Potential EMF Exposure in U.S. Navy Personnel”
Robert, E. 1999 Reproductive Miscarriage Human EMFs   “Intrauterine Effects of Electromagnetic Fields – Low Frequency, Mid-Frequency RF, and Microwave”
Robinette 1980 Cancer   Human EMFs   “Electrical Workers: An Analysis of Cancer Registration in England”
Robinette et al. 1980 Neurological   Human VDT’s   “Embryonic Changes Induced by Weak Extra-Low Frequency EMF’s”
Robinette et al. 1980 Cancer   Human VDT’s   “Working with Visual Display Units”
Robinette, Siverman, Jablon 1980 Cardiovascular Heart Attack Human Radar Beams   “Effects Upon Health of Occupational Exposure to Microwave Radiation”
Roosli, Michel, Keuhni, Spoerri 2007 Cancer Brain Tumor Human Cell Phones   “Cellular Telephone Use and Time Trends in Brain Tumor Mortality from 1969 to 2002”
Rose, Barber and Lyle 1998 Hormonal / Genotoxic Suppression of pineal melatonin In Vivo VDT’s    
Rosenthal and Beering 1968 Reproductive Reproductive problems Human EMFs 60-Hz  
Rosenthal and Beering 1968 Cancer Leukemia Human EMFs 60-Hz  
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Rothman, Chou, et al. 1996 Cancer   Human Cell Phones   “Assesment of Cellular Telephone and Other Radio Frequency Exposure for Epideiological Research”
Rothman, K. J. 2000 Cancer   Human Cell Phones   “Epidemiological Evidence on Health Risks of Cellular Telephones”
Rothman, K. J. 2001 Cancer Brain Tumor Human Cell Phones   “Cellular Telephones and Risk for Brain Tumors”
Rothman, Loughlin, Funch, Dreyer 1996 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Overall Mortality of Cellular Telephone Customers”
Rubin, Das Munshi, Wessely 2005 Neurological Hypersensitivity Human EMFs   “Electromagnetic Hypersensitivity: A Systematic Review of Provocation Studies”
Rubin, Hahn, Everitt, Cleare, et al. 2006 Neurological   Human Mobile Phones   “Are Some Participants Sensitive to Mobile Phone Signals? Within Participants Double Blind Randomised Provocation Study”
Russo, Fox, Cinel, Boldini, et al. 2006 Neurological Attention Deficit Human Mobile Phones   “Does Acute Exposure to Mobile Phones Affect Human Attention?”
Ryan P, Lee M, North J, et al. 1992 Cancer Brain Tumors Human EMFs   “Risk Factors for Tumors of the Brain and Meninges: Results from the Adelaide Adult Brain Tumor Study”
Sagripanti and Swicord 1986 Hormonal / Genotoxic DNA strand breaks Human EMFs 60-Hz “Evidence of Stress in Rats Exposed to 60-Hz Electric Fields”
Salford et al. 1996 Neurological Permeability of the Blood Brain Barrier In Vivo Radiation   “Permeability of the Blood Brain Radiation on Cytolytic T Lymphocytes”
Salzinger   Neurological Changes in learning ability and performance In Vivo EMF   “Time Varying Magnetic Fields Cause Cell Transformations”
Samkange-Zeeb, Berg, Blettner 2004 Neurological   Human Cell Phones   “Validation of Self-Reported Cellular Phone Use”
Santini, R, Santini, P, LeRuz, P, Danze, J 2003 Neurological   Human Cell Phone Base Stations   “Survey Study of People Living in the Vacinity of Cellular Phone Base Stations”
Sarkar S, Ali S, Behari J 1994 Hormonal / Genotoxic DNA Abnormalities In Vivo Microwaves   “Effect of Low Power Microwave on the Mouse Genome: A Direct DNA Analysis”
Saunders, Kowalczuk and Sienkiewicz 1991 Immune Diseases Tissue heating Human EMF    
Savitz 1995 Cancer Brain and Breast Human EMFs 60-Hz “Animal Studies on the Role of 50 / 60-Hertz Magnetic Fields in Carcinogenesis”
Savitz 1997 Neurological ALS (Lou Gehrig’s) and Alzheimers Human EMFs 50-Hz  
Savitz D, Checkoway H, Loomis D. 1998 Neurological Neurodegenerative diseases Human Magnetic Fields   “Magnetic Field Exposure and Neurodegenerative Disease Mortality Among Electric Utility Workers”
Savitz D, John E, Kleckner R 1990 Cancer In Childhood Human Magnetic Fields   “Magnetic Field Exposure from Electrical Appliances and Childhood Cancer”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Savitz et al. 1988 Cancer   Human EMFs 60-Hz “Power Frequency Electric Field Induced Biological Changes in Successive Generations of Mice”
Savitz et al. 1990 Cancer Brain Tumors In Vivo EMFs 60-Hz “Biological Effects of Electric Fields on Miniature Pigs”
Savitz, D.A. 2001 Cancer   Human EMFs   “Environmental Exposures and Childhood Cancer: Our Best May Not Be Good Enough”
Savitz, D.A. and E.E. Calle 1987 Cancer Leukemia Human ELF Fields   “Magnetic Fields and Time Dependent Effects on Development”
Scarfi, Lioi, d’Ambrosio et al. 1996 Hormonal / Genotoxic   In Vitro EMFs 50 Hz “Effects of 50 Hz EMF exposure on micronucleus formation and apoptosis in transformed and nontransformed human cell lines”
Schoemaker, M.J., et al. 2005 Neurological Acoustic Neuroma Human Cell Phones   “Mobile Phone Use and the Risk of Acoustic Neuroma: Results of the Interphone Case-control Study in Five North European Countries”
Schreiber, Swaen, Geijers, et al. 1993 Cancer   Human Electrical Transmission Equipment   “Cancer Mortality and Residence Near Electricity Transmission Equipment: A Retrospective Cohort Study”
Schuz and Michaelis 1997 Cancer Leukemia Human EMF’s   “Purkinje Nerve Cell Changes Caused by Electric Fields
Schuz, J. et al. 2006 Cancer Glioma and Meningioma Human Cell Phones   “Cellular Phones, Cordless Phones, and the Risks of Glioma and Meninggioma”
Schwartz et al. 1990 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux In Vivo EMFs 60-Hz “Electron Microscope Observation on Rat Cerebellum and Hippocampus After Exposure to 60-Hz Electric Fields”
Seegal, R.F. 1989 Neurological Changes in the production of neurochemicals In Vivo EMF Exposure   “Effects of Weak Amplitude Modified Microwave Fields on Calcium Efflux”
Selvin et al. 1992 Cancer   Human EMF Exposure   “The Effect of Continuous Exposure of Low Frequency Electric Fields on Three Generations of Mice”
Shandala, M.G., et al. 1979 Neurological Behavioral Changes In Vivo Microwave Radiation   “Study of Non-ionizing Microwave Radiation Effects on the Central Nervous System and Behavior Reactions”
Sienkiewicz, Saunders and Kowalczuk 1991 Immune Diseases Tissue heating Human EMF Exposure   “Effects of Modulated RF Energy on the EEGs of Mammalian Brains”
Sievert, U., Eggert, S., Pau, H.W. 2005 Neurological Negative effect on auditory functions Human Cell Phones   “Can Mobile Phone Emissions Affect Auditory Functions of Cochlea or Brain Stem?”
Singh et al. 1995 Hormonal / Genotoxic DNA strand breaks In Vivo EMFs 60-Hz  
Skyberg et al. 1993 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations in human lymphocytes Human 45-Hz-60-Hz EMF’s   “The Effect of ELF Magnetic Fields on Human Performance: A Preliminary Study”
Smith, S. 1985 Cancer Tumor Growth In Vivo EMFs 50-60-Hz “Human Exposure to 50-Hz Electric Currents”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Sobel E, Davanipour, Z. 1996 Neurological Alzheimers Human EMF   “Electromagnetic Field Exposure May Cause Increased Production of Amyloid Beta and Eventually Lead to Alzheimer’s Disease”
Sobel E, Davanipour, Z. 1995 Neurological Alzheimers Human EMF   “Occupations with Exposure to Electromagnetic Fields: A Possible Risk Factor for Alzheimer’s Disease”
Sobel E, Dunn M, et al. 1996 Neurological Alzheimers Human EMF   “Elevated Risk of Alzheimer’s Disease Among Workers with Likely Electromagnetic Field Exposure”
Soma-Sakar 1992 Hormonal / Genotoxic Changes in DNA in brains and testes In Vivo EMFs 50-60-Hz “Interaction with Biological Systems with Static and ELF Electric and Magnetic Fields”
Somosy, et al. 1991 Hormonal / Genotoxic Molecular / Structual Changes in Cells In Vivo RFR 0.024 W / kg “RFR at 0.024 W / kg Caused Molecular and Structural Changes in Cells of Mouse Embryos”
Speers, M.A., et al. 1988 Cancer Brain Tumors Human EMFs 60-Hz “A Double-Blind Evaluation of 60-Hz Field Effects on Human Perfomance, Physiology, and Subjective States”
Spitz and Johnson 1985 Cancer Brain / Neuroblastoma Human EMFs 60-Hz “Chronic Exposure of Primates to 60-Hz Electric and Magnetic Fields”
Stang et al. 2001 Cancer Uveal Melanoma Human Radiofrequency Radiation   “The Possible Role of Radiofrequency Radiation in the Development of Uveal Melanoma”
Stark et al. 1997 Hormonal / Genotoxic Reduction of melatonin In Vivo EMFs 60-Hz “Reduced Nocturnal Morphine Analgesia in Mice Following a Magentic Disturbance”
Steneck et al. 1980 Cardiovascular Heart Attack Human EMFs 10V 60-Hz “Neurites Grow Faster Toward the Cathode Than the Anode in a Steady Field”
Steneck et al. 1980 Cancer Leukemia Human EMFs 60-Hz “Biological Effects of High-Strength Electric Fields on Small Laboratory Animals”
Stern, F.B. 1986 Cancer Leukemia / Acute Myelogenous Human EMFs 60-Hz “Effects of Artificial Magnetic Fields on the Rat Pineal Gland”
Stevens, R.G. 1987 Cancer Breast In Vitro EMFs 60-Hz “Chronic Exposure to 60-Hz Electric Field Effects in Pineal Functioning in Rats”
Stodolnik-Baranska, W. et al. 1973 Hormonal / Genotoxic Abnormalities in human lymphocytes In Vitro EMFs 60-Hz “Diurnal Patterns in Brain Biogenic Amines of Rats Exposed to 60-Hz Electric Fields”
Stollery, B.T. 1974 Neurological Altered Performance Human EMFs 60-Hz “Chronic Effects of 60-Hz Electric and Magnetic Fields on Primate Central Nervous System Function”
Straume, Oftedal, Johnsson 2005 Cardiovascular Increased skin temperature Human Cell Phones   “Skin Temperature Increase Caused by a Mobile Phone: A Methodological Infrared Camera Study”
Svedenstal et al. 1998 Hormonal / Genotoxic DNA strand damage Human EMFs   “Abnormalities in Organs of Mice Induced by Magnetic Fields
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Szmiegielski 1996 Cancer Pharynx Human EMF’s   “Effect of a Strong Magnetostatic Field on Proliferation of Duodenal Epithelial Cells in Mice”
Szmiegielski 1996 Cancer Stomach Human EMF’s   “Effect of EMF on Growth Pattern and Mitotic Activity of Cultured Human Fibroblastoid Cells”
Szmiegielski 1996 Cancer Colorectal Human Microwaves   “Microwave Radiation Induced Chromosome Aberrations in Corneal Epithelium of Chinese Hamsters”
Szmiegielski 1996 Cancer Liver Human EMFs   “Reproductive Hazards Among Workers at High-Voltage Substations”
Szmiegielski 1996 Cancer Lung Human Microwaves   “Natural Function and Behavior”
Szmiegielski 1996 Cancer Skin Human Low Frequency   “Exposure of Man to Magnetic Fields Alternating at Extremely Low Frequencies”
Szmiegielski 1996 Neurological   Human RF Radiation   “Effects of Chronic Microwave Irradiation on Mice”
Szmiegielski 1996 Immune Diseases Thyroid Human various frequencies   “Effects of Electromagnetic Stimuli Inhibition of Responses to PTH by Low-Energy Low-Frequency Fields”
Szmiegielski 1998 Cardiovascular Haematiopoietic Human ELF exposure   “Sensitivity of Calcium Binding in Cerebral Tissue to Weak Environmental Electric Fields”
Szmigielski, S. et al. 1986 Cancer Skin Human ELF exposure   “Sensitivity of Calcium Binding in Cerebral Tissue to Weak Environmental Electric Fields”
Szmigielski, S. et al. 1987 Cancer   Human ELF exposure   “Sensitivity of Calcium Binding in Cerebral Tissue to Weak Environmental Electric Fields”
Szmigielski, S. et al. 1987 Cardiovascular High Blood Pressure, headaches, memory loss, brain damage Human ELF exposure   “Sensitivity of Calcium Binding in Cerebral Tissue to Weak Environmental Electric Fields”
Szmigielski, S. et al. 1987 Cancer Skin In Vivo Transmission line   “A Role for the Magnetic Field in the Radiation-Induced Efflux of Calcium Ions from Brain Tissue in Vitro”
Takahashi et al. 1992 Cardiovascular   In Vitro EMF exposure   “Radiation-Induced Calcium Ion Efflux from Human Neuroblastoma Cells in Culture”
Takashima, S. et al. 1979 Neurological Changes in EEG’s In Vivo EMFs 60-Hz “The Effects of Low-Energy 60-Hz EMF Upon the Growth Related Enzyme ODC”
Takebayashi, Akiba, Kikuchi, Taki, et al. 2006 Cancer Acoustic Neuroma Human Mobile Phone   “Mobile Phone Use and Acoustic Neuroma Risk in Japan”
Tarone et al. 1991 Cancer Leukemia Human EMFs   “Residential Exposure to Magnetic Fields and Acute Lymphoblastic Leukemia in Children”
Tattersall, et al 2001 Neurological Learning and Memory Deficits Human Low Intensity RFR   “Low Intensity RFR Can Modulate the Function of the Hippocampus, Which is Involved with Learning and Memory”
Theriault 1994 Cancer Brain and Leukemia Human EMFs 60-Hz “Agar-Bridge System for Exposing Cell Cultures to Electric Fields”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen /
Bio-effecten
Studie  Technologie Frequentie Studie
Thomas, Stolley, Stemhagan, et al. 1987 Cancer Brain and Central Nervous System Cancers Human Magnetic Fields   “Brain Tumor Mortality Risk Among Men with Electrical and Electronic Jobs: A Case-control Study”
Thompson et al. 1995 Cancer Deregulation of proto oncogene In Vitro EMF exposure   “Transferrin Binding to Two Human Colon Carcinoma Cell Lines”
Thuroczy, Kuninyi, Sinay, Bakos, et al. 1997 Neurological Cerebral Blood Flow Human RF   “Human Studies on Potential Influence of RF Exposure Emitted by GSM Cellular Phones on Cerebral Circulation and EEG”
Tice, Hook and McRee 1999 Hormonal / Genotoxic   In Vitro Cell Phone Radiation   “Genetic Damage From Cell Phone Radiation”
Timchenko and Ianchevskaia 1995 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations Human EMF exposure   “Electric Power Use and Breast “Cancer: A Hypothesis”
Tomenius 1986 Cancer Tumors Human EMFs 50-Hz “50 Hz Electromagnetic Environment and the Incidence of Childhood Tumors in Stockholm County”
Tornqvist, S. et al. 1986 Cancer   Human Static Magnetic Fields   “SCE-Frequencies Following Exposure to Magnetic Fields”
Trichopoulos, D. and Adami, H. 2001 Cancer Brain Tumors Human Cell Phones   “Cellular Telephone Use and Brain Tumors”
Tsoneva, M.G. et al. 1985 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations in human lymphocytes In Vitro EMFs 50-Hz “Micronuclei Formation in Somatic Cells of Mice Exposed to 50-Hz Electric Fields”
Tynes et al. 1996 Cancer Breast Human Radio & Telegraph   “Incidence of Breast Cancer in Norewegian Female Radio Telegraph Operators”
Ugarte et al. 1998 Cardiovascular   In Vitro Magnetic Fields   “Effects of Magnetic Fields on Chromosome Set and Cell Division”
Uloziene, Uloza, Gradauskiene, Saferis 2005 Neurological Hearing Loss Human Cell Phones   “Assesment of Potential Effects of Electromagnetic Fields of Mobile Phones on Hearing”
Vacher et al. 1994 Immune Diseases Mediation of hormones-luteinizing, testosterone, prolactin, growth   EMF’s   “Pulsing EMFs Induce Cellular Transcription”
Vagero, D. et al. 1985 Cancer   Human EMF’s   “Transcriptional Patterns in X Chromosome of Sciara Following Exposure to Magnetic Fields”
Valberg, P.A. 1996 Cancer   Human Radio Freq Radiation   “Radio Frequency Radiation (RFR): The Nature of Exposure and Carcinogenic Potential”
Valjus et al. 1993 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations in human lymphocytes Human Microwaves   “Inhibition of DNA Synthesis by Microwave Radiation in L1210 Leukemia Cells”
Van Leeuwen, Lagendijk, Van Leersum 1999 Neurological Changes in brain temperature Human Cell Phones   “Calculation of Change in Brain Temperatures Due to Exposure to a Mobile Phone”
Van Wijngaareden et al. 2000 Neurological Depression and Suicide Human EMFs   “Exposure to Electromagnetic Fields and Suicide Among Electric Utility Workers: A nested case-control study”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen / Bio-effecten Studie  Technologie Frequentie Studie
Vangelova, et al. 2002 Hormonal / Genotoxic Increased Production of Stress Hormones Human RFR   “Operators of Satellite Station Exposed to Low Dose RF Radiation Over a 24-Hour Shift Showed an Increase Excretion of Stress Hormones”
Vasquez, Anderson, Lowery, Adey 1988 Neurological Changes in neurotransmitter secretion in the brain In Vivo ELF Fields   “Time-Varying Magnetic Fields: Effect on DNA Synthesis”
Veldhuis et al. 1984 Immune Diseases Mediation of hormones-luteinizing, testosterone, prolactin, growth   EMF’s   “Effect of Pulsed EMF on Tumor Growth in Mice”
Velizarov, et al. 1999 Hormonal / Genotoxic Decreased Cell Proliferation In Vitro RF Radiation   “Decrease in Cell Proliferation After Exposure to RFR of 0.000021-0.0021W / kg”
Verkasalo P, Pukkala E, Kapiro J, et al. 1996 Cancer   Human High Voltage Power Lines   “Magnetic Fields of High Power Voltage Lines and Risk of Cancer in Finnish Adults”
Verschave et al. 1994 Hormonal / Genotoxic DNA strand breaks Human EMFs 60-Hz “In Vitro Exposure to EMFs: Changes in Tumor Cell Properties”
Veyret, et al. 1991 Hormonal / Genotoxic Immune System diseases In Vitro RF Radiation   “Low Intensity RFR at SAR pf 0.015 W / kg Affects Functions of the Immune System”
Vijayalaxmi et al. 1997 Reproductive Miscarriage Human EMFs 60-Hz “Suppression of T-Lymphocyte Cytotoxicity Following Exposure to 60-Hz Sinosoidal Electric Fields”
Vijayalaxmi et al. 1997 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations Human Ham Radios   “Silent Keys: Leukemia Mortality in Amateur Radio Operators”
Vijayalaxmi et al. 1997 Cancer Tumors In Vivo RF / MW & ELF   “Immunological and Cancer-Related Effects of Exposure to Low-Level Microwave and RF Fields”
Vijayalaxmi et al. 1998 Cancer Chromosome damage in bone marrow and blood In Vivo Microwaves   “Immunological and Cancer-Related Effects of Exposure to Low-Level Microwave and RF Fields”
Villeneuve P, Agnew D, Johnson K, et al. 2002 Cancer Brain Human Magnetic Fields   “Brain Cancer and Occupational Exposure to Magnetic Fields Among Men: Results from a Canadian Population-based Case-control Study”
Von Kiltzing 1995 Neurological Changes in Brain Activity Human Pulsed EMFs   “Low Frequency Pulsed Electromagnetic Fields Influence EEG of Men”
Vrijheid, Cardis, Armstrong, Auvinen, et al. 2006 Neurological Memory Loss Human Mobile Phone   “Validation of Short-term Recall of Mobile Phone Use for the Interphone Study”
Vrijheid, Deltour, Krewski, Sanchez, et al. 2006 Cancer   Human Mobile Phone   “The Effects of Recall Errors and of Selection Bias in Epidemiological Studies of Mobile Phone Use and Cancer Risk”
Wagner, Roschke, Mann, et al. 1998 Neurological Sleep Disturbances Human EMFs   “Human Sleep Under the Influence of Pulsed Radiofrequency Electromagnetic Fields: A Polysomnographic Study Using Standardized Conditions”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen / Bio-effecten Studie  Technologie Frequentie Studie
Walleczek 1992 Cancer Immune System diseases Human Broadcast Towers   “Report: Environmental Epidemiology Program, State of Hawaii Department of Health”
Warren, H.G., et al. 2003 Cancer Facial Nerve Tumors Human Cell Phones   “Cellular Telephone Use and the Risk of Intratemporal Facial Nerve Tumor”
Wei et al. 1990 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux / influx Human Radar Beams   “Airport Radar and Incidence of Cancer in Wichita”
Welker, H.E. et al. 1983 Hormonal / Genotoxic Significant decreases in Melatonin Production In Vivo TV Towers    
Werlen et al. 1993 Cancer Deregulation of proto oncogene In Vivo Microwaves   “Accelerated Development of Skin Cancer in Mice Exposed to Microwave Radiation”
Wertheimer and Leeper 1979 Cancer Brain Tumors Human RF Radiation   “Effects of Long Term Low-Level RF Radiation Exposure on Rats”
Wertheimer and Leeper 1979 Cancer Leukemia Human EMFs   “Electrical Wiring Configurations and Childhood Cancer”
Wertheimer and Leeper 1979 Cancer Lymphoma Human Cell Phones   “Electrical Wiring Configurations and Childhood Cancer”
Wertheimer and Leeper 1982 Cancer   Human Electrical Wires   “Adult Cancer Related to Electrical Wire Near the Home”
Wertheimer and Leeper 1986 Reproductive Fetal Growth affected and miscarriages Human Electric Blankets   “Possible Effects of Electric Blankets and Heated Water Beds on Fetal Development”
Wever 1974 Cardiovascular Negative influence on the human circadian rhythms Human Microwaves   “Studies of Human Circadian Rhythms Under the Influence of Weak Electric Fields”
Weyandt et al. 1996 Reproductive Lowered Sperm counts Human EMFs   “Semen Analysis of Military Personnel Associated with Military Duty Asignments”
Wiedemann, P., Schutz, H. 2005 Cancer   Human EMFs   “The Precautionary Principle and Risk Perception: Experimental Studies in the EMF Area”
Wilen, Sandstrom, Mild 2003 Neurological   Human Radiofrequency   “Subjective Symptoms Among Mobile Phone Users-A Consequence of Absorption of Radiofrequency Fields?”
Wilen, Johannson, Kalezic, Lyskov et al. 2006 Neurological Changes in behavior Human Cell Phones   “Psychological Tests and Provocation of Subjects with Mobile Phone Related Symptoms”
Wilkins et al. 1988 Cancer Brain Human GSM mobile phones   “Lymphomas in Transgenic Mice Exposed to Pulsed 900-mHz EMFs”
Williams 1996 Hormonal / Genotoxic DNA single strand breaks In Vivo Microwaves   “Effects of Microwaves on Human Lymphocyte Cultures”
Wilson et al. 1990 Neurological Sleep disturbances, heart attacks, increased free radical damage Human EMFs 1mw / cm2 “Effect of Low-Power Microwave on the Mouse Genome: a Direct DNA Analysis”
Wilson, B.W. et al 1981 Hormonal / Genotoxic Decrease in Melatonin and serotonin In Vivo Cell Phones   “Use of Cellular Phones and the Risk of Brain Tumours: A Case Control Study”
Wolpaw, J.R. et al. 1987 Neurological Declines in the concentration of neurotransmitters In Vivo Cell Phones   “The Anatomical Distribution of Cerebral Gliomas in Mobile Phone Users”
Onderzoekers Jaar Systeem Ziekte / Symptomen / Bio-effecten Studie  Technologie Frequentie Studie
Wood et al. 1998 Neurological Sleep disturbances, heart attacks, increased free radical damage Human Low Frequency   “Childhood Leukemia and Residential Exposure to Weak, Extremely-Low Frequency Magnetic Fields”
Wood, Loughran, Stough 2006 Hormonal / Genotoxic Decreased Melatonin Production Human Mobile Phone Radiation   “Does Evening Exposure to Mobile Phone Radiation Affect Subsequent Melatonin Production?”
Wrench M, Yost M, Miike, R, et al. 1999 Cancer Glioma Human Residential EMF   “Adult Glioma in Relation to Residential Power Frequency Electromagnetic Field Exposures in the San Francisco Bay area”
Wright et al. 1982 Cancer Leukemia / Acute Myeloid Human EMFs   “Association Between Exposure to Pulsed Electromagnetic Fields and Cancer in Electrical Workers in Quebec, Canada, and France”
Yao, K.T.S. 1978 Hormonal / Genotoxic Chromosome aberrations in corneal cells In Vivo Cell Phones   “Brain Tumors and Salivary Gland Cancers Among Cellular Telephone Users”
Zaret, M 1977 Cancer Tumors In Vitro Radiation   “Potential Hazards of Hertizan Radiation and Tumors”
Zheng, T., et al. 2001 Cancer Brain Human EMFs   “Occupational Risk Factors for Brain Cancer: A Population-based Case-Control Study in Loaw”
Zimmerman, S.M., Zimmerman, R.W. 2001 Cancer Brain Human Cell Phones   “Handheld Cellular Telephones and Brain Cancer Risk”
Zurawska and Nowak 1992 Hormonal / Genotoxic Calcium ion eflux and cell damage Human EMFs   “Testicular Cancer and Electromagnetic Fields in the Workplace:results of a population based case-control study in Germany”